MENU
Strona główna
CDStudent
Wymiana - kody za darmo
Newsletter
Pomoc
Regulamin
Leksykon ekonomii
Kontakt

Referaty, ściągi, wykłady:
Analiza finansowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna i Swot
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Geografia ekonomiczna
Gospodarka
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja europejska
Inwestycje
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Mikroekonomia
Model ekonometryczny
Plan marketingowy
Podstawy zarządzania
Prawo gospodarcze
Psychologia
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wyszukiwarka serwisu

Zarządzanie strategiczne

Decentralizacja zarządzania - Polega na podziale uprawnień decyzyjnych między różne szczeble zarządzania i części organizacji. Rodzajem decentralizacji jest...)Cechy lean management - To: - praca zespołowa i stosowanie rotacji w pracy; - maksymalizacja...)

Koncepcja lean management - Lean management należy do rodziny nowych koncepcji zarządzania. W wolnym tłumaczeniu koncepcja lean management daje...)

Globalizacja przedsiębiorstw - Głównym przejawem globalizacji jest "uniwersalizacja" systemu gospodarki wolnorynkowej. Likwidacja barier politycznych i prawnych sprawia, że...)

Przejęcia - Można je odnieść do takich działań, w wyniku których następuje utrata kontroli nad firmą przez...)Fuzja - Oznacza takie połączenie firm, w wyniku którego następuje pełna absorpcja jednej firmy przez drugą, następuje...)

Zarządzanie innowacyjne - Ma na celu stworzenie warunków sprzyjających wykorzystaniu możliwości pracowników w generowaniu, a następnie rozwijaniu innowacji...)

Strategia konkurencji Portera - Idea strategii konkurencyjnej M. Portera polega na wypracowaniu takiej pozycji firmy, aby w możliwie najpełniej...)

5 sił Portera - M. Porter wyróżnia pięć sił konkurencji: 1. wejście na dany...)Alians strategiczny - Forma okresowego porozumienia firm w celu zrealizowania określonego zadania (projektu). Firmy tworzące alians strategiczny nie...)

Przedsiębiorstwo - Jest to podmiot gospodarczy rozumiany jako podmiot, który został dopuszczony przez przepisy prawa obowiązujące w...)

Zarządzanie strategiczne - Stanowi strumień decyzji i działań prowadzących do rozwoju efektywnych strategii, aby zapewnić osiągnięcie celów korporacji....)

Geneza i rozwój zarządzania strategicznego - Wyróżniamy: 1.Otoczenie spokojne-przypadkowe: otoczenie określane jest mianem spokojnego, przypadkowego. (1800-1880)....)

Program restrukturyzcji - Jest to odmiana biznes planu, wskazuje niezbędna przedsięwzięcia hrmonogram wdrożenia, efekty jakich należy sięspodiewać.)

Reengineering - To przeprojektowanie, wyodrębnienie pewnych procesów w przedsiębiorstwie i na nowo projektowanie. ...)

Restrukturyzacja rozwojowa - To: 1. Otwieranie nowych biznesów. 2. Odnowa asortymentów...)

Restrukturyzacja naprawcza - Może starać się wykorzystać cały potencjał przedsiębiorstwa, występują dwie opcje: ...)

Restrukturyzacja adaptacyjna - Najpierw pojawiają się zmiany w otoczeniu a potem przedsiębiorstwo wprowadza u siebie zmiany aby dopasować...)

Restrukturyzacja antycypacyjna - Przedsiębiorstwo analizując otoczenie przewiduje pewne zmiany otoczeniu chce z wyprzedzeniem wprowadzić zmiany, bo gdy zmiana...)

Restrukturyzacja kreatywna - Wprowadzona niezależnie od sytuacji otoczenia. Celem jest wywołanie, zainicjowanie korzystnych działań konsumentów w otoczeniu. ...)

Strona 10 z 12
<<<  -  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  -  >>>