Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

marketing polityczny | metody portfelowe | wykłady z zarządzania zasobami ludzkimi | krzywa podaży | analiza tows | zarządzanie zapasami | teoria użyteczności | analiza portfelowa | model Kurta Lewina | wykłady ze statystyki | przykładowe biznes plany | konflikt |

Aktywna walka z bezrobociem

Skład opracowania: definicja bezrobocia, znaczenie i skutki ekonomiczne oraz społeczne, podstawowa terminologia związana z bezrobociem (zasób siły roboczej, osoby pracujące i bezrobotne, bierni zawodowo, współczynnik aktywności zawodowej, wskaźnik zatrudnienia, stopa bezrobocia rejestrowanego), ekonomiczna interpretacja, mierzenie, przyczyny bezrobocia, rodzaje (frykcyjne, naturalne, strukturalne, technologiczne, sezonowe, naturalne, chroniczne, utajone, z wyboru), naturalna stopa, jej wzrost i obniżanie, efektywne formy walki z bezrobociem. (18 stron)

Podobne opracowania: #bezrobocie #przyczyny bezrobocia #rodzaje bezrobocia #walka z bezrobociem


Twój kod dostępu:
Twój adres e-mail:*
Akceptuję regulamin strony

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


W ciągu kilku minut aktywujesz swój pełny dostęp do wszystkich plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się w przyszłości. Swój kod możesz zdobyć w zamian za przesłanie własnych opracowań/referatów z ekonomii, możesz go też zamówić przelewem.

  Wymiana Dostęp 7 dni Dostęp 6 miesięcy
Ilość plików które można pobrać ze strony po wpisaniu kodu 1-30 50 250
Jak zamówić → E-mail (wymiana) Szybki przelew Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kod 1-24 godzin W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod 7 dni 7 dni 6 miesięcy
Koszt 0 zł
(Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Wymiana

Ilość plików które można pobrać1-30
Jak zamówić →E-mail (wymiana)
Jak długo poczekasz na kod1-12 godzin
Jak długo ważny jest kod1-12 miesięcy
Koszt0 zł (Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Dostęp na 7 dni

Ilość plików które można pobrać50
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać250
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Kod daje dostęp do dowolnie wybranych przez Ciebie plików z działu Pomoce dla studentów - ze wszystkich dostępnych kategorii, których spis widać w menu po lewej stronie.

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kod jest ważny od 7 dni do 6 miesięcy. Daje Ci on również dostęp do prac, które w przyszłości pojawią się na stronie.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy


Plik pt. Aktywna walka z bezrobociem należy do kategorii:
Pomoce dla studentów » Makroekonomia

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które ściągnęły plik Aktywna walka z bezrobociem pobrały na dysk również:
Bezrobocie na rynku pracy (Liczba stron: 34)
Krzywa Phillipsa - zależność między bezrobociem a inflacją (Liczba stron: 7)
Reklama - referat (Liczba stron: 14)
Społeczne przyczyny bezrobocia - praca licencjacka (Liczba stron: 52)
Zagadnienia z geografii turystycznej (Liczba stron: 23)
Plan Balcerowicza - próba oceny efektów planu (referat) (Liczba stron: 23)


Krótko, ale na temat:
Bezrobocie naturalne - Kiedy rynek pracy znajduje się w stanie trwałej równowagi długookresowej to gospodarka znajduje się w sytuacji pełnego zatrudnienia. Stan pełnego zatrudnienia nie może oznaczać zatrudnienia 100% siły roboczej, zasobów zatrudnienia wszystkich aktywnych zawodowo. Ludzie chorują, zmieniają pracę, poszukują korzystniejszych ofert...
Plasowanie marki - (inaczej: pozycjonowanie marki) to projektowanie przyszłych skojarzeń nazw i symboli z określonymi korzyściami. Jest to walka o miejsce w umyśle konsumenta, budowa stereotypu produktu i marki.
Przyczyny interwencjonizmu państwowego - To: - Państwo musi wyręczać rynek w dystrybucji dóbr i usług publicznych (oświata, opieka, wymiar sprawiedliwości) - Konieczność aktywnej roli państwa w kształtowaniu stanu środowiska naturalnego. - Aktywna rola gospodarcza państwa w sytuacjach kryzysowych (wspomaganie finansowe dużych przedsiębiorstw), np. finansowanie stopnia wodnego Nieszawa...
Reguła osadu we wkładach - Sformułowana została przez Adolfa Wagnera. Reguła „osadu we wkładach" uwzględnia istnienie możliwości prolongaty wkładów na rachunkach, a także nowych wkładów, które zastępują dotychczasowe. Stwarza to podstawę do transformacji terminów w banku, co oznacza, że część wszystkich wkładów bankowych (saldo wypłat...
Reguła przesunięć - Jest to możliwość wykorzystania dla zapewnienia płynności banku aktywów, których termin likwidacji jeszcze nie nastąpił, jak zobowiązania wekslowe, które jeszcze nie są wymagalne. Na podstawie tej tezy ekonomiści angielscy sformułowali kolejną regułę, określaną jako regułę przesunięć. Brzmi ona następująco: Aktywna polityka inwestowania...


Nowe artykuły: Artykuł 13 dla przyszłych biznesmenów | Zobacz też: Artykuł 77 na topie