MENU
Strona główna
CDStudent
Wymiana - kody za darmo
Newsletter
Pomoc
Regulamin
Leksykon ekonomii
Kontakt

Referaty, ściągi, wykłady:
Analiza finansowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna i Swot
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Geografia ekonomiczna
Gospodarka
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja europejska
Inwestycje
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Mikroekonomia
Model ekonometryczny
Plan marketingowy
Podstawy zarządzania
Prawo gospodarcze
Psychologia
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wyszukiwarka serwisu

Zarządzanie w podmiotach gospodarczych

Przez organizację pracy osiąga się wyznaczone cele w sposób optymalnie  efektywny. Wytyczną do osiągnięcia tego jest zarządzanie (kierowanie) w sposób zorganizowany.

Realizacja tego zamierzenia następuje w 5 etapach:
- uświadomienie celu (sprecyzowanie celu i zapoznaniu z nimi wykonawców. Musi to być cel dla którego ludzie są gotowi podjąć działanie, czyli musi mieć siłę motywacyjną)
- etap planowania (to ustalenie przebiegu działań)
- działania etap przygotowania zasobów i warunków (ocena posiadanych i pozyskanie brakujących zasobów oraz tworzenie warunków do działania)
- etap realizacji celu (osiągnięcie celu)
- etap kontroli (sprawdzenie skutków działania)

Zarządzanie (kierowanie) wywodzi się od pojęcia 'STEROWANIE'. Oznacza wywieranie pożądanego wpływu na określone zjawisko. Odnosi się zarówno do:
- człowieka
- zwierzęcia
- maszyny
- organizacji.

Kierowanie odnosi się do ludzi. Zarządzanie odnosi się do instytucji (organizacji).

Aby dobrze zarządzać i kierować na różnych obszarach biznesu należy wykazywać się zdolnościami menedżerskimi.

Zobacz inne referaty, opracowania i wykłady na temat Zarządzanie w podmiotach gospodarczych. Po pobraniu na dysk możesz je dowolnie edytować i drukować.

Ilość stron
- Międzynarodowe stosunki gospodarcze - wykłady 32
- Metody oceny projektów inwestycyjnych 12
- Omówienie podstawowych zagadnień z mikroekonomii 20
- Kompleksowe zarządzanie jakością TQM 5
- Podstawy logistyki 22
- Controlling bankowy 11
- Zarządzanie przez cele - referat 22

Jesteś tutaj: ABC Ekonomii » Zarządzanie » Zarządzanie w podmiotach gospodarczych


Nowe pliki z opracowaniami dla studentów

1. Marketing mix - koncepcje 4P 7P 4C - 3 stron(-y)
2. Promocja jako element marketingu - 30 stron(-y)
3. Nowe produkty bankowe - referat - 0 stron(-y)
4. Rodzaje i funkcje kanałów dystrybucji - 5 stron(-y)
5. Style kierowania - opracowanie - 6 stron(-y)
6. Style kierowania - referat - 8 stron(-y)
7. Inwestycje - wzory i przykładowe zdania z rozwiązaniami - 24 stron(-y)
8. Ewolucja poglądów na temat wpływu deficytu budżetowego na rozwój i stabilizację gospodarki - 20 stron(-y)
9. Makrootoczenie przedsiębiorstwa (organizacji) i jego elementy - 20 stron(-y)
10. Sponsoring - referat - 14 stron(-y)

Nowości w słowniku

1. Promocja produktu agrturystycznego
2. Swarovski
3. VeChain
4. Ethereum
5. Kryptowaluta
6. Blockchain
7. Bitcoin
8. Zasady gospodarki finansowej budżetu państwa
9. Rezerwa budżetowa
10. Wydatki gospodarstw domowych
11. Oszczędności gospodarstw domowych
12. Specyfika usług medycznych
13. Marketingowa strategia ceny w agroturystyce
14. Reklama usług agroturystycznych
15. Promocja usług agroturystycznych - tworzenie pozytywnego wizerunku firmy


Definicja: Zarządzanie w podmiotach gospodarczych
Ocena: 8.6/10
Liczba głosów: 93

Zaloguj się, aby zagłosować