Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

Wydatki gospodarstw domowych

Składają się na nie wydatki na towary i usługi konsumpcyjne oraz pozostałe wydatki.

Wydatki na towary i usługi konsumpcyjne przeznaczone są na zaspakajanie potrzeb gospodarstwa domowego. Obejmują one towary zakupione za gotówkę, na kredyt, otrzymane bezpłatnie oraz spożycie naturalne.

Spożycie naturalne to towary i usługi konsumpcyjne pobrane na potrzeby gospodarstwa domowego z działalności rolniczej, bądź działalności gospodarczej na własny rachunek.

Towary konsumpcyjne obejmują z kolei dobra nietrwałego użytkowania (np. artykuły spożywcze, lekarstwa), półtrwałego użytkowania (np. odzież, książki, zabawki) i trwałego użytkowania (np. samochody, pralki, lodówki, telewizory, sprzęt HiFi).

Na tzw. pozostałe wydatki składają się:
- z dary przekazane innym gospodarstwom domowym i instytucjom niekomercyjnym
- niektóre podatki - w tym podatki od spadków i darowizn, podatki od nieruchomości, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu, zaliczki na podatek od dochodów osobistych opłaconych samodzielnie przez podatnika oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Powyższe informacje to za mało? Przeczytaj więc gotowe opracowania, prezentacje, wykłady oraz obszerne referaty z bibliografią i przypisami. Po pobraniu na dysk pliki możesz dowolnie edytować i drukować.

Oto przykłady:
Ilość stron
- Budżet gospodarstw domowych 15
- Wydatki publiczne 17
- Budżet gminy 5
- Procedura budżetowa jednostek samorządu terytorialnego 23
- Podstawy finansów publicznych - wykłady 28
- Budżet jako podstawa zarządzania jednostki samorządu terytorialnego 14
- Budżet państwa - praca 19

Jesteś tutaj: ABC Ekonomii » Makroekonomia » Wydatki gospodarstw domowychDefinicja: Promocja produktu agrturystycznego
Ocena: 9.7/10
Liczba głosów: 98

Zaloguj się, aby zagłosować