MENU
Strona główna
CDStudent
Wymiana - kody za darmo
Newsletter
Pomoc
Regulamin
Leksykon ekonomii
Kontakt

Referaty, ściągi, wykłady:
Analiza finansowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna i Swot
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Geografia ekonomiczna
Gospodarka
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja europejska
Inwestycje
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Mikroekonomia
Model ekonometryczny
Plan marketingowy
Podstawy zarządzania
Prawo gospodarcze
Psychologia
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wyszukiwarka serwisu

Słownik ekonomiczny

Formy reklamy (rodzaje reklamy) - Wyróżnić możemy takie typy reklam jak: - REKLAMA INFORMACYJNA -...)Etapy przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej - To: 1. Część wprowadzająca 2. Część zasadnicza: ...)

Konflikt w przedsiębiorstwie - Konflikt to sytuacja, w której zachodzi różnica zdań, sprzeczność interesów, jednostek lub grup społecznych. ...)

Jakimi cechami powinien odznaczać się kierownik - Te cechy to m.in.: - doświadczenie i kwalifikacje, ...)

Cele systemu wynagrodzeń - To: • przyciągnięcie dobrych pracowników, • utrzymanie wysoko...)Projektowanie systemu wynagrodzeń - Prawidłowo skonstruowany system wynagradzania powinien: - wspierać realizację celów strategicznych...)

Systemy płac - Wyróżniamy następujące systemy płacowe: a) czasowy (uzależnia wynagrodzenie od ilości...)

Elementy wynagrodzenia - To: 1. płaca zasadnicza, 2. premia (uznaniowa lub...)

Korzyści z pracy i jej negatywne skutki - Np.: Korzyści z pracy: samorealizacja, wynagrodzenie, rozwój intelektualny, utrzymywanie więzi...)Zasady organizacji pracy - To: - podział pracy – podzielenie zadania podstawowego na mniejsze...)

Idealna struktura organizacyjna - Powinna: • stanowić ramy działań organizacyjnych (wykonawczych i zarządzających), ...)

Kryteria wyboru struktury organizacyjnej - Kryteria, które powinny być uwzględniane przy wyborze struktury organizacyjnej: •...)

Teoria ERG Claytona Alderfera - Dzieli ona potrzeby człowieka jedynie na trzy kategorie: egzystencjalne (fundamentalne u Masłowa), dotyczące powiązań (potrzeby...)

Pojęcie i zastosowanie motywacji - Przez motywację należy rozumieć w szczególności proces, wewnętrzny mechanizm, który wywołuje, ukierunkowuje i podtrzymuje określone...)

OSN – obrabiarka sterowana numerycznie - Obrabiarki te są dużymi programowalnymi maszynami narzędziowymi, przeznaczonymi do produkcji małych i średnich serii skomplikowanych...)

CAD – komputerowo wspomagane projektowanie - Oznacza skomputeryzowany proces projektowania części produktów lub proces dokonywania zmian w wyrobach już istniejących. Centralnym...)

CAM – komputerowo wspomagane wytwarzanie - Stanowi podstawowy składnik CIM i związany jest bezpośrednio operacjami wytwórczymi. ...)

CIM - Komputerowo zintegrowany wytwarzanie - Jest to termin określający zjawisko integracji procesu planowania produktu, procesu planowania produkcji i wytwarzania produktu...)

Partia produkcyjna - To zbiór prostych elementów wykorzystywanych na stanowisku roboczym przy jednorazowym nakładzie czasu t. ...)

Cykl produkcyjny - To czas od pobrania materiałów do zakończenia wyrobów gotowych. W przedsiębiorstwie odbywa się jednocześnie wiele...)

Strona 6 z 183
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -