MENU
Strona główna
CDStudent
Wymiana - kody za darmo
Newsletter
Pomoc
Regulamin
Leksykon ekonomii
Kontakt

Referaty, ściągi, wykłady:
Analiza finansowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna i Swot
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Geografia ekonomiczna
Gospodarka
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja europejska
Inwestycje
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Mikroekonomia
Model ekonometryczny
Plan marketingowy
Podstawy zarządzania
Prawo gospodarcze
Psychologia
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wyszukiwarka serwisu

Zjawiska ekonomiczne

Zjawiskami nazywamy fakty (zdarzenia) zachodzące w określonej rzeczywistości.
Zjawiskami ekonomicznymi nazywamy te fakty, które występują w procesach gospodarowania.

Zjawiskiem ekonomicznym jest zatem każde zdarzenie ekonomiczne występujące w związku z wytwarzaniem dóbr i usług, podziałem, wymianą oraz konsumpcją.
Nazywa się to posiadaniem formy przez zjawisko (zewnętrzna, w której się przejawia) oraz istoty (treści) wyrażającej jego gatunkowy sens.

Celem nauk ekonomicznych jest wykrywanie treści danego zjawiska przejawiającej się w różnych formach zewnętrznych. Zjawiska muszą być rozpatrywane i badane przez ekonomię we wzajemnym powiązaniu. Powinny być one badane przez pryzmat ich genezy i zmian.

Zjawiska ekonomiczne mają cechy jakościowe, a ekonomia usiłuje owe zjawiska ekonomiczne ująć w sposób wymierny. Określając wspólną treść zjawisk ekonomicznych formułuje się kategorię ekonomiczną. Odzwierciedla ona treść badanych zjawisk zaliczonych do danej zbiorowości. Jest więc ona podstawowym pojęciem logicznym ekonomii, definiującym treść badanych zjaisk ekonomii, zaliczonych do danej zbiorowości (klasy zjawisk).

Życie  gospodarcze jest procesem, wraz z jego rozwojem suma zjawisk i ich złożoność rośnie. Pojawiają się nowe, bardziej złożone zjawiska ekonomiczne, które nie odzwierciedlają już realnych procesów gospodarczych. Wraz z nowymi procesami pojawiają się nowe kategorie lub rozszerza się zakres 'starych' kategorii.

Kategorie ulegają więc przeobrażeniom razem z przeobrażeniami występującymi w procesie gospodarowania. Dlatego niezbędne jest ciągłe poznawanie tego procesu.


Zobacz inne referaty, opracowania i wykłady na temat Zjawiska ekonomiczne. Po pobraniu na dysk możesz je dowolnie edytować i drukować.

Ilość stron
- Podstawy mikroekonomii - wykłady 33
- więcej
??

Jesteś tutaj: ABC Ekonomii » Ekonomia » Zjawiska ekonomiczne


Nowe pliki z opracowaniami dla studentów

1. Marketing mix - koncepcje 4P 7P 4C - 3 stron(-y)
2. Promocja jako element marketingu - 30 stron(-y)
3. Nowe produkty bankowe - referat - 0 stron(-y)
4. Rodzaje i funkcje kanałów dystrybucji - 5 stron(-y)
5. Style kierowania - opracowanie - 6 stron(-y)
6. Style kierowania - referat - 8 stron(-y)
7. Inwestycje - wzory i przykładowe zdania z rozwiązaniami - 24 stron(-y)
8. Ewolucja poglądów na temat wpływu deficytu budżetowego na rozwój i stabilizację gospodarki - 20 stron(-y)
9. Makrootoczenie przedsiębiorstwa (organizacji) i jego elementy - 20 stron(-y)
10. Sponsoring - referat - 14 stron(-y)

Nowości w słowniku

1. Promocja produktu agrturystycznego
2. Swarovski
3. VeChain
4. Ethereum
5. Kryptowaluta
6. Blockchain
7. Bitcoin
8. Zasady gospodarki finansowej budżetu państwa
9. Rezerwa budżetowa
10. Wydatki gospodarstw domowych
11. Oszczędności gospodarstw domowych
12. Specyfika usług medycznych
13. Marketingowa strategia ceny w agroturystyce
14. Reklama usług agroturystycznych
15. Promocja usług agroturystycznych - tworzenie pozytywnego wizerunku firmy


Definicja: Zjawiska ekonomiczne
Ocena: 8.5/10
Liczba głosów: 95

Zaloguj się, aby zagłosować