Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

Słownik ekonomiczny

Ekonomia neoklasyczna - Nurt poglądów opierający się na fundamencie pojęciowo-metodologicznym ekonomii klasycznej, ale ukierunkowany nie na rozważania makro-,...)


Klasyczna szkoła angielska czyli ekonomia klasyczna - Kierunek ekonomii, który powstał w 2. poł. XVII w. za sprawą W. Petty'ego i P....)

Ekonomia pozytywna Normatywna i Polityczna - Oto ich definicje: Ekonomia pozytywna - koncentruje się na opracowaniu...)

Działy ekonomii czyli makro i mikroekonomia - Ich definicje możemy przedstawić następująco: Mikroekonomia - zajmuje się badaniem...)

Definicje ekonomii - Oto kilka z nich: EKONOMIA - nauka zajmująca się badaniem...)


Logistyka marketingowa i just in time - Obejmuje funkcje i czynności: - magazynowania i transportu towarów ...)

Koszty całkowite dystrybucji (wzór) - Na koszty dystrybucji składają się: - koszty realizowania zamówień...)

Badanie skuteczności dystrybucji - Ocena skuteczności dystrybucji powinna przede wszystkim dać odpowiedź na pytanie, czy zastosowane rozwiązania przyczyniły się...)

Rozwiązywanie konfliktów w kanałach dystrybucji - Przyczyny konfliktu w kanale to niekompatybilność celu, niejasno sprecyzowane role i prawa, różnice w percepcji...)


Konflikty w kanałach dystrybucji - Z jakimi rodzajami konfliktów możemy się spotkać w kanałach dystrybucji: ...)

Agent przemysłowy - To hurtownik reprezentujący na ogół albo producentów albo kupujących na podstawie długoterminowych umów, specjalizujący się...)

Broker w dystrybucji - To hurtownik, którego podstawowym zadaniem jest kontaktowanie sprzedających i kupujących, asystowanie w negocjacjach, kontrolowanie realizacji...)

Agent hurtowy - To pośrednik hurtowy nie stający się właścicielem produktu, realizujący funkcje służące głównie nawiązywaniu kontaktów handlowych,...)

Kupiec hurtowy - To hurtownik nabywający produkty u wytwórcy, stający się ich właścicielem ponoszącym ryzyko związane z ich...)

Kształtowanie kanałów dystrybucji - Polega na podjęciu decyzji o doborze ogniw dystrybucji, ustaleniu struktury kanałów (zintegrowanie pionowe lub poziome),...)

Charakterystyka kanałów dystrybucji - Wyróżnić możemy m.in.: 1. Krótkie kanały dystrybucji mają małą liczbę...)

Funkcje działalności hurtowej - Działalność hurtowa: - daje producentowi możliwość dotarcia do dużej liczby...)

Kanały dystrybucji w logistyce - Bardzo ważnym pojęciem w dystrybucji jest kanał. Kanał dystrybucji to sposób połączeń i kolejność, w...)

Rodzaje (strategie) dystrybucji - Istnieją trzy strategie dystrybucji: strategia dystrybucji intensywnej, strategia dystrybucji selektywnej i strategia dystrybucji wyłącznej. ...)

Głowne funkcje dystrybucji - polegają na: a) niwelowaniu różnic między popytem a podażą wynikającą...)

Strona 1 z 188
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>