MENU
Strona główna
CDStudent
Wymiana - kody za darmo
Newsletter
Pomoc
Regulamin
Leksykon ekonomii
Kontakt

Referaty, ściągi, wykłady:
Analiza finansowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna i Swot
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Geografia ekonomiczna
Gospodarka
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja europejska
Inwestycje
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Mikroekonomia
Model ekonometryczny
Plan marketingowy
Podstawy zarządzania
Prawo gospodarcze
Psychologia
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wyszukiwarka serwisu

Słownik ekonomiczny

Swarovski - a dokładniej D. Swarovski KG to marka założona w 1895 roku przez Daniela Swarovskiego, a...)VeChain - Ogólnie rzecz ujmując jest to platforma oparta o tzw. łańcuch bloków (ang. block chain), oferująca...)

Ethereum - Jest to technicznie rzecz biorąc platforma walutowa, która służy do kryptowaluty Ether (w skrócie ETH),...)

Kryptowaluta - Jest to rozproszony system księgowy oparty na kryptografii. Przechowuje on informacje o stanie posiadania i...)

Blockchain - czyli tzw. łańcuch bloków jest to zdecentralizowany i rozproszony rejestr wykonanych transakcji, który spotykamy m.in....)Bitcoin - Jest to kryptowaluta, która powstała w 2009 roku. -...)

Zasady gospodarki finansowej budżetu państwa - W toku wykonywania budżetu państwa obowiązują następujące zasady gospodarki finansowej: ...)

Rezerwa budżetowa - Budżet państwa uchwalony przez parlament obejmuje rezerwy ogólne i celowe (najczęściej inwestycyjne) na nieprzewidziane wydatki...)

Wydatki gospodarstw domowych - Składają się na nie wydatki na towary i usługi konsumpcyjne oraz pozostałe wydatki. ...)Oszczędności gospodarstw domowych - Oszczędności te stanowią część dochodów gospodarstwa domowego, które w określonym czasie nie zostały wydatkowane na...)

Specyfika usług medycznych - Rozpoczynając planowanie działań marketingowych w placówkach służby zdrowia należy wziąć pod uwagę specyfikę usług medycznych...)

Marketingowa strategia ceny w agroturystyce - Mając już określoną usługę, należy ustalić jej cenę. Sposób ustalenia ceny zależy od przyjętej strategii...)

Reklama usług agroturystycznych - Jak już wcześniej wspomniano dotarcie z informacją do potencjalnego klienta jest bardzo istotnym elementem działań...)

Promocja produktu agrturystycznego - Należy pamiętać, że nawet najlepiej przygotowane usługi agroturystyczne nie znajdą nabywcy, jeśli informacja o nich...)

Promocja usług agroturystycznych - tworzenie pozytywnego wizerunku firmy - Efektywność działań  marketingowych firmy, ich  wpływ na wizerunek, zależą od umiejętnego stosowania odpowiednio...)

Dystrybucja usług agroturystycznych - Gospodarstwa agroturystyczne świadczą usługi bezpośrednio klientom, więc ich kanały marketingowe są proste i bezpośrednie. Wynika...)

Strategie gospodarstwa agroturystycznego w zakresie cen - W przypadku usług agroturystycznych cena jest obok stworzenia atrakcyjnej oferty usługowej, najważniejszym instrumentem oddziaływania na...)

Działania marketingowe gospodarstwa agroturystycznego - Ze względu na ograniczone możliwości oddziaływania przez gospodarstwo na klientów takimi instrumentami jak dystrybucja i...)

Znaczenie instrumentów marketingu - mix w tworzeniu wizerunku gospodarstwa agroturystycznego - Marketing – mix w firmach usługowych a więc i gospodarstwach agroturystycznych tworzą elementy 5 x...)

Otoczenie gospodarstwa agroturystycznego - Otoczenie bliższe (bezpośrednie) – to otoczenie na które firma może wywierać wpływ i od jej...)

Strona 1 z 183
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>