Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

eurosystem logistyczny | pozycjonowanie produktu | psychologia reklamy | rentowność kapitału własnego | studium przypadku | marketing usług | walka z bezrobociem | bank centralny | rachunek wyników | NBP | finansowanie przedsiębiorstwa | czynności bankowe |

Budżet gospodarstw domowych

Skład pracy: budżet rodziny i jego istota, źródła dochodów gospodarstw domowych, pojęcie przychodu i dochodu rozporządzalnego oraz jego skład, w tym dochód z pracy najemnej, z gospodarstwa indywidualnego w rolnictwie, z pracy na własny rachunek, z tytułu własności, wynajmu, środki z ubezpieczeń społecznych, świadczenia socjalne; dochód do dyspozycji i oszczędności, oszczędności, wydatki gospodarstw domowych i ich definicja, struktura i poziom wydatków gospodarstw domowych. (15 stron)

W pracy zawarta jest ✅bibliografia (literatura).

Podobne opracowania: #budżet gospodarstwa domowego


Twój kod dostępu:
Twój adres e-mail:*
Akceptuję regulamin strony

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


W ciągu kilku minut aktywujesz swój pełny dostęp do wszystkich plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się w przyszłości. Swój kod możesz zdobyć w zamian za przesłanie własnych opracowań/referatów z ekonomii, możesz go też zamówić przelewem.

  Wymiana Dostęp 7 dni Dostęp 6 miesięcy
Ilość plików które można pobrać ze strony po wpisaniu kodu 1-30 50 250
Jak zamówić → E-mail (wymiana) Szybki przelew Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kod 1-24 godzin W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod 7 dni 7 dni 6 miesięcy
Koszt 0 zł
(Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Wymiana

Ilość plików które można pobrać1-30
Jak zamówić →E-mail (wymiana)
Jak długo poczekasz na kod1-12 godzin
Jak długo ważny jest kod1-12 miesięcy
Koszt0 zł (Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Dostęp na 7 dni

Ilość plików które można pobrać50
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać250
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Kod daje dostęp do dowolnie wybranych przez Ciebie plików z działu Pomoce dla studentów - ze wszystkich dostępnych kategorii, których spis widać w menu po lewej stronie.

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kod jest ważny od 7 dni do 6 miesięcy. Daje Ci on również dostęp do prac, które w przyszłości pojawią się na stronie.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy


Plik pt. Budżet gospodarstw domowych należy do kategorii:
Pomoce dla studentów » Mikroekonomia

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które ściągnęły plik Budżet gospodarstw domowych pobrały na dysk również:
Budżet gminy (Liczba stron: 5)
Budżet jako podstawa zarządzania jednostki samorządu terytorialnego (Liczba stron: 14)
Budżet państwa - referat (Liczba stron: 6)
Wydatki publiczne (Liczba stron: 17)
Budżet państwa - praca (Liczba stron: 19)
Zasady konstruowania budżetu gminy (Liczba stron: 14)


Krótko, ale na temat:
Oszczędności gospodarstw domowych - Oszczędności te stanowią część dochodów gospodarstwa domowego, które w określonym czasie nie zostały wydatkowane na zakup dóbr i usług konsumpcyjnych. Wielkość oszczędności zależna jest oczywiście od poziomu dochodów. Relację przyrostu oszczędności do przyrostu dochodów gospodarstw domowych nazywa się krańcową skłonnością...
Budżet globalny - Zwany także budżetem całościowym, obejmuje opracowanie wielu budżetów częściowych i zespolenie w jeden spójny budżet przedsiębiorstwa. Ważnym zagadnieniem jest tutaj koordynacja i agregacja budżetów cząstkowych. Podstawowymi elementami ogólnego budżetu przedsiębiorstwa są: budżet sprzedaży, budżet produkcji, budżet kosztów, budżet pieniężny, budżet...
Pojecie przychodu i dochodu rozporządzalnego - W badaniach budżetów gospodarstw domowych wyróżnia się pojecie przychodów oraz pojęcie dochodu rozporządzalnego. Przychody obejmują wszystkie bieżące pieniężne i niepieniężne wpływy do gospodarstwa domowego, niezależnie od tego, czy powiększają one majątek rodziny, czy wpływają na pewien czas i będą zwrócone....
Budżet rodziny - Jest to zestawienie wszystkich wpływów i wydatków pieniężnych gospodarstwa domowego w okresach miesięcznych, kwartalnych i w ciągu roku. Prowadzenie rachunkowości domowej i zestawianie wpływów i wydatków w budżetach rodzinnych jest cechą racjonalnie gospodarujących, przewidujących, oszczędzających w lokatach bankowych oraz inwestujących...
Gospodarka nakazowo rozdzielcza - To taki typ gospodarki, w której większość z podejmowanych decyzji dotyczących produkcji i konsumpcji podejmuje państwo. Państwowy urząd planowania decyduje o tym 'co jak i dla kogo' się produkuje. Szczegółowe nakazy są następnie kierowane do gospodarstw domowych, przedsiębiorstw oraz do...


Nowe artykuły: Artykuł 39 dla przyszłych biznesmenów | Zobacz też: Artykuł 66 nagrodzony