Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

Teorie motywacji - opracowanie

Skład opracowania: definicja motywacji, jej warunki, zmienne i cele, definicja systemu motywacji, omówienie 3 podejść (podejście behawioralne, psychodynamiczne, poznawcze), omówienie podejść wcześniejszych - podejście tradycyjne (Frederick W. Taylor), od strony stosunków międzyludzkich (Elton Mayo), od strony zasobów ludzkich; podejście do motywowania od strony treści (Abraham Maslow, Douglas McGregor, Frederick Herzberg, John William Atkinson, David Clarence McClelland), podejście od strony procesu oraz oparte na koncepcji wzmocnienia (Burrhus Frederic Skinner), teoria ustalania celów, podejście japońskie, hierarchia (piramida) potrzeb Maslowa, rodzaje potrzeb według Maslowa, czynniki motywujące i czynniki higieny według Herzberga, teoria oczekiwań (wraz ze schematem), wnioski z teorii oczekiwań: dla kierowników i organizacji, teorie X i Y Douglasa McGregora, osiągnięcia, władza, poczucie przynależności według McClellanda, teoria wzmocnienia Skinnera, motywacja według Taylora. (19 stron)

Pliki powiązane tematycznie: #teorie motywacji, #motywacja, #piramida potrzeb Maslova, #teoria XY,


Aby pobierać pliki wpisz swój kod:
Podaj swój adres e-mail:*

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)Plik pt. Teorie motywacji - opracowanie należy do kategorii:
Pomoce dla studentów » Zarządzanie zasobami ludzkimi
Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które pobrały powyższy plik pobrały również:
Ściąga z zarządzania kadrami (Liczba stron: 8)
Zarządzanie kadrami - ściąga (Liczba stron: 1)
Doskonalenie kadr - referat (Liczba stron: 8)
Szkolenia pracowników - referat (Liczba stron: 14)
Hierarchia potrzeb według Maslowa - referat (Liczba stron: 10)

Sprawdź też podobne opracowania i prace:
Motywacja do pracy (Liczba stron: 11)
Istota motywacji (Liczba stron: 10)
Proces motywowania - referat (Liczba stron: 12)
Teorie motywacji (Liczba stron: 15)
Podejście do motywowania oparte na koncepcji wzmocnienia (Liczba stron: 5)
Motywacja do pracy - referat (Liczba stron: 6)