MENU
Strona główna
CDStudent
Wymiana - kody za darmo
Newsletter
Pomoc
Regulamin
Leksykon ekonomii
Kontakt

Referaty, ściągi, wykłady:
Analiza finansowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna i Swot
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Geografia ekonomiczna
Gospodarka
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja europejska
Inwestycje
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Mikroekonomia
Model ekonometryczny
Plan marketingowy
Podstawy zarządzania
Prawo gospodarcze
Psychologia
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wyszukiwarka serwisu

Słownik ekonomiczny

Bezpośredni kanał dystrybucyji - Cechy: - Pomiędzy wytwórcą a finalnym klientem nie ma żadnego...)Bezpośrednia i pośrednia działalność na rynkach zagranicznych - W zależności od: - rozmiarów działalności gospodarczej przeznaczonej na eksport lub rozmiaru potrzeb...)

Bezrobocie - podstawowe definicje - To: ZASÓB SIŁY ROBOCZEJ – w danym momencie np. tygodniu,...)

Bezrobocie chroniczne - Obejmuje grupę ludzi nie mających szans na znalezienie pracy np. osoby słabo wykształcone nie posiadające...)

Bezrobocie dobrowolne - Jeśli określona liczba osób posiadających zdolność wykonywania pracy nie chce podjąć jej z powodu nieodpowiadających...)Bezrobocie frykcyjne - Jest rezultatem ruchu zatrudnionych na rynku pracy; ludzie zmieniają pracę, zawód, przenoszą się do innej...)

Bezrobocie koniunkturalne - (recesyjne) jest to rodzaj bezrobocia, które ma najwięcej nazw (bezrobocie Keynsowskie, bezrobocie cykliczne). Ma to...)

Bezrobocie naturalne - Kiedy rynek pracy znajduje się w stanie trwałej równowagi długookresowej to gospodarka znajduje się w...)

Bezrobocie przymusowe - W sytuacji rynkowej, gdy określona liczba osób poszukuje pracy, chce pracować przy jakiejkolwiek cenie siły...)Bezrobocie sezonowe - Występuje niemal we wszystkich krajach, jest bowiem efektem wahań aktywności gospodarczej w różnych porach roku,...)

Bezrobocie strukturalne - Wynika z nieaktywności struktury podaży siły roboczej i popytu na nią na rynku pracy. Może...)

Bezrobocie technologiczne - Wynika z postępu technicznego mechanizacji i automatyzacji procesów wytwórczych, które mają charakter praco-oszczędny. Pojawia się...)

Bezrobocie utajone - Sytuacja, gdy zbyt duża liczba zatrudnionych w stosunku do potrzeb gospodarki (duże bezrobocie utajone występowało...)

Bezrobocie z wyboru - Pojawia się w niektórych krajach, gdzie wysokość zasiłków przyznawanych bezrobotnym jest na tyle wysoka, aby...)

Bierne operacje bankowe - Polegają na gromadzeniu wkładów, emitowaniu własnych papierów wartościowych i wykonywaniu innych czynności zmierzających do powiększenia...)

Bilans - Stanowi on podstawowe sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa, prezentujące jego sytuację na określony moment czasowy. Zawiera informację...)

Bitcoin - Jest to kryptowaluta, która powstała w 2009 roku. -...)

Biznes plan - Istotą biznes planu jest sformułowanie zamierzeń na bliższą lub dalszą przyszłość, z ustaleniem zadania podstawowego...)

Biznes plan i jego typowa struktra - Biznes plan to: • dokument określający postępowanie przedsiębiorstwa w pewnym okresie czasu...)

Biznesplan - Jest zestawem dokumentów (programów i analiz), w których, na podstawie oceny sytuacji strategicznej firmy oraz...)

Strona 11 z 183
<<<  -  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  -