Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

analiza wskaźnikowa | matematyka ekonomiczna | wartość bieżąca | prywatyzacja pośrednia | zachowania konsumenta | prawo Engla | pięć sił Portera | zysk brutto | zarządzanie produkcją | zarządzanie produkacją | tożsamość monetarna | elasyczność |

Budowa strategii marketingowej

Skład opracowania: teoretyczne opracowanie omawiające etapy procesu strategicznego planowania marketingowego (+ schemat) oraz podstawowe rodzaje strategii. (8 stron)

Podobne opracowania: #strategia marketingowa #planowanie marketingowe


Twój kod dostępu:
Twój adres e-mail:*
Akceptuję regulamin strony

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


W ciągu kilku minut aktywujesz swój pełny dostęp do wszystkich plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się w przyszłości. Swój kod możesz zdobyć w zamian za przesłanie własnych opracowań/referatów z ekonomii, możesz go też zamówić przelewem.

  Wymiana Dostęp 7 dni Dostęp 6 miesięcy
Ilość plików które można pobrać ze strony po wpisaniu kodu 1-30 50 250
Jak zamówić → E-mail (wymiana) Szybki przelew Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kod 1-24 godzin W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod 7 dni 7 dni 6 miesięcy
Koszt 0 zł
(Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Wymiana

Ilość plików które można pobrać1-30
Jak zamówić →E-mail (wymiana)
Jak długo poczekasz na kod1-12 godzin
Jak długo ważny jest kod1-12 miesięcy
Koszt0 zł (Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Dostęp na 7 dni

Ilość plików które można pobrać50
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać250
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Kod daje dostęp do dowolnie wybranych przez Ciebie plików z działu Pomoce dla studentów - ze wszystkich dostępnych kategorii, których spis widać w menu po lewej stronie.

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kod jest ważny od 7 dni do 6 miesięcy. Daje Ci on również dostęp do prac, które w przyszłości pojawią się na stronie.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy


Plik pt. Budowa strategii marketingowej należy do kategorii:
Pomoce dla studentów » Marketing

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które ściągnęły plik Budowa strategii marketingowej pobrały na dysk również:
Strategie marketingowe - referat (Liczba stron: 25)
Polityka ceny w strategii marketingowej firmy (Liczba stron: 10)
Projekt strategii marketingowej firmy (Liczba stron: 13)
Rola systemu informacji marketingowej w procesie podejmowania decyzji (Liczba stron: 7)
Działalność marketingowa w przedsiębiorstwie (Liczba stron: 14)
Kody kreskowe - referat (Liczba stron: 11)


Krótko, ale na temat:
Elementy zarządzania marketingowego - Obejmuje wszelką działalność przedsiębiorstwa zorientowaną na zaspokojenie potrzeb klienta i wiąże się z kreowaniem wewnątrz firmy tzw. orientacji marketingowej. Orientacji tej służy wykorzystanie w procesie zarządzania instrumentów marketingu mix, tworzenie strategii marketingowych i budowa planu marketingowego.
Budowa strategii marketingowej - Strategia marketingowa składa się z dwóch działań: 1. Wyboru zadania w zakresie produkcji sprzedaży dóbr czy usług, czyli z określenia grup odbiorców, których przedsiębiorstwo będzie obsługiwać, chodzi tutaj o wybór segmentu lub kilku segmentów rynku (target market) 2. Ustalenia elementów składowych, marketingowych...
Cele strategiczne w zarządzaniu nieruchomościami - Do podstawowych celów strategicznych planu zarządzania nieruchomościami, które są wykładnikiem stanowiska właściciela można zaliczyć: - utrzymanie nieruchomości w stanie nie pogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem - przebudowa nieruchomości (np. dobudowa) - podniesienie standardu nieruchomości - budowa ekologicznej kotłowni lokalnej w miejsce starej itp. -...
Cechy strategii marketingowej - To: 1. termin strategia związany jest z procesem przygotowania i prowadzenia działalności czyli wyraża aspekt metodyczny tego procesu. 2. punktem wyjścia kształtowania strategii jest uświadomienie sobie celów długookresowych oraz warunków organizacyjnych działań na rzecz realizacji tych celów. 3. działania strategiczne mają charakter długofalowy...
Elementy planu marketingowego - Plan marketingowy składa się z: 1. Streszczenia dla kierownictwa 2. Bieżącej sytuacji marketingowej (rynku, produktu, konkurencji, dystrybucji oraz makrootoczenia) 3. Analizy możliwości i problemów (główne możliwości i zagrożenia oraz siły i słabości) 4. Celów (wielkość sprzedaży, udział w rynku, zysk) 5. Strategii marketingowej 6. Planów operacyjnych 7....


Nowe artykuły: Artykuł 78 nagrodzony | Zobacz też: Artykuł 96 na topie