MENU
Strona główna
CDStudent
Wymiana - kody za darmo
Newsletter
Pomoc
Regulamin
Leksykon ekonomii
Kontakt

Referaty, ściągi, wykłady:
Analiza finansowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna i Swot
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Geografia ekonomiczna
Gospodarka
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja europejska
Inwestycje
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Mikroekonomia
Model ekonometryczny
Plan marketingowy
Podstawy zarządzania
Prawo gospodarcze
Psychologia
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wyszukiwarka serwisu

Słownik ekonomiczny

Jaki wpływ mogą mieć ceny konkurencji na ceny towarów eksportowanych - Poziom ustalanych cen może także służyć obronie przedsiębiorstwa na rynku i utrudnieniu wejścia konkurentów n...)Koszty procesów logistycznych - W przedsiębiorstwie produkcyjnym składają się z następujących elementów: - kosztów...)

Metody korygowania efektywności projektu inwestycyjnego - Metoda ta generalnie polega na korekcie wybranych parametrów rachunku efektywności inwestycji oraz stosowaniu tzw. narzutów...)

Podejście do motywowania oparte na koncepcji wzmocnienia - Odnosi się ono do problemu trwałości niektórych zachowań w czasie i zmienności innych. Wyjaśnia ono...)

Polityczne uwarunkowania reform Balcerowicza - W wyniku porozumień Okrągłego Stołu odbyły się w Polsce 4 czerwca 1989 roku pierwsze częściowo...)Wady bezpośredniej działalności na rynku zagranicznym - Wady bezpośredniej działalności: 1. Konieczność stworzenia własnej organizacji eksportowo-importowej; ...)

Złote zasady sukcesu w marketingu - To: 1. Profesjonalizm i ciężka praca (energia, wytrwałość, cierpliwość) ...)

12 zasad wydajności Emersona - To: 1. Cel jasno określony – człowiek lepiej pracuje, jeżeli...)

14 zasad zarządzania Fayola - Fayol określił także 14 zasad zarządzania: 1. podział pracy, 2....)14 zasad zarządzania wg Fayola - 14 ZASAD ZARZĄDZANIA wg K. Fayola: 1. PODZIAŁ PRACY: ...)

3 cechy stałe badanych jednostek - To: Cecha rzeczowa (przedmiotowa) - przesądza o tym, kto lub...)

4 podstawowe funkcje pieniądza - Pieniądz pełni cztery podstawowe funkcje: - środka wymiany (środek cyrkulacji)...)

4 znaczenia budżetu państwa - Budżet państwa używamy w 4 znaczeniach: 1. budżet jako plan...)

4C - To: Consumer Value - wartość konsumencka Cost -...)

4P - To: Product - produkt Price - cena ...)

4P - Narzędzia marketingowe - Najbardziej znana klasyfikacja narzędzi marketingowych to 4P, czyli: product, price, place, promotion. W różnych opracowaniach...)

5 sił Portera - M. Porter wyróżnia pięć sił konkurencji: 1. wejście na dany...)

7 podstawowych cech zarządzania - Peter Drucker wyróżnia 7 podstawowych cech zarządzania. Stwierdził on, że zarządzanie współczesne: ...)

7K - Torrington uważa, że międzynarodowe zarządzanie personelem najlepiej zdefiniować przez odniesienie do kwestii, nazywanych 7K: ...)

7P - marketing mix w usługach - Elementami tej koncepcji są: 1. Produkt 2....)

Strona 1 z 182
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>