Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

Wskaźnik poziomu ceny akcji do zysku C/Z

Wskaźnik ten, w angielskiej terminologii określany jako P/E (price earnings ratio), służy do obliczenia stosunku bieżącego kursu akcji do zysku firmy w przeliczeniu na jedną akcję w obrocie. Dzięki temu wskaźnikowi możliwe jest praktyczne porównanie poszczególnych firm, mimo różnic w ich strukturze czy wielkości.

Mówiąc najbardziej obrazowo, C/Z wskazuje kwotę, jaką rynek jest skłonny zapłacić za każdy dolar zysku. Zysk ten zwykle wyliczany jest w stosunku rocznym, według danych bilansowych za ostatnie cztery kwartały. Jeżeli C/Z wynosi 12,4 oznacza to, że akcje sprzedaje się za cenę 12,4-krotnie przekraczającą jednostkowy zysk firmy.

Wskaźnik C/Z ma jeszcze jedno praktyczne zastosowanie. Otóż oblicza się średnią wartość wskaźnika dla spółek z jednej branży (np. sektora IT). Jeżeli wartość C/Z dla danej spółki jest większa od średniej, wówczas może to oznaczać, że cena akcji danej spółki jest zbyt wysoka. Odwrotnie, jeżeli jej C/Z jest niższe niż średnia dla odpowiedniego przemysłu, można wnioskować że cena akcji jest zbyt niska.

Na podstawie dotychczasowych doświadczeń rynków giełdowych można przyjąć, że na rynkach rozwiniętych bezpiecznych akcje wyceniane są wyżej i  średni poziom wskaźnika C/Z uznaje się za racjonalny w przedziale 17-20, natomiast na rynkach rozwijających się, bardziej ryzykownych, poziom ten jest niższy, w przedziale 8-16. W praktyce, oczywiście sytuacja ta może być diametralnie różna.

Chociaż wskaźnik ten jest powszechnie stosowany, głównie z racji jego prostoty i łatwości dostępu do informacji podstawowych, nie mówi on zbyt wiele o przedsiębiorstwie. Pozwala, oczywiście, na dokonywanie łatwych porównań firm, ale bierze pod uwagę jedynie zyski i cenę akcji. Nie mówi nic o źródłach zysku i nie wyjaśnia, dlaczego rynek ocenia zyski jednych spółek inaczej od zysków drugich.

Powyższe informacje to za mało? Przeczytaj więc gotowe opracowania, prezentacje, wykłady oraz obszerne referaty z bibliografią i przypisami. Po pobraniu na dysk pliki możesz dowolnie edytować i drukować.

Oto przykłady:
Ilość stron
- Polski rynek kapitałowy 19
- Polityka ceny w strategii marketingowej firmy 10
- Papiery wartościowe - akcje i obligacje 9
- Rynek kapitałowy - teoria i zadania z rynku kapitałowego 18
- Analiza finansowa przedsiębiorstwa usługowego 30
- Biznes plan hotelu 14
- Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa 30

Jesteś tutaj: Kompendium ekonomii » Rynek kapitałowy » Wskaźnik poziomu ceny akcji do zysku C/Z

Definicja: Wskaźnik poziomu ceny akcji do zysku C/Z
Ocena: 9.2/10
Liczba głosów: 2

Zaloguj się, aby zagłosować