Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

Zagadnienia dziedziny zarządzania i organizacji

Zbiór zagadnień i definicji z podstaw zarządzania i organizacji, a w nich m.in.: definicja i podstawowe funkcje zarządzania wg Fayola, zasoby organizacyjne i ich rodzaje, mechanizmy alokacji zasobów organizacyjnych, deficytowość, 7 podstawowych cech zarządzania wg Petera Druckera, prawo Kopernika Greshama, system wg Russela Ackoffa, myślenie systemowe, synergia, efekt audytorium i facylitacyjny, zjawiska w systemach otwartych, sprzężenie zwrotne, otoczenie organizacji (ogólne, międzynarodowe i globalne, dalsze i bliższe), definicja organizacji, organizacja jako system (model H. Leavitta wraz ze schematem - podsystem celów i wartości, psychospołeczny, struktury, techniczny, zarządzania), cechy organizacji wg ujęcia systemowego, pożądane umiejętności menedżera, 10 ról menedżera wg Minzberga, podział pracy i koordynacja (Frederick Winslow Taylor i M.P. Follet), formuła 7S, cechy doskonałych organizacji (wg Petersa i Watermana), Max Weber i cechy doskonałej biurokracji, błędne koło biurokracji (wg Selznicka – Gouldnera oraz M. Croziera, wraz ze schematami), nurt naukowego zarządzania, Frank i Lilian Gilbrethowie, Henry Gantt, Harrington Emerson, Henry Ford, kierunek klasyczny (nurt administracyjny), Henri Fayol, szkoła stosunków międzyludzkich (human relations), sposoby przeciwdziałania negatywnym skutkom nadmiernej specjalizacji, wady centralizacji, delegowanie uprawnień, Elton Mayo, efekt Hawthorne, Mary Parker Follett, charakterystyka Tayloryzmu, metoda naukowa Taylora (wg Henri Le Chateliera), fordyzm, prawo optymalnej produkcji, produkcja wzorcowa, prawo harmonii doboru, harmonii działania, prawo duchowe harmoni, reguła przekory, funkcje (czynności) przedsiębiorstwa wg Fayola, kładka oraz piramida uzdolnień Fayola, potrzeby człowieka wg Maslowa (piramida, hierarchia potrzeb), sposoby zaspokajania potrzeb człowieka w organizacji, satysfaktory i motywatory wg Herzberga, wzbogacanie pracy i zarządzanie prze cele, motywacja i sposoby jej kształtowania, podejścia motywacyjne (podejście poznawcze, behawioralne, humanistyczne - psychodynamiczne), teorie X i Y Douglasa McGregora, grupa społeczna, nieformalna, formalna, grupy apatyczne, kapryśne, strategiczne, zespół, konflikt (wewnętrzny, między przełożonym a podwładnymi, z grupą, ról), problem i sytuacja problemowa, decyzja i jej definicja, typy decyzji, typy podchodzenia do problemów wg Piotrowskiego, etapy (fazy) procesu rozwiązywania problemów. (31 stron)

Podobne opracowania: #podstawy zarządzania #hierarchia potrzeb Maslowa #konflikt w organizacji #motywatory


Aby pobierać pliki wpisz swój kod:
Podaj swój adres e-mail:*
Akceptuję regulamin strony

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


W ciągu kilku minut aktywujesz swój nieograniczony dostęp do wszystkich plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się w przyszłości. Swój kod możesz otrzymać w zamian z przesłanie własnych opracowań/referatów z ekonomii, możesz go też zamówić przelewem.

  Wymiana Dostęp 7 dni Dostęp 6 miesięcy
Ilość plików które można pobrać z serwisu po wpisaniu kodu 1-30 50 250
Jak zamówić → E-mail (wymiana) Szybki przelew Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kod 1-24 godzin W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod 7 dni 7 dni 6 miesięcy
Koszt 0 zł
(Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).
Teraz jako dodatkowy BONUS, po aktywacji dostępu pojawi się możliwość zakupu CDStudent w super cenie!

Wymiana

Ilość plików które można pobrać1-30
Jak zamówić →E-mail (wymiana)
Jak długo poczekasz na kod1-12 godzin
Jak długo ważny jest kod1-12 miesięcy
Koszt0 zł (Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Dostęp na 7 dni

Ilość plików które można pobrać50
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać250
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Kod daje dostęp do dowolnie wybranych przez Ciebie plików z działu Pomoce dla studentów - ze wszystkich dostępnych kategorii, których spis widać w menu po lewej stronie.

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kod jest ważny od 1 miesięca do 12 miesięcy. Daje Ci on również dostęp do prac, które w przyszłości pojawią się na stronie.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy


Plik pt. Zagadnienia dziedziny zarządzania i organizacji należy do kategorii:
Pomoce dla studentów » Podstawy zarządzania

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które ściągnęły plik Zagadnienia dziedziny zarządzania i organizacji pobrały na dysk również:
Kultura organizacji w USA (Liczba stron: 8)
Podstawy logistyki (Liczba stron: 22)
Kultura organizacyjna - referat (Liczba stron: 13)
Organizacja i zarządzanie - zagadnienia (Liczba stron: 9)
Zarządzanie zmianami organizacyjnymi (Liczba stron: 15)
Zagadnienia zarządzania strategicznego (Liczba stron: 14)