MENU
Strona główna
CDStudent
Wymiana - kody za darmo
Newsletter
Pomoc
Regulamin
Leksykon ekonomii
Kontakt

Referaty, ściągi, wykłady:
Analiza finansowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna i Swot
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Geografia ekonomiczna
Gospodarka
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja europejska
Inwestycje
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Mikroekonomia
Model ekonometryczny
Plan marketingowy
Podstawy zarządzania
Prawo gospodarcze
Psychologia
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wyszukiwarka serwisu

Zarządzanie

Działania marketingowe gospodarstwa agroturystycznego - Ze względu na ograniczone możliwości oddziaływania przez gospodarstwo na klientów takimi instrumentami jak dystrybucja i...)Znaczenie instrumentów marketingu - mix w tworzeniu wizerunku gospodarstwa agroturystycznego - Marketing – mix w firmach usługowych a więc i gospodarstwach agroturystycznych tworzą elementy 5 x...)

Otoczenie gospodarstwa agroturystycznego - Otoczenie bliższe (bezpośrednie) – to otoczenie na które firma może wywierać wpływ i od jej...)

Wizerunek gospodarstwa agroturystycznego - Kształtowanie wizerunku gospodarstwa agroturystycznego jest procesem długofalowym, wymagającym opracowania ogólnej koncepcji i planu działań. Koncepcja...)

Cechy dobrego menedżera - Do tych cech możemy zaliczyć m.in.: - wysokie kwalifikacje zawodowe...)Zarządzanie w podmiotach gospodarczych - Przez organizację pracy osiąga się wyznaczone cele w sposób optymalnie  efektywny. Wytyczną do osiągnięcia...)

Teoria X i teoria Y - Douglas McGregor - Profesor zarządzania z Massachusetts Institute of Technology, Douglas McGregor, opisał dwa sprzeczne poglądy na temat...)

Czym jest motywacja pracowników - Literatura wskazuje na motywację rozumianą jako ogół motywów, które wpływają na decyzję człowieka: o zachowaniu,...)

Etapy przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej - To: 1. Część wprowadzająca 2. Część zasadnicza: ...)Konflikt w przedsiębiorstwie - Konflikt to sytuacja, w której zachodzi różnica zdań, sprzeczność interesów, jednostek lub grup społecznych. ...)

Jakimi cechami powinien odznaczać się kierownik - Te cechy to m.in.: - doświadczenie i kwalifikacje, ...)

Korzyści z pracy i jej negatywne skutki - Np.: Korzyści z pracy: samorealizacja, wynagrodzenie, rozwój intelektualny, utrzymywanie więzi...)

Zasady organizacji pracy - To: - podział pracy – podzielenie zadania podstawowego na mniejsze...)

Idealna struktura organizacyjna - Powinna: • stanowić ramy działań organizacyjnych (wykonawczych i zarządzających), ...)

Kryteria wyboru struktury organizacyjnej - Kryteria, które powinny być uwzględniane przy wyborze struktury organizacyjnej: •...)

Funkcje struktury organizacyjnej - To: - zależność hierarchiczna – dzięki takiej strukturze wiemy kto...)

Jak ustalić kluczowe czynniki sukcesu przedsiębiorstwa - Aby ustalić kluczowe czynniki sukcesu przedsiębiorstwo musi sobie odpowiedzieć na następujące pytana: ...)

Charakterystyka i cechy wizji przedsiębiorstwa - Wizja przedsiębiorstwa oznacza koncepcję przyszłej organizacji, jej funkcjonowania i pożądanego rozwoju. Określa się przez to...)

Charakterystyka i cechy misji przedsiębiorstwa - Misja przedsiębiorstwa oznacza posłannictwo pełnione przez przedsiębiorstwo w swojej branży. Zarazem określa odrębność firmy i...)

Budowa zrównoważonej karty wyników - Budując zrównoważoną kartę wyników należy pamiętać, iż stosowany w niej zestaw celów, zadań i mierników...)

Strona 1 z 22
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>