Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

Skarbowe papiery wartościowe jako element finansów publicznych

Skład opracowania: podstawowe pojęcia i definicje - papier wartościowy, papiery wartościowe imienne i na okaziciela, Skarb Państwa; bony skarbowe - informacje, realizacja, organizacja rynku bonów skarbowych, przykładowe zestawienie zmian wartości Bonów Skarbowych (2004 r.), średnia rentowność, obligacje skarbowe, rodzaje obligacji skarbowych, obligacje oszczędnościowe i rynkowe, bezpieczeństwo, opłacalność, płynność, obligacje rynkowe, przykładowa tabela odsetkowa dla obligacji dwuletnich stałym oprocentowaniu (2004 r.). (10 stron)

Pliki powiązane tematycznie: #obligacje skarbowe, #bony skarbowe, #finanse publiczne, #budżet państwa,


Aby pobierać pliki wpisz swój kod:
Podaj swój adres e-mail:*

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)Plik pt. Skarbowe papiery wartościowe jako element finansów publicznych należy do kategorii:
Pomoce dla studentów » Finanse publiczne
Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które pobrały powyższy plik pobrały również:
Pozyskiwanie środków pozabudżetowych dla gmin (Liczba stron: 37)
Procedura budżetowa jednostek samorządu terytorialnego (Liczba stron: 23)
Wykonywanie budżetu państwa (Liczba stron: 26)
Deficyt budżetowy i dług publiczny w Polsce (Liczba stron: 19)
Budżet gminy (Liczba stron: 5)

Sprawdź też podobne opracowania i prace:
Skarbowe papiery wartościowe jako element finansów publicznych (Liczba stron: 10)
Papiery wartościowe - finansowanie przedsiębiorstwa (Liczba stron: 20)
Polski rynek kapitałowy (Liczba stron: 19)
Papiery wartościowe - akcje i obligacje (Liczba stron: 9)
Finanse publiczne - zagadnienia na egzamin (ściąga) (Liczba stron: 15)
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (Liczba stron: 22)