MENU
Strona główna
CDStudent
Wymiana - kody za darmo
Newsletter
Pomoc
Regulamin
Leksykon ekonomii
Kontakt

Referaty, ściągi, wykłady:
Analiza finansowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna i Swot
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Geografia ekonomiczna
Gospodarka
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja europejska
Inwestycje
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Mikroekonomia
Model ekonometryczny
Plan marketingowy
Podstawy zarządzania
Prawo gospodarcze
Psychologia
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wyszukiwarka serwisu

Zarządzanie

12 zasad wydajności Emersona - To: 1. Cel jasno określony – człowiek lepiej pracuje, jeżeli...)14 zasad zarządzania Fayola - Fayol określił także 14 zasad zarządzania: 1. podział pracy, 2....)

14 zasad zarządzania wg Fayola - 14 ZASAD ZARZĄDZANIA wg K. Fayola: 1. PODZIAŁ PRACY: ...)

7 podstawowych cech zarządzania - Peter Drucker wyróżnia 7 podstawowych cech zarządzania. Stwierdził on, że zarządzanie współczesne: ...)

Abraham Maslow - Na podstawie badań autor słynnej hierarchii potrzeb A. Maslow dowodzi, że ludzie posiadają o wiele...)Analityczny styl podejmowania decyzji - Występuje, gdy w organizacji wybór wariantu decyzyjnego może być dokonany przez zastosowanie sformalizowanych i obiektywnych...)

Analiza otoczenia przedsiębiorstwa - environmental analysis - Mikro i makrootoczenie przedsiębiorstwa tworzy ograniczające bądź rozwojowe warunki dla jego działalności. ...)

Analiza PEST - To analiza czynników zewnętrznych makroekonomii: P - czynniki prawne ...)

Analiza pola siłowego - To, podejście, które może się przyczynić do przezwyciężenia oporu przeciwko zmianom. Aby ułatwić wprowadzenie zmian,...)Arbitraż - Sposób rozwiązywania konfliktów polegający na tym, że trzecia strona narzuca rozwiązanie konfliktu skłóconym partnerom. ...)

Artefakty - Są najłatwiejszymi do określenia składnikami kultury organizacyjnej. Mają one bezpośredni wpływ na zachowanie człowieka w...)

Autokrata surowy - Jest zdecydowanie apodyktyczny, lecz sprawiedliwy w stosowaniu swych zasad. Jest pryncypialny, działa w myśl przyjętych...)

Autokrata życzliwy - Odczuwa spoczywający na nim ciężar odpowiedzialności moralnej za swoich ludzi, pragnie stworzyć im jak najlepsze...)

Behawioralne podejście do zarządzania - Rozwijane było przez wielu autorów i przedstawicieli różnych kierunków teoretycznych. Jednym z tych kierunków była...)

Biznes plan i jego typowa struktra - Biznes plan to: • dokument określający postępowanie przedsiębiorstwa w pewnym okresie czasu...)

Błędy w negocjacjach - To: 1. nadmierne zaufanie - wynika z niewłaściwego rozpoznania rzeczywistej...)

Budowa modeli ekonomicznych - W procesie budowy modeli ekonomicznych firmy należy brać pod uwagę następujące założenia: ...)

Budowa zrównoważonej karty wyników - Budując zrównoważoną kartę wyników należy pamiętać, iż stosowany w niej zestaw celów, zadań i mierników...)

Burza mózgów - (z ang. brainstorming lub brainstorm session), zwana również twórczą dyskusją, stanowi niekonwencjonalny sposób zespołowego poszukiwania...)

Burza mózgów - Brainstorming - OSBORN 1965 r. Początkowo wszyscy myśleli, że technika nadawała się tylko do marketingu. ...)

Strona 1 z 22
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>