| Strona główna | Prace wykłady i ściągi | Opracowania na CD | Wymiana - kody | Pomoc | Regulamin | Linki | Kontakt |
CD Student dla Ciebie
Referaty z ekonomii

Analiza finansowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna i Swot
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Geografia ekonomiczna
Gospodarka
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja europejska
Inwestycje
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Mikroekonomia
Model ekonometryczny
Plan marketingowy
Podstawy zarządzania
Prawo gospodarcze
Psychologia
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wyszukiwarka serwisu

Możemy Ci w czymś pomóc?
Szukasz konkretnego tematu? Napisz do nas. Znadziemy opracowania dla Ciebie.

Dołącz do grupy czytelników biuletynu serwisu ABC Ekonomii, aby otrzymywać informacje o nowościach, nowych pracach, bonusach... więcej>>


Poradnik Jak krok po kroku napisać pracę magisterskąNajnowsze w słowniku:
- Cel reengineeringu
- Strategia rezygnacji
- Wykorzystanie konktraktów terminowych


Słownik zagadnień ekonomicznych

Styl zarządzania - Styl zarządzania (kierowania) oznacza utrwalony, indywidualny sposób zachowania kierownika w stosunku do swoich podwładnych, w... (Zobacz pełen opis)


Siatka kierownicza - (wg Roberta Blake’a i Jane Mouton) - Z badań przeprowadzonych przez uniwersytet stanowy Ohio i... (Zobacz pełen opis)

Osiem cech doskonałych firm - (wg Petersa i Watermana) to: 1. Skłonność do działania. 2. Trzymanie się blisko klienta. 3. Autonomia i przedsiębiorczość... (Zobacz pełen opis)

Euromarketing - Definiuje się jako marketing w krajach, które tworzą Unię Europejską jest zatem nierozerwalnie związany z... (Zobacz pełen opis)

Sponsoring w sporcie - Wymieniany jako podstawowe narzędzie marketingowe w sporcie, daje łatwo przekuć na pieniądze potrzebne do osiągnięcia... (Zobacz pełen opis)


Cross-promotion - Czyli działania dwóch lub kilku przedsiębiorstw, które sponsorując wydarzenie sportowe wspólnie prowadzą działania promocyjne realizują... (Zobacz pełen opis)

Przedmiot sponsoringu - Przedmiotem sponsoringu są rozgrywki sportowe, a także rożnego rodzaju wystawy i targi przemysłowe czy też... (Zobacz pełen opis)

Sponsoring dobrej sprawy - prospołeczny - Koncertuje się na osiąganiu komercyjnych korzyści z finansowania celów społecznych. Organizacje wspierają fundacje charytatywne, przekazując środki... (Zobacz pełen opis)

Sponsoring mediów - Stanowi najpopularniejsze narzędzie komunikacji marketingowej. Przedmiotem sponsoringu staja się programy telewizyjne i audycje radiowe, a... (Zobacz pełen opis)


Sponsoring wydarzeń - Jest pojęciem szeroko rozumianym i obejmuje wspieranie takich dziedzin życia społecznego, jak sport, kultura, sztuka... (Zobacz pełen opis)

Podstawowe dziedziny sponsoringu - To: - sponsoring wydarzeń (sport, kultura, sztuka, rozrywka) - sponsoring mediów; - sponsoring 'dobrej sprawy' (sponsoring społeczny, sponsoring... (Zobacz pełen opis)

Zalety sponsoringu - To: - skuteczność dotarcia przekazu do odbiorców (np. w przypadku banneru reklamowego na wydarzeniu sportowym lub... (Zobacz pełen opis)

Definicja sponsoringu - Sponsoring jest narzędziem promującym dany produkt lub daną firmę w związku ze sponsorowanym przedsięwzięciem. Naturalnie... (Zobacz pełen opis)

Istota sponsoringu - Idea sponsoringu wywodzi się z tradycji mecenatu. Podstawowym celem sponsoringu jest osiąganie korzyści przez przedsiębiorstwo... (Zobacz pełen opis)

Funkcje public relations - To np.: - kreowanie wizerunku firmy - funkcja komunikacyjna - nawiązywania i utrzymywania więzi ze wszystkimi elementami otoczenia,... (Zobacz pełen opis)

Geneza public relations - Geneza public relations sięga czasów starożytnych w instytucji Olimpiad i igrzysk olimpijskich. W sporcie starożytni... (Zobacz pełen opis)

Home banking - Zasada działania home bankingu jest prosta. Klient musi posiadać komputer osobisty klasy PC i modem,... (Zobacz pełen opis)

