Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

Analiza potencjału strategicznego przedsiębiorstwa

Skład opracowania: omówiono tu kilka metod analiz potencjału przedsiębiorstwa: bilans strategiczny przedsiębiorstwa, analiza kluczowych czynników sukcesu, model łańcucha wartości, cykl życia produktu i technologii, metody portfelowe - macierz BCG (Boston Consulting Group), macierz McKinseya. (14 stron)

Podobne opracowania: #analiza strategiczna #metody portfelowe #macierz BCG #macierz McKinseya


Twój kod dostępu:
Twój adres e-mail:*
Akceptuję regulamin strony

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


W ciągu kilku minut aktywujesz swój pełny dostęp do wszystkich plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się w przyszłości. Swój kod możesz zdobyć w zamian za przesłanie własnych opracowań/referatów z ekonomii, możesz go też zamówić przelewem.

  Wymiana Dostęp 7 dni Dostęp 6 miesięcy
Ilość plików które można pobrać ze strony po wpisaniu kodu 1-30 50 250
Jak zamówić → E-mail (wymiana) Szybki przelew Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kod 1-24 godzin W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod 7 dni 7 dni 6 miesięcy
Koszt 0 zł
(Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Wymiana

Ilość plików które można pobrać1-30
Jak zamówić →E-mail (wymiana)
Jak długo poczekasz na kod1-12 godzin
Jak długo ważny jest kod1-12 miesięcy
Koszt0 zł (Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Dostęp na 7 dni

Ilość plików które można pobrać50
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać250
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Kod daje dostęp do dowolnie wybranych przez Ciebie plików z działu Pomoce dla studentów - ze wszystkich dostępnych kategorii, których spis widać w menu po lewej stronie.

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kod jest ważny od 7 dni do 6 miesięcy. Daje Ci on również dostęp do prac, które w przyszłości pojawią się na stronie.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy


Plik pt. Analiza potencjału strategicznego przedsiębiorstwa należy do kategorii:
Pomoce dla studentów » Zarządzanie strategiczne

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które ściągnęły plik Analiza potencjału strategicznego przedsiębiorstwa pobrały na dysk również:
Test z zarządzania strategicznego (Liczba stron: 5)
Zagadnienia zarządzania strategicznego (Liczba stron: 14)
Analiza strategiczna - praca teoretyczna (Liczba stron: 10)
Alianse strategiczne - referat (Liczba stron: 14)
Elementy analizy otoczenia konkurencyjnego (Liczba stron: 17)
Analiza SWOT - TOWS - referat (Liczba stron: 6)


Krótko, ale na temat:
Etapy planowania strategicznego - To: 1. Formułowanie celów organizacji 2. Ocena obecnej sytuacji 3. Analiza otoczenia 4. Analiza (badanie) zasobów 5. Rozpoznawanie strategicznych okazji i zagrożeń 6. Określanie niezbędnych zmian obecnej strategii 7. Wybranie odpowiednich wariantów strategii 8. Wdrażanie strategii 9. Kontrolowanie procesów wdrożenia.
Metody analizy marketingowej - Nie wszystkie wyłaniające się możliwości działania są warte wykorzystania. Fakt ten oznacza zazwyczaj konieczność dokonania oceny zidentyfikowanych możliwości. Każda ocena wymaga z kolei sformułowania kryteriów, z punktu widzenia których jest dokonywana. W procesie oceny zidentyfikowanych możliwości działania cele przedsiębiorstwa, jego...
Analiza portfelowa - Metody portfelowe stosowane w zarządzaniu przedsiębiorstwem są owocem prac koncepcyjnych i praktyki doradczej dużych amerykańskich firm konsultingowych i należą do grupy metod ilościowych. Metody portfelowe dają możliwość precyzyjnej oceny sytuacji konkurencyjnej przedsiębiorstwa w różnych segmentach rynku. Przedmiotem oceny i porównań...
Controlling strategiczny w zarządzaniu - Ma na celu zapewnienie kierownictwu przedsiębiorstwa pomocy w wyborze i realizacji długookresowych zamierzeń. Główne zadania controllingu strategicznego: - inicjowanie i wspieranie naczelnego kierownictwa w poszukiwaniu oraz optymalnym wykorzystywaniu przyszłych potencjałów strategicznych przedsiębiorstwa; - dostarczanie odpowiednich informacji o otoczeniu, przedsiębiorstwie i zakresie użycia poszczególnych...
Zalety i wady planowania strategicznego - To: Zalety planowania strategicznego: • zapewnienie konsekwentnego ukierunkowania działań organizacji • dostarczenie większej ilości niezbędnych do działania informacji • minimalizacja możliwości popełnienia błędów. Wady planowania strategicznego: • niebezpieczeństwo powstania biurokracji planistów • możliwość podejmowania decyzji na podstawie abstrakcyjnych koncepcji • unikanie ryzykownych decyzji.


Nowe artykuły: Artykuł 56 Tylko do końca tygodnia | Artykuł 61 dla studentów | żyrandole kryształowe