Top strony
Wyszukiwarka serwisu
PR | negocjacje w biznesie | studium przypadku | kultura organizacyjna | plan Balcerowicza | teoria XY | krzywa obojętności | konflikt w organizacji | model Portera | test Durbina-Watsona | fazy cyklu koniunkturalnego | ROA |

Bezrobocie na rynku pracy

Skład opracowania: funkcje, zadania i rodzaje rynku pracy, neoklasyczna teoria bezrobocia, rynek pracy w ujęciu neoklasycznym (wykres), naturalna stopa bezrobocia, krzywa Phillipsa a różne poziomy inflacji (wykres), keynesowska teoria bezrobocia, definicja, rodzaje, miary (ze wzorami) i skutki bezrobocia, przenikanie wzajemne podstawowych kategorii zasobów rynku pracy (schemat), skutki bezrobocia, uwarunkowania demograficzne oraz ogólna charakterystyka przemian w Polsce po 1989 roku, zapoczątkowanie przeobrażeń nowego systemu gospodarczego w latach 1990-1991, struktura i dynamika rozwoju bezrobocia w latach 1990-1998, organy zatrudnienia, instrumenty oddziaływania państwa na rynek pracy i bezrobocie, pomoc społeczna, bezrobocie a działalność państwa, pasywna i aktywna polityka, instrumenty polityki zatrudnienia, narzędzia specjalne polityki zatrudnienia stosowane przez agendy rządowe, działania w celu zwiększenia popytu na siłę roboczą, ograniczenia podaży siły roboczej, klasyfikacja metod i środków oraz metody i formy przeciwdziałania bezrobociu w Polsce. (34 strony)
Podobne opracowania: #bezrobocie #stopa bezrobocia #walka z bezrobociem


Twój kod dostępu:
Twój adres e-mail:*
Akceptuję regulamin strony

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


W ciągu kilku minut aktywujesz swój pełny dostęp do wszystkich plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się w przyszłości. Swój kod możesz zdobyć w zamian za przesłanie własnych opracowań/referatów z ekonomii, możesz go też zamówić przelewem.

  Wymiana Dostęp 7 dni Dostęp 6 miesięcy
Ilość plików które można pobrać ze strony po wpisaniu kodu 1-30 50 250
Jak zamówić → E-mail (wymiana) Szybki przelew Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kod 1-24 godzin W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod 7 dni 7 dni 6 miesięcy
Koszt 0 zł
(Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Wymiana

Ilość plików które można pobrać1-30
Jak zamówić →E-mail (wymiana)
Jak długo poczekasz na kod1-12 godzin
Jak długo ważny jest kod1-12 miesięcy
Koszt0 zł (Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Dostęp na 7 dni

Ilość plików które można pobrać50
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać250
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Kod daje dostęp do dowolnie wybranych przez Ciebie plików z działu Pomoce dla studentów - ze wszystkich dostępnych kategorii, których spis widać w menu po lewej stronie.

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kod jest ważny od 7 dni do 6 miesięcy. Daje Ci on również dostęp do prac, które w przyszłości pojawią się na stronie.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy


Plik pt. Bezrobocie na rynku pracy należy do kategorii:
Pomoce dla studentów » Makroekonomia

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które ściągnęły plik Bezrobocie na rynku pracy pobrały na dysk również:
Bezrobocie Inflacja Krzywa Phillipsa (Liczba stron: 5)
Społeczne przyczyny bezrobocia - praca licencjacka (Liczba stron: 52)
Krzywa Phillipsa - zależność między bezrobociem a inflacją (Liczba stron: 7)
Aktywna walka z bezrobociem (Liczba stron: 18)
Podstawy makroekonomii (Liczba stron: 18)
Bank centralny - popyt i agregaty podaży pieniądza (Liczba stron: 27)Krótko, ale na temat - czyli tematy z naszego Kompendium Ekonomii i Biznesu:
Rodzaje bezrobocia - To: 1. Bezrobocie frykcyjne (przejściowe), 2. Bezrobocie strukturalne, 3. Bezrobocie globalne, 4. Bezrobocie przymusowe, 5. Bezrobocie dobrowolne, 6. Bezrobocie cykliczne, 7. Bezrobocie jawne, 8. Bezrobocie ukryte (utajone). Ad. 1 obejmuje tę część osób, które...
Bezrobocie strukturalne - Wynika z nieaktywności struktury podaży siły roboczej i popytu na nią na rynku pracy. Może ono wynikać z szybkich zmian strukturalnych zachodzących w gospodarce, za...
Bezrobocie dobrowolne - Jeśli określona liczba osób posiadających zdolność wykonywania pracy nie chce podjąć jej z powodu nieodpowiadających warunków pracy lub innych względów, to wówczas występuje bezrobocie dobrowolne.
Bezrobocie frykcyjne - Jest rezultatem ruchu zatrudnionych na rynku pracy; ludzie zmieniają pracę, zawód, przenoszą się do innej miejscowości i pozostają na krótko na rynku pracy. Bezrobocie frykcyjne...
Bezrobocie przymusowe - W sytuacji rynkowej, gdy określona liczba osób poszukuje pracy, chce pracować przy jakiejkolwiek cenie siły roboczej, a nie może jej znaleźć, wówczas ma miejsce bezrobocie...