Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

Selekcja pracowników

Skład pracy: definicja i etapy procesu selekcji kandydatów, zapoznanie się z pisemnymi ofertami kandydatów (podanie, CV, dokumenty), wstępna selekcja kwalifikacyjna, testowanie, grupowe metody selekcji, wywiad szczegółowy i jego poziomy oraz plan, weryfikacja informacji o kandydacie, związek metody selekcji z badanym obszarem predyspozycji, dobór menedżerów, błędy selekcjonowania, analiza metod z punktu widzenia teorii atrybucji (życiorys, list rekomendacyjny, wywiad - autoprezentacja, komunikacja niewerbalna, kontekst sytuacyjny), alternatywy selekcji, wykorzystanie metod selekcji w firmach polskich. (25 stron)

W pracy zawarta jest ✅bibliografia (literatura).

Podobne opracowania: #selekcja pracowników #rekrutacja pracowników #metody selekcji


Twój kod dostępu:
Twój adres e-mail:*
Akceptuję regulamin strony

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


W ciągu kilku minut aktywujesz swój pełny dostęp do wszystkich plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się w przyszłości. Swój kod możesz zdobyć w zamian za przesłanie własnych opracowań/referatów z ekonomii, możesz go też zamówić przelewem.

  Wymiana Dostęp 7 dni Dostęp 6 miesięcy
Ilość plików które można pobrać ze strony po wpisaniu kodu 1-30 50 250
Jak zamówić → E-mail (wymiana) Szybki przelew Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kod 1-24 godzin W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod 7 dni 7 dni 6 miesięcy
Koszt 0 zł
(Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Wymiana

Ilość plików które można pobrać1-30
Jak zamówić →E-mail (wymiana)
Jak długo poczekasz na kod1-12 godzin
Jak długo ważny jest kod1-12 miesięcy
Koszt0 zł (Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Dostęp na 7 dni

Ilość plików które można pobrać50
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać250
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Kod daje dostęp do dowolnie wybranych przez Ciebie plików z działu Pomoce dla studentów - ze wszystkich dostępnych kategorii, których spis widać w menu po lewej stronie.

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kod jest ważny od 7 dni do 6 miesięcy. Daje Ci on również dostęp do prac, które w przyszłości pojawią się na stronie.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy


Plik pt. Selekcja pracowników należy do kategorii:
Pomoce dla studentów » Zarządzanie zasobami ludzkimi

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które ściągnęły plik Selekcja pracowników pobrały na dysk również:
Podstawy zarządzania kadrami (Liczba stron: 28)
Rekrutacja (Liczba stron: 8)
Zarządzanie zasobami ludzkimi - referat (Liczba stron: 20)
Zarządzanie kadrami - ściąga (Liczba stron: 1)
Zarządzanie zasobami ludzkimi - praca (Liczba stron: 26)
Psychologia decyzji kadrowych (Liczba stron: 35)


Krótko, ale na temat:
System Human Resources R. Millesa - System Human Resources (zasoby ludzkie): - PLANOWANIE ZATRUDNIENIA - REKRUTACJA PRACOWNIKÓW - SELEKCJA PRACOWNIKÓW - PLANOWANIE KARIER INDYWIDUALNYCH - POMOC W ROZWOJU PRACOWNIKÓW - OCENA PRACOWNIKÓW - DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI - AWANSOWANIE - WYNAGRADZANIE PRACOWNIKÓW - ROTACJA KADR - PRZYGOTOWANIE KADRY REZERWOWEJ
Selekcja pracowników - Selekcja jest procesem zbierania informacji o kandydatach na pracowników i dokonywania wyboru najbardziej odpowiedniego na wakujące stanowisko. Selekcji dokonuje się wśród kandydatów pozyskanych wskutek przeprowadzonej rekrutacji. Dokonanie wyboru kandydata najbardziej odpowiedniego na wakujące stanowisko, nazywane też doborem zawodowym, zakłada realizację dwóch...
Skuteczna rekrutacja i selekcja - Etapy: 1. Skonsultuj swoje plany personelu z innymi dyrektorami w celu ustalenia, czy zwiększone zapotrzebowanie na pracowników ma charakter trwały. Jeśli nie – rozważ którąś alternatywę naboru nowych pracowników. Jeśli tak – przygotuj starannie program rekrutacji i selekcji. 2. Na podstawie strategii...
ZZL - Można ogólnie zdefiniować jako strategiczną, jednorodną i spójną metodę kierowania najcenniejszym z kapitałów każdej organizacji – ludźmi, którzy osobistym i zbiorowym wysiłkiem przyczyniają się do realizacji wszystkich założonych przez organizację celów, a tym samym umacniają jej przewagę nad konkurencją. Zarządzanie...
Skuteczna polityka personalna według R. Pascala - etapy modelu - To: 1. Analiza potrzeb personalnych – polega na dokładnym określeniu kogo szukamy i dlaczego. Należy ustalić czy ma być to osoba kreatywna czy przeciętna, indywidualista czy zorientowana na pracę w zespole. 2. Staranna selekcja pracowników – jasne określenie kryteriów oceny kandydata i...


Nowe artykuły: Artykuł 43 dla przyszłych biznesmenów | Artykuł 52 na topie