Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

reengineering | dochody gminy | ekonomia matematyczna | koszty w logistyce | polityka monetarna | marketing w handlu | rachunek zysków i strat | model CAPM | neurolingwistyka | teoria procesu | kwestionariusz | użyteczność krańcowa |

Bankowość elektroniczna - referat

Skład pracy: pojęcie (definicja) bankowości elektronicznej, dostęp do usługi, porównanie metod dostępu, prognoza liczby klientów banków internetowych w Polsce, fazy rozwoju bankowości internetowej, główne możliwości i korzyści czterech faz rozwoju banku internetowego (marketing, ograniczona interakcja, pełny dostęp do transakcji i usług, wykorzystanie strategiczne), istota i charakter home bankingu, bezpieczeństwo, zalety korzystania z systemu home-banking, zasada działania systemu bankowości internetowej między klientem a bankiem (schemat), bariery korzystania, przyszłość rynku. (16 stron)

W pracy zawarta jest ✅bibliografia (literatura) oraz ✅przypisy.

Podobne opracowania: #bankowość elektroniczna #bankowość internetowa #home banking


Twój kod dostępu:
Twój adres e-mail:*
Akceptuję regulamin strony

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


W ciągu kilku minut aktywujesz swój pełny dostęp do wszystkich plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się w przyszłości. Swój kod możesz zdobyć w zamian za przesłanie własnych opracowań/referatów z ekonomii, możesz go też zamówić przelewem.

  Wymiana Dostęp 7 dni Dostęp 6 miesięcy
Ilość plików które można pobrać ze strony po wpisaniu kodu 1-30 50 250
Jak zamówić → E-mail (wymiana) Szybki przelew Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kod 1-24 godzin W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod 7 dni 7 dni 6 miesięcy
Koszt 0 zł
(Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Wymiana

Ilość plików które można pobrać1-30
Jak zamówić →E-mail (wymiana)
Jak długo poczekasz na kod1-12 godzin
Jak długo ważny jest kod1-12 miesięcy
Koszt0 zł (Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Dostęp na 7 dni

Ilość plików które można pobrać50
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać250
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Kod daje dostęp do dowolnie wybranych przez Ciebie plików z działu Pomoce dla studentów - ze wszystkich dostępnych kategorii, których spis widać w menu po lewej stronie.

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kod jest ważny od 7 dni do 6 miesięcy. Daje Ci on również dostęp do prac, które w przyszłości pojawią się na stronie.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy


Plik pt. Bankowość elektroniczna - referat należy do kategorii:
Pomoce dla studentów » Bankowość

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które ściągnęły plik Bankowość elektroniczna pobrały na dysk również:
Bankowość elektroniczna (Liczba stron: 12)
Nowe produkty bankowe - referat
Kredyt gotówkowy - opracowanie (Liczba stron: 11)
Podstawy bankowości - wykłady (Liczba stron: 33)
Test z bankowości - pytania testowe na egzamin (Liczba stron: 13)
Elektroniczne karty bankowe (Liczba stron: 5)


Krótko, ale na temat:
Rynek przedsiębiorstw - Składa się ze wszystkich jednostek gospodarczych i organizacji, które nabywają dobra i usługi by wykorzystać je do produkcji innych produktów lub usług. Rynek ten obejmuje różne działy gospodarki: leśnictwo, budownictwo, bankowość itd.
Banki uniwersalne - Oferują wiele różnorodnych usług świadczonych przez współczesną bankowość. Udzielają kredytów krótko, średnio i długoterminowych, przyjmują różne lokaty a także wkłady oszczędnościowe ludności, dokonują operacji papierami wartościowymi itp. Działając na rynku krajowymi międzynarodowym przeprowadzają one operacje w walucie krajowej i w...
Pojęcie systemu logistycznego - W ogólnym przypadku przez system logistyczny będzie się rozumiało celowo zorganizowane i zintegrowane – w obrębie danego układu gospodarczego – przepływ materiałów i produktów oraz odpowiadających im informacji, umożliwiających optymalizację w zarządzaniu łańcuchem dostaw min. przez automatyczną identyfikację towarów, symulację...
Bankowość internetowa - Jest nowoczesną formą świadczenia usług przez banki, polegającą na umożliwieniu klientowi dostępu do jego rachunku za pośrednictwem komputera, przeglądarki WWW i łącza telekomunikacyjnego. Pozwala zarówno na bierny wgląd w stan konta i ewentualne uzyskanie ogólnych informacji na temat usług banku...
Najważniejsze kanały dystrybucji produktów bankowych - To m.in.: 1. sieć placówek bankowych 2. pośrednicy finansowi 3. producenci i sprzedawcy kredytowych towarów 4. agenci ubezpieczeniowi Powyższe kanały dystrybucji określa się mianem kanałów tradycyjnych. Oprócz wymienionych wyżej tradycyjnych kanałów dystrybucji rozwijają się też dynamicznie nowoczesne kanały dystrybucji. Zaliczamy do nich przede wszystkim...


Nowe artykuły: Artykuł 99 Nowy | Zobacz też: Artykuł 103 dla przyszłych biznesmenów