Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

system motywacyjny | paradoks Veblena | podejmowanie decyzji | wykłady z zarządzania strategicznego | kanały dystrybucji | historia myśli gospodarczej | analiza wskaźnikowa bilansu | testy psychologiczne | metoda Kanban | coaching | planowanie | reengineering |

Analiza ryzyka - referat

Skład pracy: definicja ryzyka, kryteria podziału - podział ogólny (właściwe, subiektywne, obiektywne), związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa (stałe i niestałe), związane z decyzjami rozwojowymi firmy (projektu, firmy, właścicieli), całkowite (systematyczne, specyficzne), ryzyko rynkowe, bankructwa, kredytowe, operacyjne, prawne, biznesowe, czynniki ryzyka, zarządzanie ryzykiem, kontrola i metody kontroli ryzyka (ze schematem), ryzyko działalności gospodarczej i sposoby jego pomiaru, działalności ubezpieczeniowej (podział ryzyka według działów, grup i rodzajów ubezpieczeń), transfer oraz skłonność do ryzyka i pokrycie szkód, reasekuracja. (16 stron)

W pracy zawarta jest ✅bibliografia (literatura).

Podobne opracowania: #analiza ryzyka #zarządzanie ryzykiem #pomiar ryzyka


Twój kod dostępu:
Twój adres e-mail:*
Akceptuję regulamin strony

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


W ciągu kilku minut aktywujesz swój pełny dostęp do wszystkich plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się w przyszłości. Swój kod możesz zdobyć w zamian za przesłanie własnych opracowań/referatów z ekonomii, możesz go też zamówić przelewem.

  Wymiana Dostęp 7 dni Dostęp 6 miesięcy
Ilość plików które można pobrać ze strony po wpisaniu kodu 1-30 50 250
Jak zamówić → E-mail (wymiana) Szybki przelew Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kod 1-24 godzin W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod 7 dni 7 dni 6 miesięcy
Koszt 0 zł
(Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Wymiana

Ilość plików które można pobrać1-30
Jak zamówić →E-mail (wymiana)
Jak długo poczekasz na kod1-12 godzin
Jak długo ważny jest kod1-12 miesięcy
Koszt0 zł (Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Dostęp na 7 dni

Ilość plików które można pobrać50
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać250
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Kod daje dostęp do dowolnie wybranych przez Ciebie plików z działu Pomoce dla studentów - ze wszystkich dostępnych kategorii, których spis widać w menu po lewej stronie.

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kod jest ważny od 7 dni do 6 miesięcy. Daje Ci on również dostęp do prac, które w przyszłości pojawią się na stronie.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy


Plik pt. Analiza ryzyka - referat należy do kategorii:
Pomoce dla studentów » Ubezpieczenia i ryzyko

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które ściągnęły plik Analiza ryzyka pobrały na dysk również:
Rola i znaczenie ryzyka strategicznego (Liczba stron: 13)
Ryzyko kredytowe (Liczba stron: 16)
Ryzyko w zarządzaniu - referat (Liczba stron: 10)
Ryzyko kredytowe - zarządzanie ryzykiem kredytowym (Liczba stron: 14)
Metody oceny ryzyka w inwestowaniu - referat (Liczba stron: 26)
Business plan - Standardy Unido (Liczba stron: 23)


Krótko, ale na temat:
HACCP - Hazard Analisys and Critical Control Point - To Analiza Ryzyka i Kontrola Punktów Krytycznych lub Analiza Ryzyka i Krytyczne Punkty Kontroli, który ma na celu zapewnienie czystości higienicznej produktów spożywczych przeznaczonych dla konsumentów. HACCP jest wykorzystywany w firmach produkujących i handlujących produktami spożywczymi. W nazwie systemu występują dwa...
Metody oceny ryzyka w projektach inwestycyjnych - Wyróżniamy 4 podstawowe grupy: - Metody korygowania efektywności projektu inwestycyjnego; - Analiza wrażliwości; - Metody probabilistczno-statystyczne; - Metody operacyjne. Dobór każdej z metod zależy od wcześniej omówionych rodzajów warunków podejmowania decyzji, a szczególnie od rodzajów ryzyka i jego rozpiętości oraz wymagań i oczekiwań...
Zakres kontroli operacyjnej - To: 1. Analiza podstawowych wielkości kontrolnych w odniesieniu do planu rocznego: - analiza sprzedaży; - analiza udziału w rynku; - analiza wpływu wydatków marketingowych na wielkość sprzedaży; - analiza wskaźników finansowych; - analiza wizerunku rynkowego firmy. 2. Analiza rentowności działalności marketingowej: - ustalenie kosztów funkcjonalnych (na dystrybucję, promocję...
Elementy wzorcowej analizy rynku - To: - Wprowadzenie – temat analizy. - Tło makroekonomiczne – badanie nastrojów konsumenckich. - Prognoza makroekonomiczna na lata (2003-2005) – analiza jednej gałęzi przemysłu na tle innych gałęzi, czy jest to przemysł wzrostowy. - Charakterystyka branży na podstawie PKD – określenie numeru PKD. - Analiza...
Zachowania inwestorów w stosunku do ryzyka - Te zachowania to: - preferowanie ryzyka oraz jego skutków - neutralne zachowanie wobec ryzyka - niechęć do ryzyka i jego oceny


Nowe artykuły: Artykuł 46 Nowy | Zobacz też: Artykuł 79 na studia