MENU
Strona główna
CDStudent
Wymiana - kody za darmo
Newsletter
Pomoc
Regulamin
Leksykon ekonomii
Kontakt

Referaty, ściągi, wykłady:
Analiza finansowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna i Swot
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Geografia ekonomiczna
Gospodarka
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja europejska
Inwestycje
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Mikroekonomia
Model ekonometryczny
Plan marketingowy
Podstawy zarządzania
Prawo gospodarcze
Psychologia
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wyszukiwarka serwisu

Zarządzanie strategiczne

Planowanie - Planowanie działalności tworzy zespół czynników polegający na wyznaczaniu działań zmierzających do realizacji określonych celów w...)Misja firmy i jej rola - Podstawowa rynkowa funkcja firmy, rola, jaką przedsiębiorstwo zamierza odgrywać wobec otoczenia, głównie wobec odbiorców. ...)

Zarządzanie przez cele - istota - Określenie zarządzanie przez cele zostało spopularyzowane jako jeden ze sposobów planowania przez Petera Druckera w...)

Etapy planowania strategicznego - To: 1. Formułowanie celów organizacji 2. Ocena obecnej...)

Podejścia do sformalizowanego planowania strategicznego - wg Arthur'a Thompson'a: 1. Z dołu do góry - jednostki...)Sformalizowany sposób planowania strategicznego - To: 1. Formułowanie celów - analiza i zrozumienie roli organizacji,...)

Poziomy strategii - wg Arthur'a Thompson'a: 1. Strategia na poziomie przedsiębiorstwa - kształtowana...)

Zalety i wady planowania strategicznego - To: Zalety planowania strategicznego: • zapewnienie konsekwentnego ukierunkowania...)

Planowanie strategiczne - To sformalizowany proces długofalowego planowania stosowanego do określenia i realizacji celów organizacji.)Trzy sposoby opracowania strategii - wg Mintzberg'a: 1. Sposób przedsiębiorczy - silny przywódca podejmuje odważne,...)

Cechy strategii - wg Robert'a Hayes'a i Steven'a Wheelwright'a: 1. Odległy horyzont czasowy....)

Strategia - To: • ogólny program definiowania i realizacji celów organizacji oraz pełnienia jej misji...)

Ocena słabych i silnych stron konkurencji - W tym celu należy na bieżąco gromadzić kluczowych informacji o sprzedaży, udziale w rynku, rentowności...)

Metody portfelowe - Przedstawiają zazwyczaj w sposób graficzny w przestrzeni dwuwymiarowej przewidywane  rezultaty wzajemnego oddziaływania na siebie...)

Zasady budowania strategii - To: - strategia formułuje najważniejsze, długookresowe cele przedsiębiorstwa, w tym...)

Business process reengineering - (BPR) - jako metoda gruntownego przekształcania całościowych procesów w przedsiębiorstwie w celu optymalizowania trzech podstawowych...)

Planowanie w przedsiębiorstwie - Na szczeblu ogólnym plany obejmują: • Plany strategiczne: ...)

Cele benchmarkingu - To: - zidentyfikowanie silnych i słabych stron przedsiębiorstwa w wyniku konfrontacji - analiza...)

Benchmarking - Jest to metoda polegająca na wyborze wzorcowego konkurenta, porównywania z nim własnej organizacji i dostosowania...)

Misja firmy - Jest to filozofia firmy, deklaracja jej głównych kierunków działań, uzasadnienie racji istnienia i rozwoju przedsiębiorstwa....)

Strona 11 z 12
<<<  -  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  -  >>>