MENU
Strona główna
CDStudent
Wymiana - kody za darmo
Newsletter
Pomoc
Regulamin
Leksykon ekonomii
Kontakt

Referaty, ściągi, wykłady:
Analiza finansowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna i Swot
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Geografia ekonomiczna
Gospodarka
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja europejska
Inwestycje
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Mikroekonomia
Model ekonometryczny
Plan marketingowy
Podstawy zarządzania
Prawo gospodarcze
Psychologia
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wyszukiwarka serwisu

Zasoby ekonomiczne

Produkcja dóbr i usług wymaga takich środków jak: budynki, narzędzia, maszyny, materiały – są to zasoby ekonomiczne.

Zasoby ekonomiczne dzieli się na kategorie:
- ziemia – wszystkie zasoby naturalne, mogące zostać zużyte w procesie produkcji (ziemia uprawna, lasy, surowce mineralne, ropa naftowa, gaz ziemny, wody), o których wiemy i które są gotowe do produkcji (konkretne zasoby)
- kapitał - obejmuje wszystkie uprzednio wytworzone środki produkcji, używane do wytwarzania dóbr i usług: budynki, maszyny, urządzenia, a także dobra inwestycyjne (kapitałowe) – są one zgodne z tradycyjnym określeniem kapitału), pieniądze inwestowane w papiery wartościowe;
- praca – siła robocza i jej fizyczne oraz umysłowe zdolności wykorzystywane  do wytwarzania dóbr materialnych – trzeba kształcić i specjalizować;
- technologia – (organizacja, przedsiębiorczość) – praca przedsiębiorcy i jego wkład w innowację procesu wytwórczego (np. Henry Ford i produkcja taśmowa modelu T – skutek: tańszy produkt, wyższe płace)

Według minimalistów zasoby dzieli się tylko na pracę i kapitał, a klasyczny podział uwzględnia trzy kategorie zasobów (ziemia, praca, kapitał), jako że aktywność zarządzania jest wewnętrzną niezbędną cechą człowieka (zarządzającego).

Zasoby ekonomiczne zastosowane w procesie produkcji nazywa się czynnikami produkcji.

Czynniki te dzieli się na: rzeczowe i osobowe.

Czynniki produkcji zużywają się w różny sposób: jednorazowo bądź też stopniowo (częściowo).


Zobacz inne referaty, opracowania i wykłady na temat Zasoby ekonomiczne. Po pobraniu na dysk możesz je dowolnie edytować i drukować.

Ilość stron
- Ściąga z mikroekonomii - definicje wykresy i wzory 4
- Podstawy makroekonomii 18
- Business plan - Standardy Unido 23
- Podstawy geografii ekonomicznej 22
- Geografia fizyczna - ściąga 22
- Test z geografii ekonomicznej 4
- Wykłady z geografii ekonomicznej 11
- więcej
??

Jesteś tutaj: ABC Ekonomii » Ekonomia » Zasoby ekonomiczne


Nowe pliki z opracowaniami dla studentów

1. Marketing mix - koncepcje 4P 7P 4C - 3 stron(-y)
2. Promocja jako element marketingu - 30 stron(-y)
3. Nowe produkty bankowe - referat - 0 stron(-y)
4. Rodzaje i funkcje kanałów dystrybucji - 5 stron(-y)
5. Style kierowania - opracowanie - 6 stron(-y)
6. Style kierowania - referat - 8 stron(-y)
7. Inwestycje - wzory i przykładowe zdania z rozwiązaniami - 24 stron(-y)
8. Ewolucja poglądów na temat wpływu deficytu budżetowego na rozwój i stabilizację gospodarki - 20 stron(-y)
9. Makrootoczenie przedsiębiorstwa (organizacji) i jego elementy - 20 stron(-y)
10. Sponsoring - referat - 14 stron(-y)

Nowości w słowniku

1. Promocja produktu agrturystycznego
2. Swarovski
3. VeChain
4. Ethereum
5. Kryptowaluta
6. Blockchain
7. Bitcoin
8. Zasady gospodarki finansowej budżetu państwa
9. Rezerwa budżetowa
10. Wydatki gospodarstw domowych
11. Oszczędności gospodarstw domowych
12. Specyfika usług medycznych
13. Marketingowa strategia ceny w agroturystyce
14. Reklama usług agroturystycznych
15. Promocja usług agroturystycznych - tworzenie pozytywnego wizerunku firmy


Definicja: Zasoby ekonomiczne
Ocena: 8.6/10
Liczba głosów: 132

Zaloguj się, aby zagłosować