Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

Słownik ekonomiczny

Formy rekrutacji - Wyróżniamy: - Rekrutowanie pracowników przez działy kadr – zakłada się...)


Rekrutacja w przedsiębiorstwie - Jest to proces rozłożony w czasie, który polega na identyfikowaniu i przyciąganiu odpowiednich kandydatów do...)

Metody planowania kadr - Wyróżniamy: - Prognozowanie o bazie zerowej Prognozą wyjścia...)

Modele realizacji funkcji personalnych - To: 1. model tradycyjny – naukowa organizacja pracy ...)

Stratega push i strategia pull - Podział budżetu przedsiębiorstwa między wszystkie narzędzia promocji  zależeć będzie od takich elementów jak stosowanie...)


Narzędzia marketingu mix - Zaliczamy do nich: produkt, cenę, dystrybucję i promocję. Pierwszą i najważniejszą kategorię- produkt- powinniśmy rozumieć...)

Przybliżenie pojęcia marketingu - Pojęcie marketingu odgrywa coraz ważniejszą rolę w dzisiejszym świecie. Marketing definiowany jest jako pewien proces...)

Techniki negocjajne - to: - Stawianie wysokich żądań – rozpoczęcie negocjacji z wysokiego...)

Istota i zasady negocjacji - Negocjacje to każda rozmowa, której celem jest uzgodnienie stanowiska w danej sprawie czyli porozumienie się....)


Osoba asertywna i 5 praw człowieka asertywnego wg Fensterheima - Osoba asertywna to osoba, która bezpośrednio, uczciwie i stanowczo wyraża swoje uczucia, postawy, opinie lub...)

Proces komunikowania się z klientem w agroturystyce - W procesie komunikacji interpersonalnej bardzo ważne jest pierwsze wrażenie. To pierwsze wrażenie pozostaje na długo...)

Kapitały własne i kapitały obce w agroturystyce - Kapitały własne i kapitały obce. Głównym źródłem finansowania gospodarstw agroturystycznych jest kapitał własny...)

Kalkulacja kosztów - To ogół czynności zmierzających do ustalenia kwoty kosztów przypadających na jednostkę kalkulacji, czyli do ustalenia...)

System motywacji na przykładzie przedsiębiorstwa - Funkcjonowanie przedsiębiorstwa na rynku uzależnione jest od wielu czynników. Dlatego niezbędne jest ustalenie jakie ...)

Motywacja zewnętrzna i wewnętrzna w zarządzaniu zasobami ludzkimi - Bodźce zewnętrzne (nagrody) mogą mieć zarówno charakter materialny, jak i niematerialny. Bodźce materialne oferują pracownikowi...)

System motywacji w zarządzaniu - System motywacyjny ma na celu zachęcenie pracowników do podejmowania działań pożądanych i unikania zachowań niepożądanych...)

Motywacja a kierowanie - Motywowanie jest podstawą kierowania. Kierowanie natomiast (w wąskim rozumieniu tego pojęcia) jest to wywoływanie działania...)

Swarovski - a dokładniej D. Swarovski KG to marka założona w 1895 roku przez Daniela Swarovskiego, a...)

VeChain - Ogólnie rzecz ujmując jest to platforma oparta o tzw. łańcuch bloków (ang. block chain), oferująca...)

Ethereum - Jest to technicznie rzecz biorąc platforma walutowa, która służy do kryptowaluty Ether (w skrócie ETH),...)

Strona 5 z 188
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -