Wyszukiwarka serwisu

Wydatki gospodarstw domowych

Składają się na nie wydatki na towary i usługi konsumpcyjne oraz pozostałe wydatki.

Wydatki na towary i usługi konsumpcyjne przeznaczone są na zaspakajanie potrzeb gospodarstwa domowego. Obejmują one towary zakupione za gotówkę, na kredyt, otrzymane bezpłatnie oraz spożycie naturalne.

Spożycie naturalne to towary i usługi konsumpcyjne pobrane na potrzeby gospodarstwa domowego z działalności rolniczej, bądź działalności gospodarczej na własny rachunek.

Towary konsumpcyjne obejmują z kolei dobra nietrwałego użytkowania (np. artykuły spożywcze, lekarstwa), półtrwałego użytkowania (np. odzież, książki, zabawki) i trwałego użytkowania (np. samochody, pralki, lodówki, telewizory, sprzęt HiFi).

Na tzw. pozostałe wydatki składają się:
- z dary przekazane innym gospodarstwom domowym i instytucjom niekomercyjnym
- niektóre podatki - w tym podatki od spadków i darowizn, podatki od nieruchomości, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu, zaliczki na podatek od dochodów osobistych opłaconych samodzielnie przez podatnika oraz składki na ubezpieczenia społeczne


Zobacz inne referaty, opracowania i wykłady na temat Wydatki gospodarstw domowych. Po pobraniu na dysk możesz je dowolnie edytować i drukować.

Ilość stron
- Budżet gospodarstw domowych 15
- więcej
??

Jesteś tutaj: ABC Ekonomii » Makroekonomia » Wydatki gospodarstw domowychDefinicja: Promocja produktu agrturystycznego
Ocena: 8.1/10
Liczba głosów: 94

Zaloguj się, aby zagłosować