Wyszukiwarka serwisu

Słownik ekonomiczny

Marketing mix w dziedzinie usług 7p - To: 1. Produkt – (Product) 2. Cena...)Strategia marketingowa 4P wg McCarthyego - To 1. Produkt – (Product) – jakość, asortyment, marka, logo,...)

Metoda SWOT i TOWS - Pozwala na ustalenie pozycji strategicznej (sytuacyjnej) przedsiębiorstwa w jego sektorze gospodarczym i na jego rynku....)

Macierz A.D. Little - ADL - Podstawowe założenia: większość rynków branżowych ewoluuje zgodnie z koncepcja cyklu życia, przy czym długość danego...)

Zalety i wady analizy GE - To: Zalety metody GE: - Uwzględnienie wielu czynników...)Podstawowe założenia Metody GE - General Electric - To: 1. Pozycja i strategia poszczególnych SJB są uwarunkowane...)

Analiza BCG - Boston Consulting Group - Wychodzi z założenia, że jednym z głównych celów strategii jest umożliwienie przedsiębiorstwu optymalnej alokacji zasobów,...)

Udział w rynku - To procentowy stosunek pomiędzy określona ilościowe (udział ilościowy) lub w jednostkach pieniężnych (udział wartościowy) wielkości...)

Cechy fazy schyłkowej rynku - To: 1. pojawienie się nowych technologii produkcji i sposobów zaspokajania...)Cechy fazy dojrzewania rynku - To: 1. nasilenie konkurencji o udział w rynku ...)

Cechy fazy wzrostu rynku - To: 1. szybko wzrastający popyt 2. szybki wzrost...)

Cechy fazy tworzenia się rynku - To: 1. wysokie koszty obniżane zaraz ze wzrostem produkcji i...)

Mobilność sektora - To cecha obrazująca możliwość wejścia i wyjścia z rynku stanowiących obiekt zainteresowania konkurencyjnych firm. ...)

Trzy poziomy konkurencji rynkowej - To: 1) pomiędzy firmami i sektorami oferującymi produkty będące względem...)

Analiza segmentowa - Ma na celu wyczerpujące przedstawienie różnych możliwości, sposobów podziału rynku na względnie jednorodne grupy nabywców,...)

Jakościowa analiza rynku - To: - Określenie rodzaju konsumentów (użytkowników) oraz ustalenie ich potrzeb,...)

Wartość rynku - To suma możliwych do uzyskania z danego rynku kwot zysku netto, w zakładanym czasie zwrotu...)

Rentowność rynku - To oszacowanie przeciętnej stopy zysku jaką uzyskują z operacji na danym rynku (firmy już na...)

Dynamika rynku - To kierunek lub intensywność: - Albo dotyczący zmian ogólnych rozmiarów...)

Pojemność rynku - To wielkość masy towarowej, która przy danych cenach i przy danych dochodach może być sprzedana...)

Strona 11 z 183
<<<  -  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  -