Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

Zalety i wady globalizacji

Globalizacja jest procesem, który wzbudza wiele kontrowersji. Ma ona swoich licznych zwolenników, ale także przeciwników niechętnie nastawionych do niej, są oni nazywani antyglobalistami.

Jeśli wśród pierwszych dominują raczej praktycy gospodarki i innych dziedzin obrotu międzynarodowego, to wśród drugich zdają się przeważać analitycy, przedstawiciele środowisk akademickich, organizacji pozarządowych oraz szeroko rozumianego społeczeństwa obywatelskiego.

Globaliści traktują globalizację jako zwieńczenie rozwoju gospodarki rynkowej. Uważają, że globalizacja jest naturalną formą ewolucji rynku, u której podstaw legł szereg wolności gospodarczych: wolność w zakresie konsumpcji, wolność podejmowania działalności gospodarczej, wolność dysponowania własnością prywatną. Uznają globalizację za główne zjawisko kształtujące współczesne stosunki międzynarodowe.

Entuzjaści globalizacji podkreślają, że stwarza ona nowe możliwości wzrostu efektywności i poprawy poziomu życia na całym świecie, bo zapewnia krajom trwały udział w korzyściach związanych z uczestnictwem w gospodarce światowej. Podkreślają, że globalizacja tworzy przyjazny klimat dla eksportu inwestycji zagranicznych, co z kolei zapewnia trwały wzrost gospodarczy.

Najczęściej wskazywaną zaletą globalizacji jest przyspieszenie przepływu informacji oraz upowszechnienie wiedzy i umiejętności, a dzięki temu rozprzestrzenianie się innowacji pomiędzy krajami o różnym poziomie rozwoju.

Przeciwnicy globalizacji określani mianem alterglobalistów wskazują na wiele negatywnych skutków i kosztów związanych z globalizacją. Uważają, że prowadzi ona do powstania jednego, globalnego rynku, który stanowi zagrożenie dla porządku gospodarczego świata.

Alterglobaliści są zdania, że globalizacja przyczynia się do wzrostu nierówności społecznych w poszczególnych krajach i między krajami, a także prowadzi do dalszej marginalizacji grup społecznych i narodów. Dla alterglobalistów, globalizacja to rozprzestrzenianie się zachodniego wzorca gospodarki i kapitalizmu, co nazywają westernizacją czy wręcz amerykanizacją całego świata.

Powyższe informacje to za mało? Przeczytaj więc gotowe opracowania, prezentacje, wykłady oraz obszerne referaty z bibliografią i przypisami. Po pobraniu na dysk pliki możesz dowolnie edytować i drukować.

Oto przykłady:
Ilość stron
- Globalizacja - praca 23
- Globalizacja przedsiębiorstw - referat 9
- Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa - rodzaje struktur oraz ich wady i zalety 12
- Globalizacja 21
- Analiza koniunktury i badanie rynku 10
- Franchising a kanały dystrybucji 23
- Rachunek kosztów zmiennych i pełnych - referat 26

Jesteś tutaj: Kompendium ekonomii » Integracja Europejska » Zalety i wady globalizacji

Definicja: Zalety i wady globalizacji
Ocena: 8.1/10
Liczba głosów: 3

Zaloguj się, aby zagłosować