Top strony
Wyszukiwarka serwisu
style kierowania | strategia | płynność przedsiębiorstwa | losowość składnika losowego | analiza space | zadania z makroekonomii | rentowność aktywów | macierz McKinseya | matematyka ekonomiczna | paradoks Giffena | projekt inwestycyjny | bezrobocie |

Reklama na stronie

Osoby zainteresowane reklamą na stronie www.abc-ekonomii.net.pl zapraszam do kontaktu na email, którego adres znajduje się na powyższym zdjęciu.

Istnieje możliwość zamieszczenia Artykułu Gościnnego, który dodany zostanie w ramach Leksykonu Ekonomii.

Leksykon Ekonomii (dawniej Słownik) jest to zbiór artykułów i zagadnień omawiających problematykę z dziedziny ekonomii, finansów, bankowości, inwestycji i innych tematów ekonomiczno-biznesowych.

Artykuł Gościnny powinien:

  • być całkowicie unikalny (dopuszczalne są cytaty z literatury fachowej)

  • tematycznie nawiązywać do szeroko pojętej ekonomii, finansów, bankowości, inwestycji, biznesu...

  • liczyć co najmniej 5 000 znaków wraz ze spacjami

  • zawierać nie więcej niż 2 linki w treści lub stopce (podpisie) artykułu

  • być zgodny z obowiązującym prawem - zarówno treść artykułu, jak i linkowane domeny

Jest możliwość skorzystania z pomocy w napisaniu, zredagowaniu lub przeredagowaniu treści Artykułu Gościnnego.

Artykuł Gościnny zostaje umieszczony na stronie ABC Ekonomii dożywotnio.