Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

Słownik ekonomiczny

Dwuczynnikowa teoria motywacji wg F. Herzberga - Wyróżnił on: Czynniki higieny psychicznej - związane z warunkami zewnętrznymi,...)


Metody motywacji wg Dawida McClleland'a - Zwraca on uwagę na szczególne znaczenie trzech rodzajów potrzeb: osiągnięć, przynależności oraz władzy. ...)

Model teorii motywacji wg V. H. Vrooma - Według tej teorii trzy czynniki determinują postawy człowieka. Są to oczekiwania, związek przyczynowo-skutkowy między wysiłkiem,...)

Weksel jako forma zabezpieczenia kredytu - Weksel jest dokumentem zobowiązującym wystawcę lub wskazaną przez niego osobę do bezwarunkowego zapłacenia określonej kwoty...)

Prawne zabezpieczenia kredytów - Można podzielić na: Osobiste - odpowiedzialność osobista osoby dającej zabezpieczenie:...)


Niezależność Narodowego Banku Polskiego - Bank centralny w gospodarce rynkowej spełnia trzy podstawo we funkcje: banku państwa, banku emisyjnego i...)

Lojalność konsumenta wobec marki - W analizie zachowania nabywców bardzo ważną rolę odgrywa lojalność klientów, oznaczająca związek klienta z marką...)

Wskaźniki satysfakcji klienta - Są one niezbędne do oceny zadowolenia i satysfakcji klienta. ...)

Ekonomia neoklasyczna - Nurt poglądów opierający się na fundamencie pojęciowo-metodologicznym ekonomii klasycznej, ale ukierunkowany nie na rozważania makro-,...)


Klasyczna szkoła angielska czyli ekonomia klasyczna - Kierunek ekonomii, który powstał w 2. poł. XVII w. za sprawą W. Petty'ego i P....)

Ekonomia pozytywna Normatywna i Polityczna - Oto ich definicje: Ekonomia pozytywna - koncentruje się na opracowaniu...)

Działy ekonomii czyli makro i mikroekonomia - Ich definicje możemy przedstawić następująco: Mikroekonomia - zajmuje się badaniem...)

Definicje ekonomii - Oto kilka z nich: EKONOMIA - nauka zajmująca się badaniem...)

Logistyka marketingowa i just in time - Obejmuje funkcje i czynności: - magazynowania i transportu towarów ...)

Koszty całkowite dystrybucji (wzór) - Na koszty dystrybucji składają się: - koszty realizowania zamówień...)

Badanie skuteczności dystrybucji - Ocena skuteczności dystrybucji powinna przede wszystkim dać odpowiedź na pytanie, czy zastosowane rozwiązania przyczyniły się...)

Rozwiązywanie konfliktów w kanałach dystrybucji - Przyczyny konfliktu w kanale to niekompatybilność celu, niejasno sprecyzowane role i prawa, różnice w percepcji...)

Konflikty w kanałach dystrybucji - Z jakimi rodzajami konfliktów możemy się spotkać w kanałach dystrybucji: ...)

Agent przemysłowy - To hurtownik reprezentujący na ogół albo producentów albo kupujących na podstawie długoterminowych umów, specjalizujący się...)

Broker w dystrybucji - To hurtownik, którego podstawowym zadaniem jest kontaktowanie sprzedających i kupujących, asystowanie w negocjacjach, kontrolowanie realizacji...)

Strona 1 z 188
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>