MENU
Strona główna
CDStudent
Wymiana - kody za darmo
Newsletter
Pomoc
Regulamin
Leksykon ekonomii
Kontakt

Referaty, ściągi, wykłady:
Analiza finansowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna i Swot
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Geografia ekonomiczna
Gospodarka
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja europejska
Inwestycje
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Mikroekonomia
Model ekonometryczny
Plan marketingowy
Podstawy zarządzania
Prawo gospodarcze
Psychologia
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wyszukiwarka serwisu

Wielkość popytu

Jest to konkretna ilość dobra lub usługi, która jest sprzedawana po określonej cenie. Wzrost wielkości popytu oznacza wzrost ilości towaru, jaką chcemy zakupić na skutek obniżenia ceny. Wzrost wielkości popytu oznacza, że bez względu na cenę jesteśmy gotowi zakupić więcej tego towaru (lub mniej) niż poprzednio, co na wykresie oznacza przesunięcie całej krzywej popytu w prawo lub lewo.

Graficzną interpretacją popytu jest krzywa popytu. Krzywa popytu przedstawia zależności miedzy wielkością popytu na dane dobro, a ceną. W większości wydatków ma nachylenie ujemne i przedstawia zależność, że wyższym cena odpowiada mniejsza ilość nabywanego dobra przez konsumenta.


Zobacz inne referaty, opracowania i wykłady na temat Wielkość popytu. Po pobraniu na dysk możesz je dowolnie edytować i drukować.

Ilość stron
- Wykłady z mikroekonomii 25
- Determinanty dochodu narodowego 6
- Makroekonomia - zadania z rozwiązaniami 15
- więcej
??

Jesteś tutaj: ABC Ekonomii » Mikroekonomia » Wielkość popytu


Najpopularniejsze tematy

1. Analiza finansowa przedsiębiorstwa
2. Ściąga z mikroekonomii - definicje wykresy i wzory
3. Analiza strategiczna spółki z branży hotelarskiej
4. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa wielobranżowego
5. Podstawy zarządzania strategicznego
6. Zestaw zagadnień na egzamin z mikroekonomii
7. Analiza strategiczna browaru
8. Model ekonometryczny - aktywność zawodowa
9. Mikroekonomia - zadania z rozwiązaniami
10. Finansowanie przedsiębiorstw

Nowe pliki

1. Marketing mix - koncepcje 4P 7P 4C
2. Promocja jako element marketingu
3. Nowe produkty bankowe - referat
4. Rodzaje i funkcje kanałów dystrybucji
5. Style kierowania - opracowanie
6. Style kierowania - referat
7. Inwestycje - wzory i przykładowe zdania z rozwiązaniami
8. Ewolucja poglądów na temat wpływu deficytu budżetowego na rozwój i stabilizację gospodarki
9. Makrootoczenie przedsiębiorstwa (organizacji) i jego elementy
10. Sponsoring - referat


Definicja: Wielkość popytu
Ocena: 8.4/10
Liczba głosów: 10

Zaloguj się, aby zagłosować