MENU
Strona główna
CDStudent
Wymiana - kody za darmo
Newsletter
Pomoc
Regulamin
Leksykon ekonomii
Kontakt

Referaty, ściągi, wykłady:
Analiza finansowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna i Swot
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Geografia ekonomiczna
Gospodarka
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja europejska
Inwestycje
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Mikroekonomia
Model ekonometryczny
Plan marketingowy
Podstawy zarządzania
Prawo gospodarcze
Psychologia
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wyszukiwarka serwisu

Ściąga z mikroekonomii - definicje wykresy i wzory

Obszerne opracowanie z podstaw mikroekonomii w formie ściągi, wraz z definicjami, wykresami, wzorami a nim m.in: definicja ekonomii, mikroekonomii i makroekonomii, ekonomia normatywna i pozytywna, problem ekonomiczny, rzadkie środki (rzadkość), nieograniczone potrzeby, zasoby, ziemia, kapitał, praca, przedsiębiorczość, dobra ekonomiczne, produkcyjne, konsumpcyjne, wolne, prywatne, publiczne, mechanizm rynkowy, zasady racjonalnego zachowania, koszt alternatywny, krzywa możliwości produkcyjnych (transformacji), zasada malejących przychodów, krzywa ograniczenia budżetowego, obojętności, równowaga konsumenta, ścieżka wzrostu dochodu, użyteczność całkowita i krańcowa (marginalna), krańcowa stopa substytucji, prawa Gossena (pierwsze i drugie), rynek, popyt i podaż, punkt równowagi, podstawowe prawo popytu, dobra materialne, krzywa popytu, dobra zwyczajne, efekt (paradoks) Giffena i Veblena (efekt snoba), wzrost i spdek popytu, elastyczność popytu, popyt elastyczny, elastyczność jednostkowa, nieelastyczny, mieszana, cenowa oraz dochodowa elastyczność popytu, prawa Engla, dobra normalne oraz podrzędne, dobro podstawowe i luksusowe, krzywa podaży, elastyczność podaży, popyt komplementarny (wiązany), konkurencyjny (substytucyjny), łączny, pochodny, podaż wiązana i konkurencyjna, utarg całkowity i krańcowy, zysk normalny, koszty całkowite i przeciętne, koszt krańcowy (marginalny), kształt krzywych kosztów, wewnętrzne i zewnętrzne korzyści oraz niekorzyści skali, utarg w warunkach doskonałej konkurencji, decyzje w krótkim okresie, zysk nadzwyczajny, próg rentowności, strata, decyzje w długim okresie, popyt, podaż i utarg w warunkach monopolu, decyzje monopolu w krótkim okresie, społeczny koszt monopolu, dyskryminacja cenowa, decyzje krótkookresowe w konkurencji niedoskonałejw, oligopol, złamana krzywa popytu w oligopolu, konkurencja niecenowa oligopolu, czynniki ograniczające i zachęcające oligopolistów do podejmowania współpracy. (4 strony po 3 kolumny)


Pliki powiązane tematycznie: #wykłady z mikroekonomii, #użyteczność całkowita, #użyteczność krańcowa, #prawa Gossena, #elasyczność, #oligopol,


Aby pobierać pliki wpisz swój kod:
Podaj swój adres e-mail:*

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


Plik pt. Ściąga z mikroekonomii - definicje wykresy i wzory należy do kategorii:
Pomoce dla studentów » Mikroekonomia
Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które pobrały powyższy plik pobrały również:
Cechy społeczeństwa rynkowego (Liczba stron: 10)
Pytania testowe z mikroekonomii (Liczba stron: 16)
Omówienie podstawowych zagadnień z mikroekonomii (Liczba stron: 20)
Modele zachowań konsumenta (Liczba stron: 9)
Wykłady z mikroekonomii (Liczba stron: 25)

Sprawdź też podobne opracowania i prace:
Test z mikroekonomii (Liczba stron: 12)
Definicje z mikroekonomii (Liczba stron: 12)
Pytania testowe z mikroekonomii (Liczba stron: 16)
Mikroekonomia - zadania z rozwiązaniami (Liczba stron: 11)
Mikroekonomia - zadania z rozwiązaniami 2 (Liczba stron: 12)
Zestaw zagadnień na egzamin z mikroekonomii (Liczba stron: 10)