MENU
Strona główna
CDStudent
Wymiana - kody za darmo
Newsletter
Pomoc
Regulamin
Leksykon ekonomii
Kontakt

Referaty, ściągi, wykłady:
Analiza finansowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna i Swot
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Geografia ekonomiczna
Gospodarka
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja europejska
Inwestycje
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Mikroekonomia
Model ekonometryczny
Plan marketingowy
Podstawy zarządzania
Prawo gospodarcze
Psychologia
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wyszukiwarka serwisu

Słownik ekonomiczny

Awans - To przesunięcie pracownika ku pozycjom wyżej cenionym w hierarchii zawodowo - społecznej. ...)Badania ad hoc - To pojedyncze badanie określonego zjawiska lub wielkości w danym momencie. ...)

Badania ankietowe - Stosuje się najczęściej w celu możliwie szybkiego przebadania bardzo licznych zbiorowości. ...)

Badania dystrybucji - Koncentrują się wokół następujących obszarów: struktura kanałów dystrybucji, liczba pośredników, lokalizacja magazynów, lokalizacja punktów sieci...)

Badania ilościowe - Główne zalety: - możliwość zebrania dużej ilości informacji o indywidualnych...)Badania jakościowe - Są wykorzystywane do poznania motywów zachowania konsumentów, często pomagają w analizie niespodziewanych wyników, otrzymanych na...)

Badania marketingowe - To systematyczne projektowanie, zbieranie, analizowanie i prezentowanie danych i wyników badań związanych z sytuacją marketingową...)

Badania marketingowe ad hoc - To pojedyncze badanie określonego zjawiska lub wielkości w danym momencie. ...)

Badania marketingowe ciągłe - Są prowadzone na danej (lub podobnej) próbce przez pewien czas w sposób ciągły. W ten...)Badania marketingowe i rynkowe - To kompleks działań obejmujący gromadzenie i analizowanie informacji o rynku i zachowaniu się konsumentów oraz...)

Badania marketingowe okresowe - Są prowadzone na danej (lub podobnej) próbce co pewien, z góry ustalony czas. W ten...)

Badania opisowe - Mają na celu zidentyfikowanie pewnych zjawisk czy to przez wartościowanie, czy przez mierzenie siły związku...)

Badania panelowe - Panel jest to stała reprezentacja populacji generalnej (np. konsumentów, sklepów itp.) wybrana do wielokrotnych badań...)

Badania populacji - Mogą być: • wyczerpujące – obejmujące całą populację badaną; ...)

Badania produktu - Obejmują: - badania rozwoju nowego produktu, - konkurencyjności...)

Badania promocji - Sprowadzają się do studiów nad poszczególnymi elementami promocji: reklamą, sprzedażą osobistą, promocją uzupełniającą public relations,...)

Badania przyczynowe - Zmierzają do ujawnienia przyczyn i źródeł pojawiania się pewnych zjawisk, względnie obserwowanych stanów czy poziomów,...)

Badania rozpoznawcze - To kategoria badań marketingowych, których celem jest wstępne rozpoznanie problemu, z reguły na podstawie łatwo...)

Badania rynku - (market research) - to gromadzenie informacji o zjawiskach, czynnikach i procesach rynkowych, ich genezie, stanie...)

Badanie ankietowe - To typ wywiadu, w którym istotną role odgrywa przemyślany, z góry ustalony zestaw pytań skierowany...)

Strona 8 z 183
<<<  -  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  -