| Strona główna | Prace wykłady i ściągi | Opracowania na CD | Wymiana - kody | Pomoc | Regulamin | Linki | Kontakt |
CD Student dla Ciebie
Referaty z ekonomii

Analiza finansowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna i Swot
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Geografia ekonomiczna
Gospodarka
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja europejska
Inwestycje
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Mikroekonomia
Model ekonometryczny
Plan marketingowy
Podstawy zarządzania
Prawo gospodarcze
Psychologia
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wyszukiwarka serwisu

Możemy Ci w czymś pomóc?
Szukasz konkretnego tematu? Napisz do nas. Znadziemy opracowania dla Ciebie.

Dołącz do grupy czytelników biuletynu serwisu ABC Ekonomii, aby otrzymywać informacje o nowościach, nowych pracach, bonusach... więcej>>


Poradnik Jak krok po kroku napisać pracę magisterskąNajnowsze w słowniku:
- Oszczędności gospodarstw domowych
- Prawa ekonomiczne
- Zasoby ekonomiczne
- Zjawiska ekonomiczne
- Podział ekonomii
- Efektywność


Zagadnienie należy do kategorii:


Zasoby ekonomiczne
Zasoby ekonomiczne - Produkcja dóbr i usług wymaga takich środków jak: budynki, narzędzia, maszyny, materiały – są to zasoby ekonomiczne.

Zasoby ekonomiczne dzieli się na kategorie:
- ziemia – wszystkie zasoby naturalne, mogące zostać zużyte w procesie produkcji (ziemia uprawna, lasy, surowce mineralne, ropa naftowa, gaz ziemny, wody), o których wiemy i które są gotowe do produkcji (konkretne zasoby)
- kapitał - obejmuje wszystkie uprzednio wytworzone środki produkcji, używane do wytwarzania dóbr i usług: budynki, maszyny, urządzenia, a także dobra inwestycyjne (kapitałowe) – są one zgodne z tradycyjnym określeniem kapitału), pieniądze inwestowane w papiery wartościowe;
- praca – siła robocza i jej fizyczne oraz umysłowe zdolności wykorzystywane  do wytwarzania dóbr materialnych – trzeba kształcić i specjalizować;
- technologia – (organizacja, przedsiębiorczość) – praca przedsiębiorcy i jego wkład w innowację procesu wytwórczego (np. Henry Ford i produkcja taśmowa modelu T – skutek: tańszy produkt, wyższe płace)

Według minimalistów zasoby dzieli się tylko na pracę i kapitał, a klasyczny podział uwzględnia trzy kategorie zasobów (ziemia, praca, kapitał), jako że aktywność zarządzania jest wewnętrzną niezbędną cechą człowieka (zarządzającego).

Zasoby ekonomiczne zastosowane w procesie produkcji nazywa się czynnikami produkcji.

Czynniki te dzieli się na: rzeczowe i osobowe.

Czynniki produkcji zużywają się w różny sposób: jednorazowo bądź też stopniowo (częściowo).


Zasoby ekonomiczne - zobacz gotowe referaty i opracowania dla studentów - na ten i setki innych tematów. Już za 5 minut możesz mieć je na dysku swojego komputera:

Ilość stron
- Ściąga z mikroekonomii - definicje wykresy i wzory 4
- Podstawy makroekonomii 18
- Business plan - Standardy Unido 23
- Podstawy geografii ekonomicznej 22
- Test z geografii ekonomicznej 4
- Wykłady z geografii ekonomicznej 11
- Geografia fizyczna - ściąga 22


Najpopularniejsze

1. Analiza finansowa przedsiębiorstwa
2. Ściąga z mikroekonomii - definicje wykresy i wzory
3. Analiza strategiczna spółki z branży hotelarskiej
4. Zestaw zagadnień na egzamin z mikroekonomii
5. Finansowanie przedsiębiorstw
6. Analiza finansowa przedsiębiorstwa usługowego
7. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa wielobranżowego
8. Podstawy zarządzania strategicznego
9. Mikroekonomia - zadania z rozwiązaniami
10. Analiza marketingowa producenta kostki brukowej

Nowe pliki

1. Marketing mix - koncepcje 4P 7P 4C
2. Promocja jako element marketingu
3. Nowe produkty bankowe - referat
4. Rodzaje i funkcje kanałów dystrybucji
5. Style kierowania - opracowanie
6. Style kierowania - referat
7. Inwestycje - wzory i przykładowe zdania z rozwiązaniami
8. Ewolucja poglądów na temat wpływu deficytu budżetowego na rozwój i stabilizację gospodarki
9. Makrootoczenie przedsiębiorstwa (organizacji) i jego elementy
10. Sponsoring - referat


Definicja: Zasoby ekonomiczne
Ocena: 10/10
Liczba głosów: 1

Zaloguj się, aby zagłosować
© ABC Ekonomii - ABC Ekonomii | Mapa