Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

Zasoby

Podział zasobów:

- zasoby ludzkie - niezwykle istotną cechą kapitału ludzkiego są zdolności człowieka do uczenia się i w konsekwencji do ciągłego rozwijania swej wiedzy. Wiedza ta służy z kolei do coraz bardziej skutecznego wykorzystania i przekształcania zasobów naturalnych i kapitałowych w dobra zaspokajające potrzeby ludzkie.

- zasoby naturalne - nie są wytworem pracy ludzi lecz darem natury, aczkolwiek człowiek staje się ich właścicielem i wykorzystuje je dla wytwarzania produktów i usług. Zasoby takie jak ziemia, surowce mineralne i roślinne, woda są często produktami podstawowymi dla wytwarzania wielu towarów finalnych i półproduktów. Zasoby dzielą się na odnawialne i nieodnawialne.

- zasoby kapitałowe - rozumie się najczęściej wszelkie rzeczowe składniki procesów wytwórczych będące wytworem pracy człowieka. Do rzeczowych zasobów należą środki pracy i przedmioty pracy. Środkami pracy są wszelkie maszyny, narzędzia, instalacje przy pomocy których człowiek wytwarza produkty i usługi. Przedmiotami pracy są surowce i półfabrykaty które służą do wyprodukowania danego dobra.


Zobacz też gotowe opracowania, obszerne referaty z bibliografią i wykłady. Po pobraniu na dysk możesz je dowolnie edytować i drukować.

Ilość stron
- Ściąga z mikroekonomii - definicje wykresy i wzory 4
- Biznes plan salonu fryzjerskiego i kosmetycznego 33
- Analiza strategiczna - praca teoretyczna 10
- Business plan - Standardy Unido 23
- Podstawy makroekonomii 18
- Wykłady z mikroekonomii 25
- Potrzeby ludzkie i ich zaspokajanie - referat 7
- więcej
??

Jesteś tutaj: ABC Ekonomii » Mikroekonomia » ZasobyDefinicja: Promocja produktu agrturystycznego
Ocena: 8.3/10
Liczba głosów: 56

Zaloguj się, aby zagłosować