Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

metody projekcyjne | krzywa popytu | niewidzialna ręka rynku | losowość składnika losowego | segmentacja rynku | psychologia społeczna | marketing wyborczy | zadania z rozwiązaniami | planowanie zasobów przedsiębiorstwa | wzory ze statystyki | rodzaje bezrobocia | wpływ reklamy |

Budżet gminy

Skład opracowania: definicja budżetu gminy, zasada jedności, jawności, uprzedniości, równowagi budżetowej, szczegółowości, zawartość budżetu, podstawowe definicje - dochody jednostki samorządowej, wydatki JST, rozchody publiczne, nadwyżka budżetu; dochody i wydatki gminy. (5 stron)

Podobne opracowania: #budżet gminy #budżet JST #dochody gminy #wydatki gminy


Twój kod dostępu:
Twój adres e-mail:*
Akceptuję regulamin strony

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


W ciągu kilku minut aktywujesz swój pełny dostęp do wszystkich plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się w przyszłości. Swój kod możesz zdobyć w zamian za przesłanie własnych opracowań/referatów z ekonomii, możesz go też zamówić przelewem.

  Wymiana Dostęp 7 dni Dostęp 6 miesięcy
Ilość plików które można pobrać ze strony po wpisaniu kodu 1-30 50 250
Jak zamówić → E-mail (wymiana) Szybki przelew Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kod 1-24 godzin W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod 7 dni 7 dni 6 miesięcy
Koszt 0 zł
(Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Wymiana

Ilość plików które można pobrać1-30
Jak zamówić →E-mail (wymiana)
Jak długo poczekasz na kod1-12 godzin
Jak długo ważny jest kod1-12 miesięcy
Koszt0 zł (Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Dostęp na 7 dni

Ilość plików które można pobrać50
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać250
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Kod daje dostęp do dowolnie wybranych przez Ciebie plików z działu Pomoce dla studentów - ze wszystkich dostępnych kategorii, których spis widać w menu po lewej stronie.

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kod jest ważny od 7 dni do 6 miesięcy. Daje Ci on również dostęp do prac, które w przyszłości pojawią się na stronie.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy


Plik pt. Budżet gminy należy do kategorii:
Pomoce dla studentów » Finanse publiczne

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które ściągnęły plik Budżet gminy pobrały na dysk również:
Zasady konstruowania budżetu gminy (Liczba stron: 14)
Procedura budżetowa jednostek samorządu terytorialnego (Liczba stron: 23)
Pozyskiwanie środków pozabudżetowych dla gmin (Liczba stron: 37)
Budżet jako podstawa zarządzania jednostki samorządu terytorialnego (Liczba stron: 14)
Wydatki publiczne (Liczba stron: 17)
Dochody jednostek samorządu terytorialnego (Liczba stron: 7)


Krótko, ale na temat:
Pojęcie budżetu państwa - Budżet państwa jest to plan finansowy przewidywany na przyszły rok, zawiera dochody i wydatki rozumiane jako ogół zasobów pieniężnych państwa czyli ogół zasobów pieniężnych gminy (budżet gminy). Budżet państwa jest bezpośrednio powiązany z bankiem centralnym, który prowadzi rachunek bieżący dla budżetu...
Budżet globalny - Zwany także budżetem całościowym, obejmuje opracowanie wielu budżetów częściowych i zespolenie w jeden spójny budżet przedsiębiorstwa. Ważnym zagadnieniem jest tutaj koordynacja i agregacja budżetów cząstkowych. Podstawowymi elementami ogólnego budżetu przedsiębiorstwa są: budżet sprzedaży, budżet produkcji, budżet kosztów, budżet pieniężny, budżet...
Kredyt dla gmin - Jak sama nazwa wskazuje jest to kredyt przeznaczony dla gmin, przeznaczany na: - pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu gminy - finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy - finansowanie inwestycji stanowiącej zadanie własne gminy - limit debetowy - inne cele wskazane...
Budżet zadaniowy - To plan finansowy gminy lub innej jednostki samorządu terytorialnego, przygotowany w następujący sposób: zanim przewidywane wydatki zostaną ujęte zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową, administracja przygotowuje w postaci zadań budżetowych szczegółowe rzeczowo-finansowe plany zamierzeń, jakie mają zrealizować dysponenci.
Dochody budżetu gminy - To m.in.: 1. wpływy z podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanej w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, od posiadania psów, 2. wpływy z opłat: skarbowej, eksploatacyjnej (częściowo), lokalnych i innych tytułów, pobieranych...


Nowe artykuły: Artykuł 21 Nowy | Zobacz też: Artykuł 65 Tylko do końca tygodnia