Bankowość internetowa - Jest nowoczesną formą świadczenia usług przez banki, polegającą na umożliwieniu klientowi dostępu do jego rachunku... (Zobacz pełen opis)

Promocja w marketingu - Promocja jest elementem komunikacji marketingowej. Instrumentami promocji w marketingu mix dla koncepcji 4P są: promocja... (Zobacz pełen opis)

Insrumenty dystrybucji - Instrumantami dystrybucji w marketingu-mix czyli w koncepcji 4P (Product - produkt, Price - cena, Promotion... (Zobacz pełen opis)

Dystrybucja w marketingu - Dystrybucja jest jednym z instrumentów marketing-mix. Poprzez dystrybucję w marketingu rozumie się działania zmierzające do... (Zobacz pełen opis)

Produkt w marketingu - To każdy obiekt rynkowej wymiany oraz wszystko co może być oferowane na rynku. Produktem może... (Zobacz pełen opis)

Sposoby zwiększania zyskowności przedsiębiostwa wg Jaya Abrahama - Według stratega marketingowego Jaya Abrahama, wyróżnia się trzy sposoby zwiększania zyskowności firmy poprzez działania marketingowe: -... (Zobacz pełen opis)

Działania marketingowe - Dzielone są na cztery podstawowe typy tzw. marketing mix. Są to: cena, produkt, dystrybucja i... (Zobacz pełen opis)

Nadwyżka budżetu państwa - To dodatnia różnica pomiędzy wpływami budżetu państwa gromadzonymi głównie z podatków i innych opłat o... (Zobacz pełen opis)

Wydatki redystrybucyjne budżetu państwa - Nie są związane bezpośrednio z zakupem dóbr i usług w gospodarce a jedynie stanowią przeniesienie... (Zobacz pełen opis)

Wydatki nabywcze budżetu państwa - Nazywane także rzeczywistymi, realnymi, materialnymi, wynikają przede wszystkim ze zgłaszanego popytu na określone dobra i... (Zobacz pełen opis)

Funkcja redystrybucyjna finansów publicznych - Jest to najważniejsza funkcja finansów publicznych. Polega ona na gromadzeniu środków finansowych przez określony fundusz,... (Zobacz pełen opis)

Finanse publiczne - To zjawiska i procesy, dotyczące funduszy publicznych – budżetu państwa, budżetu gminy, funduszu zabezpieczeń społecznych... (Zobacz pełen opis)

Zysk rezydualny - ekonomiczny - To wynik finansowy stanowiący efekt pomniejszenia sumy przychodów nie tylko o koszty operacyjne, ale także... (Zobacz pełen opis)

eCRM - Electronic Customer Relationship Management - To rozwiązania mające na celu synchronizację wielorakich punktów kontaktu z klientem w środowisku eCommerce, w... (Zobacz pełen opis)

Partner Relationship Management - (PRM) to rozwiązania, które koncentrują się na synchronizacji i lepszej koordynacji relacji z partnerami (w... (Zobacz pełen opis)

Key Account Management - To w polskim tłumaczeniu: zarządzanie klientami kluczowymi. Proces ten należy łączyć z CRM (ang. Customer... (Zobacz pełen opis)

Kredyt redyskontowy - Jest udzielany przez bank centralny na podstawie zdyskontowanych przez banki komercyjne weksli jednostek gospodarczych. Bank... (Zobacz pełen opis)

Kredyt refinansowy - Udzielany jest bankom przez NBP w celu uzupełnienia ich zasobów pieniężnych. Za pomocą kredytów refinansowych... (Zobacz pełen opis)

Rachunkowość kreatywna - Pojęcie to oznacza takie podejście do rachunkowości, które w obliczu zmiany zachodzących w podmiocie gospodarczym... (Zobacz pełen opis)

Rata balonowa - Kredyt ze spłatą z ratą balonową opiera się na tym, iż przez cały okres trwania... (Zobacz pełen opis)

Upadłość - Postępowanie upadłościowe może być wszczęte wyłącznie w stosunku do dłużnika będącego podmiotem gospodarczym. Istota postępowania... (Zobacz pełen opis)

Ogłoszenie upadłości - Związane jest z zaprzestaniem płacenia przez podmiot gospodarczy długów oraz ujemny stan majątkowy – majątek... (Zobacz pełen opis)

Bankructwo - Pojęcie to oznacza sytuację finansową osoby fizycznej lub też jednostki gospodarującej, polegającą na braku możliwości... (Zobacz pełen opis)

Strona 11 z 91
<<<  -  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  -  >>>

© ABC Ekonomii - ABC Ekonomii | Mapa