Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

Zarządzanie zasobami ludzkimi - praca

Skład pracy: definicja i cele zarządzania zasobami ludzkimi, system motywacyjny w przedsiębiorstwie (potrzeby ludzkie, bodźce, hierarchia potrzeb A. Maslowa), teoria ERG C.P. Alderfera (E - existence, R - reletendes, G — growth), dynamika potrzeb w miarę rozwoju osobowości (schemat), system motywowania i jego atrybuty, rodzaje bodźców (bodźce ekonomiczne, pozaekonomiczne), teoria ustalania celów, podejście japońskie, teoria wzmocnienia, motywacja pozytywna i negatywna, instrumenty kadrowe - planowanie zasobów ludzkich, planowana liczba pracowników danej grupy (PLP - wzór), nabór pracowników, wewnętrzny i zewnętrzny rynek pracy, alternatywy naboru (rekrutacji), szkolenia i doskonalenie pracowników, ocena jakości i efektywności pracy, awansowanie, przenoszenie, degradowanie i zwalnianie, płace jako instrument oddziaływania motywacyjnego, system wynagradzania, formy płac, elementarne formy płac, formy płac uzupełniających, płaca zadaniowa, prowizyjne formy wynagradzania, wynagrodzenie zespołowe. (26 stron)

W pracy zawarta jest bibliografia (literatura) oraz przypisy.

Pliki powiązane tematycznie: #cele zarządzania, #motywacja, #system motywacyjny, #rekrutacja, #selekcja, #płace,


Aby pobierać pliki wpisz swój kod:
Podaj swój adres e-mail:*

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)Plik pt. Zarządzanie zasobami ludzkimi - praca należy do kategorii:
Pomoce dla studentów » Zarządzanie zasobami ludzkimi
Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które pobrały powyższy plik pobrały również:
Ściąga z zarządzania kadrami (Liczba stron: 8)
Zarządzanie kadrami - ściąga (Liczba stron: 1)
Doskonalenie kadr - referat (Liczba stron: 8)
Szkolenia pracowników - referat (Liczba stron: 14)
Hierarchia potrzeb według Maslowa - referat (Liczba stron: 10)

Sprawdź też podobne opracowania i prace:
Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi (Liczba stron: 6)
Zarządzanie zasobami ludzkimi - referat (Liczba stron: 20)
Zarządzanie przez cele - referat (Liczba stron: 22)
Podstawy zarządzania kadrami (Liczba stron: 28)
Zarządzanie zasobami ludzkimi - praca (Liczba stron: 26)
Ściąga z zarządzania kadrami (Liczba stron: 8)