| Strona główna | Prace wykłady i ściągi | Opracowania na CD | Wymiana - kody | Pomoc | Regulamin | Linki | Kontakt |
CD Student dla Ciebie
Referaty z ekonomii

Analiza finansowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna i Swot
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Geografia ekonomiczna
Gospodarka
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja europejska
Inwestycje
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Mikroekonomia
Model ekonometryczny
Plan marketingowy
Podstawy zarządzania
Prawo gospodarcze
Psychologia
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wyszukiwarka serwisu

Możemy Ci w czymś pomóc?
Szukasz konkretnego tematu? Napisz do nas. Znadziemy opracowania dla Ciebie.

Dołącz do grupy czytelników biuletynu serwisu ABC Ekonomii, aby otrzymywać informacje o nowościach, nowych pracach, bonusach... więcej>>


Poradnik Jak krok po kroku napisać pracę magisterskąNajnowsze w słowniku:
- Oszczędności gospodarstw domowych
- Prawa ekonomiczne
- Zasoby ekonomiczne
- Zjawiska ekonomiczne
- Podział ekonomii
- Efektywność


Zagadnienie należy do kategorii:


Zjawiska ekonomiczne
Zjawiska ekonomiczne - Zjawiskami nazywamy fakty (zdarzenia) zachodzące w określonej rzeczywistości.
Zjawiskami ekonomicznymi nazywamy te fakty, które występują w procesach gospodarowania.

Zjawiskiem ekonomicznym jest zatem każde zdarzenie ekonomiczne występujące w związku z wytwarzaniem dóbr i usług, podziałem, wymianą oraz konsumpcją.
Nazywa się to posiadaniem formy przez zjawisko (zewnętrzna, w której się przejawia) oraz istoty (treści) wyrażającej jego gatunkowy sens.

Celem nauk ekonomicznych jest wykrywanie treści danego zjawiska przejawiającej się w różnych formach zewnętrznych. Zjawiska muszą być rozpatrywane i badane przez ekonomię we wzajemnym powiązaniu. Powinny być one badane przez pryzmat ich genezy i zmian.

Zjawiska ekonomiczne mają cechy jakościowe, a ekonomia usiłuje owe zjawiska ekonomiczne ująć w sposób wymierny. Określając wspólną treść zjawisk ekonomicznych formułuje się kategorię ekonomiczną. Odzwierciedla ona treść badanych zjawisk zaliczonych do danej zbiorowości. Jest więc ona podstawowym pojęciem logicznym ekonomii, definiującym treść badanych zjaisk ekonomii, zaliczonych do danej zbiorowości (klasy zjawisk).

Życie  gospodarcze jest procesem, wraz z jego rozwojem suma zjawisk i ich złożoność rośnie. Pojawiają się nowe, bardziej złożone zjawiska ekonomiczne, które nie odzwierciedlają już realnych procesów gospodarczych. Wraz z nowymi procesami pojawiają się nowe kategorie lub rozszerza się zakres 'starych' kategorii.

Kategorie ulegają więc przeobrażeniom razem z przeobrażeniami występującymi w procesie gospodarowania. Dlatego niezbędne jest ciągłe poznawanie tego procesu.


Zjawiska ekonomiczne - zobacz gotowe referaty i opracowania dla studentów - na ten i setki innych tematów. Już za 5 minut możesz mieć je na dysku swojego komputera:

Ilość stron
- Podstawy mikroekonomii - wykłady 33


Najpopularniejsze

1. Analiza finansowa przedsiębiorstwa
2. Ściąga z mikroekonomii - definicje wykresy i wzory
3. Analiza strategiczna spółki z branży hotelarskiej
4. Zestaw zagadnień na egzamin z mikroekonomii
5. Finansowanie przedsiębiorstw
6. Analiza finansowa przedsiębiorstwa usługowego
7. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa wielobranżowego
8. Podstawy zarządzania strategicznego
9. Mikroekonomia - zadania z rozwiązaniami
10. Analiza marketingowa producenta kostki brukowej

Nowe pliki

1. Marketing mix - koncepcje 4P 7P 4C
2. Promocja jako element marketingu
3. Nowe produkty bankowe - referat
4. Rodzaje i funkcje kanałów dystrybucji
5. Style kierowania - opracowanie
6. Style kierowania - referat
7. Inwestycje - wzory i przykładowe zdania z rozwiązaniami
8. Ewolucja poglądów na temat wpływu deficytu budżetowego na rozwój i stabilizację gospodarki
9. Makrootoczenie przedsiębiorstwa (organizacji) i jego elementy
10. Sponsoring - referat


Definicja: Zjawiska ekonomiczne
Ocena: 10/10
Liczba głosów: 1

Zaloguj się, aby zagłosować
© ABC Ekonomii - ABC Ekonomii | Mapa