Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

Wewnętrzne i zewnętrzne Public relations

Public relations (PR) to świadome, zaplanowane i trwałe działania, mające na celu tworzenie, utrwalanie oraz rozwijanie wzajemnego zrozumienia między organizacją a społecznością.

Praktyka public relations wspomaga kształtowanie spójnego i pozytywnego wizerunku firmy, oferowanych przez nią produktów i usług. Zarządza zmianami, reputacją, formułuje politykę i pielęgnuje kulturę organizacji. Pełni funkcję kontaktową, informacyjną, prewencyjną, harmonizacyjną, wspomagającą oraz profilowania rynkowego. PR jest doradztwem opartym na zrozumieniu ludzkich zachowań, wspomaga budowanie zaufania między różnymi środowiskami,  w oparciu o rzetelne informacje na temat organizacji i podejmowanych przez nią działań.

Obecnie public relations jest nieodzowne nie tylko w biznesie, ale także w kreowaniu zachowań społeczeństw. Public relations to jednoczesne - zgodne z interesem społecznym - oddziaływanie na przedstawicieli otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego firmy.

Wewnętrzne PR pozwala na zwiększenie lojalności pracowników wobec organizacji, poprawę wydajności pracy, wzrost poparcia dla decyzji i działań kierownictwa. Podnosi również autorytet zarządu i powoduje silne utożsamianie się załogi z firmą, co służy współtworzeniu dobrego wizerunku organizacji.

Zewnętrzne PR sprawia, że utrwalają się pozytywne skojarzenia z organizacją, wzrasta sprzedaż i firma silniej przywiązuje do siebie dotychczasowych klientów oraz zdobywa nowych nabywców. Przedsiębiorstwo zyskuje również dzięki ułatwionym kontaktom z władzami lokalnymi i ośrodkami politycznymi.

Public relations zakłada, że wyznaczone cele znacznie łatwiej osiąga się przy społecznym zrozumieniu i wsparciu niż przy sprzeciwie lub obojętności. Działania PR oparte są na kategoriach zrozumienia i perswazji. Dzięki public relations powstaje klimat, w którym organizacja może odnosić sukcesy, bowiem PR zmienia ignorancję w wiedzę, apatię w zainteresowanie, uprzedzenia w akceptację, a wrogość w zrozumienie. Publiczności przybliżany jest nie tyle produkt, co idea, misja działania przedsiębiorstwa, wyrażająca główny cel organizacji i stanowiąca deklarację kierunku jego funkcjonowania.

Public relations współtworzy atmosferę zaufania, wiarygodności, zrozumienia i odzewu społecznego wokół podmiotu gospodarczego. Dotyczy całokształtu funkcjonowania organizacji, jest procesem trwałym, systematycznym, złożonym i wymagającym starannego planowania - tylko wówczas PR pomaga realizować strategię firmy i przynosi wymierne efekty ekonomiczne.

Powyższe informacje to za mało? Przeczytaj więc gotowe opracowania, prezentacje, wykłady oraz obszerne referaty z bibliografią i przypisami. Po pobraniu na dysk pliki możesz dowolnie edytować i drukować.

Oto przykłady:
Ilość stron
- Public relations - opracowanie 22
- Sponsoring - referat 14
- Promocja - referat 14
- Sponsoring sportowy 20
- Finansowanie przedsiębiorstw 23
- Marketing w Internecie 17
- Promocja jako narzędzie marketingu 10

Jesteś tutaj: ABC Ekonomii » Marketing » Wewnętrzne i zewnętrzne Public relationsDefinicja: Wewnętrzne i zewnętrzne Public relations
Ocena: 9.7/10
Liczba głosów: 3

Zaloguj się, aby zagłosować