Top strony
Wyszukiwarka serwisu
prognozowanie i symulacje | zadania z makroekonomii | wskaźniki płynności finansowej | popyt | bankowość | ilościowa teoria pieniądza | analiza wskaźnikowa bilansu | ściąga z marketingu międzynarodowego | linia budżetowa | bankowość elektroniczna | diagram ishikawy | system produkcyjny |

Bank centralny - popyt i agregaty podaży pieniądza

W archiwum zip znajdują się 2 pliki (27 stron), które omawiają problematykę pieniądza na rynku oraz działalność banku centralnego. Poruszono m.in. takie zagadnienia jak: podstawowe funkcje pieniądza, czynniki kształtujące popyt, agregaty podaży pieniądza (M0, M1, M2, M3, L), krzywa podaży, bank centralny i jego oddziaływanie na banki komercyjne, przyczyny, rodzaje i skutki inflacji, inflacja popytowa i podażowo-kosztowa, rodzaje, skutki, zwalczanie i mierniki inflacji, produkt krajowy brutto i jego elementy, funkcja alokacyjna państwa, wzrost gospodarczy, elementy równowagi ekonomicznej, cykl koniunkturalny, elementy i fazy cyklu koniunkturalnego, społeczne skutki bezrobocia, klasyfikacja podatków, mierniki wzrostu gospodarczego, rynek pracy, handel zagraniczny, bilans płatniczy i jego elementy, integracja gospodarcza (Unia Europejska, CEFTA, NATO), elementy PKB, PNB, PNN i dochód narodowy, deflator PNB. Drugi plik to z kolei takie zagadnienia jak: pieniądz w gospodarce rynkowej, jego funkcje i rodzaje, podaż pieniądza i agregaty pieniężne, miejsce i rola banku centralnego w gospodarce rynkowej, jego funkcje, kreowanie pieniądza przez banki komercyjne, przebieg procesu kreacji pieniądza, polityka pieniężna banku centralnego. (27 stron)

Podobne opracowania: #agregaty podaży pieniądza #krzywa podaży #PKB #cykl koniunkturalny #bezrobocie #inflacja


Twój kod dostępu:
Twój adres e-mail:*
Akceptuję regulamin strony

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


W ciągu kilku minut aktywujesz swój pełny dostęp do wszystkich plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się w przyszłości. Swój kod możesz zdobyć w zamian za przesłanie własnych opracowań/referatów z ekonomii, możesz go też zamówić przelewem.

  Wymiana Dostęp 7 dni Dostęp 6 miesięcy
Ilość plików które można pobrać ze strony po wpisaniu kodu 1-30 50 250
Jak zamówić → E-mail (wymiana) Szybki przelew Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kod 1-24 godzin W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod 7 dni 7 dni 6 miesięcy
Koszt 0 zł
(Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Wymiana

Ilość plików które można pobrać1-30
Jak zamówić →E-mail (wymiana)
Jak długo poczekasz na kod1-12 godzin
Jak długo ważny jest kod1-12 miesięcy
Koszt0 zł (Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Dostęp na 7 dni

Ilość plików które można pobrać50
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać250
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Kod daje dostęp do dowolnie wybranych przez Ciebie plików z działu Pomoce dla studentów - ze wszystkich dostępnych kategorii, których spis widać w menu po lewej stronie.

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kod jest ważny od 7 dni do 6 miesięcy. Daje Ci on również dostęp do prac, które w przyszłości pojawią się na stronie.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy


Plik pt. Bank centralny - popyt i agregaty podaży pieniądza należy do kategorii:
Pomoce dla studentów » Makroekonomia

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które ściągnęły plik Bank centralny pobrały na dysk również:
Niezależność banku centralnego - referat (Liczba stron: 12)
Podstawy bankowości - wykłady (Liczba stron: 33)
Bierne operacje bankowe (Liczba stron: 17)
Rola banku centralnego - referat (Liczba stron: 18)
Podstawy finansów publicznych - wykłady (Liczba stron: 28)
Europejski system walutowy (Liczba stron: 12)


Krótko, ale na temat - czyli tematy z naszego Kompendium Ekonomii i Biznesu:
Operacje repo - istota - Polegają na tym, że Bank centralny kupuje papiery wartościowe od Banków Komercyjnych zobowiązując się do ich odkupienia po określonej cenie i w określonym terminie. Są...
Bank Centralny - To wyjściowa instytucja w systemie finansowym, rola jego jest specyficzna. Obszary działania banku są inne niż banków komercyjnych i innych instytucji - jest to...
Kredyt redyskontowy - Jest udzielany przez bank centralny na podstawie zdyskontowanych przez banki komercyjne weksli jednostek gospodarczych. Bank centralny ustala wysokość stopy redyskontowej, która stanowi punkt odniesienia dla...
Operacje otwartego rynku typu bezwarunkowego - Rodzaj operacji otwartego rynku polegających na dokonywaniu przez bank centralny kupna (ang. outright purchase) lub sprzedaży (ang. outright sale) bankom komercyjnym papierów wartościowych znajdujących się...
Operacje otwartego rynku - podział - Wyróżniamy: I. operacje warunkowe (krótkoterminowe) a) operacje warunkowego zakupu b) operacje warunkowej sprzedaży II. operacje bezwarunkowe a) operacje bezwarunkowego zakupu c) operacje bezwarunkowej sprzedaży OPERACJE WARUNKOWEGO ZAKUPU (REPO) Polegają na tym, że Bank...