MENU
Strona główna
CDStudent
Wymiana - kody za darmo
Newsletter
Pomoc
Regulamin
Leksykon ekonomii
Kontakt

Referaty, ściągi, wykłady:
Analiza finansowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna i Swot
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Geografia ekonomiczna
Gospodarka
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja europejska
Inwestycje
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Mikroekonomia
Model ekonometryczny
Plan marketingowy
Podstawy zarządzania
Prawo gospodarcze
Psychologia
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wyszukiwarka serwisu

Słownik ekonomiczny

Macierz A.D. Little - ADL - Podstawowe założenia: większość rynków branżowych ewoluuje zgodnie z koncepcja cyklu życia, przy czym długość danego...)Zalety i wady analizy GE - To: Zalety metody GE: - Uwzględnienie wielu czynników...)

Podstawowe założenia Metody GE - General Electric - To: 1. Pozycja i strategia poszczególnych SJB są uwarunkowane...)

Analiza BCG - Boston Consulting Group - Wychodzi z założenia, że jednym z głównych celów strategii jest umożliwienie przedsiębiorstwu optymalnej alokacji zasobów,...)

Udział w rynku - To procentowy stosunek pomiędzy określona ilościowe (udział ilościowy) lub w jednostkach pieniężnych (udział wartościowy) wielkości...)Cechy fazy schyłkowej rynku - To: 1. pojawienie się nowych technologii produkcji i sposobów zaspokajania...)

Cechy fazy dojrzewania rynku - To: 1. nasilenie konkurencji o udział w rynku ...)

Cechy fazy wzrostu rynku - To: 1. szybko wzrastający popyt 2. szybki wzrost...)

Cechy fazy tworzenia się rynku - To: 1. wysokie koszty obniżane zaraz ze wzrostem produkcji i...)Mobilność sektora - To cecha obrazująca możliwość wejścia i wyjścia z rynku stanowiących obiekt zainteresowania konkurencyjnych firm. ...)

Trzy poziomy konkurencji rynkowej - To: 1) pomiędzy firmami i sektorami oferującymi produkty będące względem...)

Analiza segmentowa - Ma na celu wyczerpujące przedstawienie różnych możliwości, sposobów podziału rynku na względnie jednorodne grupy nabywców,...)

Jakościowa analiza rynku - To: - Określenie rodzaju konsumentów (użytkowników) oraz ustalenie ich potrzeb,...)

Wartość rynku - To suma możliwych do uzyskania z danego rynku kwot zysku netto, w zakładanym czasie zwrotu...)

Rentowność rynku - To oszacowanie przeciętnej stopy zysku jaką uzyskują z operacji na danym rynku (firmy już na...)

Dynamika rynku - To kierunek lub intensywność: - Albo dotyczący zmian ogólnych rozmiarów...)

Pojemność rynku - To wielkość masy towarowej, która przy danych cenach i przy danych dochodach może być sprzedana...)

Wielkość rynku - To ilościowy stan rynku w danym momencie lub okresie czasu (jako wartość średnią) wyrażoną liczbą...)

Strategiczna jednostka biznesu i jej cechy - Strategiczna jednostka biznesu celowo ukształtowana i organizacyjnie wyodrębniona dziedzina interesów przedsiębiorstwa, względnie jednorodna z punktu...)

Funkcje misji - To: 1. ukierunkowująca- daje podstawę do formułowania głównych strategicznych celów...)

Strona 11 z 183
<<<  -  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  -