MENU
Strona główna
CDStudent
Wymiana - kody za darmo
Newsletter
Pomoc
Regulamin
Leksykon ekonomii
Kontakt

Referaty, ściągi, wykłady:
Analiza finansowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna i Swot
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Geografia ekonomiczna
Gospodarka
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja europejska
Inwestycje
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Mikroekonomia
Model ekonometryczny
Plan marketingowy
Podstawy zarządzania
Prawo gospodarcze
Psychologia
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wyszukiwarka serwisu

Słownik ekonomiczny

Pochodne instrumenty finansowe - To: - transakcje, których wykonanie może następować w inny sposób...)Marża kursu terminowego (spread) - Jest to różnica między kursem terminowym i natychmiastowym. Obowiązuje zasada,...)

Spółka Specjalnego Przeznaczenia (SPV - Special Purpose Vehicle) - Inaczej spółka sieroca to spółka powstała wyłącznie w celu zakupu należności i emisji papierów dłużnych...)

Limity koncentracji kredytowej - Nazywamy tak normy ostrożnościowe, pułapy ograniczające możliwość kredytowania przez banki komercyjne poszczególnych kredytobiorców. Wymuszają one...)

Kredyt konsorcjalny - syndykacja - Jest to kredyt udzielany przez grupę banków, którą reprezentuje wobec Klienta bank przedstawiciel (agent). ...)Funkcje weksla - Podstawowe funkcje weksla to: - funkcja płatnicza – weksel może...)

Bank centralny na rynku pieniężnym - Najczęściej bank centralny oferuje bankom komercyjnym papiery wartościowe w ramach operacji otwartego rynku typu outright...)

Rodzaje papierów wartościowych - Papiery wartościowe można podzielić na różne rodzaje według kryteriów: przedmiotu uprawnień, sposobu oznaczenie osoby uprawnionej,...)

Papiery wartościowe - charakterystyka i funkcje - Papiery wartościowe to instrumenty rynku finansowego lub towarowego, reprezentujące określone prawa majątkowe. Nie tylko dokumentują...)Teoria X i teoria Y - Douglas McGregor - Profesor zarządzania z Massachusetts Institute of Technology, Douglas McGregor, opisał dwa sprzeczne poglądy na temat...)

Teoria hierarchii potrzeb Abrahama Maslowa - A. Maslow zauważył, że ludzie podejmują działania, by spełnić ważne dla nich potrzeby. Najbliżej podstawy...)

Czym jest motywacja pracowników - Literatura wskazuje na motywację rozumianą jako ogół motywów, które wpływają na decyzję człowieka: o zachowaniu,...)

Co wpływa na wizerunek firmy (przedsiębiorstwa) - Na wizerunek może wpływać m.in.: - jakość produktów, ...)

Tożsamość przedsiębiorstwa a wizerunek przedsiębiorstwa - Rozróżnijmy na wstępie definicjie obu pojęć: Tożsamość przedsiębiorstwa/firmy (Corporate identity)...)

Cechy wizerunku (image) firmy - Podstawowe cechy jakie powinien posiadać image przedsiębiorstwa: 1. image jest...)

Wizerunek firmy - Dbałość o wizerunek staje się jednym z istotniejszych elementów komunikacji marketingowej firm, którym zależy na...)

Pośrednie cele public relations - Do grupy celów metodycznych PR, pośrednich należy głównie: - dostarczanie...)

Kierunkowe cele public relations - kierunkowych celów PR należą:  kształtowanie sprzyjającego nastawienia, pożądanego wizerunku, opinii,...)

Strategia w public relations - Aby działania zespołu public relation były skuteczne, trzeba rozważyć i opracować strategię. Musi ona mieścić...)

Oferta handlowa - Jest to wyrażona w różnej formie i w rozmaity sposób propozycja sprzedaży produktów i usług...)

Strona 5 z 183
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -