Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

dochody budżetu państwa | system motywacyjny | leasing | rynek dóbr i usług | analiza strategiczna | budżetowanie kosztów | system produkcyjny | model motywowania | EVA | agregaty podaży pieniądza | CRM | badania operacyjne |

Analiza marketingowa producenta kostki brukowej

Skład analizy: analiza makroekonomiczna, popytu, konkurencji, analiza przedsiębiorstwa, struktura zatrudnienia, schemat organizacyjny, Swot, segmentacja, macierz Boston Consulting Group (BCG), prognoza sprzedaży, cele marketingowe, strategia marketingowa, pozycjonowanie produktu w segmentach docelowych, marketing mix, struktura przestrzenna produktu, cena, polityka (strategia) cenowa, dystrybucja, promnocja, programy instrumentalne, kontrola i weryfikacja planu (37 stron)

W pracy zawarta jest ✅bibliografia (literatura).

Podobne opracowania: #przykładowa analiza marketingowa #analiza rynku #macierz BCG


Twój kod dostępu:
Twój adres e-mail:*
Akceptuję regulamin strony

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


W ciągu kilku minut aktywujesz swój pełny dostęp do wszystkich plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się w przyszłości. Swój kod możesz zdobyć w zamian za przesłanie własnych opracowań/referatów z ekonomii, możesz go też zamówić przelewem.

  Wymiana Dostęp 7 dni Dostęp 6 miesięcy
Ilość plików które można pobrać ze strony po wpisaniu kodu 1-30 50 250
Jak zamówić → E-mail (wymiana) Szybki przelew Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kod 1-24 godzin W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod 7 dni 7 dni 6 miesięcy
Koszt 0 zł
(Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Wymiana

Ilość plików które można pobrać1-30
Jak zamówić →E-mail (wymiana)
Jak długo poczekasz na kod1-12 godzin
Jak długo ważny jest kod1-12 miesięcy
Koszt0 zł (Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Dostęp na 7 dni

Ilość plików które można pobrać50
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać250
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Kod daje dostęp do dowolnie wybranych przez Ciebie plików z działu Pomoce dla studentów - ze wszystkich dostępnych kategorii, których spis widać w menu po lewej stronie.

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kod jest ważny od 7 dni do 6 miesięcy. Daje Ci on również dostęp do prac, które w przyszłości pojawią się na stronie.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy


Plik pt. Analiza marketingowa producenta kostki brukowej należy do kategorii:
Pomoce dla studentów » Analiza rynku

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które ściągnęły plik Analiza marketingowa producenta kostki brukowej pobrały na dysk również:
Optimum producenta i konsumenta - referat (Liczba stron: 25)
Plan marketingowy producenta ekologicznych środków czystości (Liczba stron: 16)
Analiza marketingowa studia fotografii cyfrowej (Liczba stron: 17)
Plan marketingowy producenta napojów chłodzących (Liczba stron: 55)
Strategia i polityka marketingowa firmy (Liczba stron: 14)
Podstawy mikroekonomii - wykłady (Liczba stron: 33)


Krótko, ale na temat:
Zakres kontroli operacyjnej - To: 1. Analiza podstawowych wielkości kontrolnych w odniesieniu do planu rocznego: - analiza sprzedaży; - analiza udziału w rynku; - analiza wpływu wydatków marketingowych na wielkość sprzedaży; - analiza wskaźników finansowych; - analiza wizerunku rynkowego firmy. 2. Analiza rentowności działalności marketingowej: - ustalenie kosztów funkcjonalnych (na dystrybucję, promocję...
Etapy wprowadzania nowego produktu na rynek - To: 1. Generowanie pomysłów nowego produktu 2. Ocena i selekcja pomysłów 3. Opracowanie strategii marketingowej 4. Analiza ekonomiczna i marketingowa 5. Opracowanie prototypu nowego produktu 6. Testowanie rynku 7. Komercjalizacja
Analiza retrospektywna - (tzw. analiza ex post) celem badań jest ocena racjonalności minionych działań gospodarczych, weryfikacja słuszności podjętych wcześniej decyzji. Analiza przeszłości służy konstruowaniu lepszej przyszłości).
Strategia marketingowa 4P wg McCarthyego - To 1. Produkt – (Product) – jakość, asortyment, marka, logo, opakowanie, gwarancja, usługi 2. Cena – (Price) – kredyt, rabat, skonto 3. Dystrybucja – (Place) – kanały dystrybucyjne, fizyczny obieg produktów, logistyka marketingowa 4. Promocja – (Promotion) – reklama, akwizycja sprzedaży, sprzedaż osobista,...
Znak towarowy - Łączy w sobie dwa pojęcia: 1. nazwa handlowa jest to nazwa lub skrót nazwy producenta i pośrednika 2. marka handlowa to nazwa, termin, napis, symbol, wzór ; stosowana jest przez producenta lub dystrybutora w celu identyfikacji swoich towarów.


Nowe artykuły: Artykuł 14 Tylko do końca tygodnia | Zobacz też: Artykuł 95 dla studentów