Top strony
Wyszukiwarka serwisu
wskaźniki analizy finansowej | alianse strategiczne | BEP | równowaga budżetowa | majątek obrotowy | wartość bieżąca | elastyczność podaży | rezerwa obowiązkowa | system bankowy | efektywna obsługa konsumenta | zarządzanie produkcją | macierz McKinseya |

Budżet jako podstawa zarządzania jednostki samorządu terytorialnego

Skład pracy: definicja jednostki samorządu terytorialnego oraz budżetu JST, działalność jednostek, funkcje budżetu w zarządzaniu jednostką samorządowa, rodzaje budżetów (budżet planistyczny, kasowy, operacyjny i kapitałowy, memoriałowy, dochodów, wydatków, globalny), nowoczesne budżetowanie, programowanie budżetowe czyli budżet zadaniowy. (14 stron) [Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych i Ustawa z 26 listopada 1998 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 i 2000]

W pracy zawarta jest ✅bibliografia (literatura) oraz ✅przypisy.
Podobne opracowania: #budżet JST #budżet gminy


Twój kod dostępu:
Twój adres e-mail:*
Akceptuję regulamin strony

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


W ciągu kilku minut aktywujesz swój pełny dostęp do wszystkich plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się w przyszłości. Swój kod możesz zdobyć w zamian za przesłanie własnych opracowań/referatów z ekonomii, możesz go też zamówić przelewem.

  Wymiana Dostęp 7 dni Dostęp 6 miesięcy
Ilość plików które można pobrać ze strony po wpisaniu kodu 1-30 50 250
Jak zamówić → E-mail (wymiana) Szybki przelew Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kod 1-24 godzin W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod 7 dni 7 dni 6 miesięcy
Koszt 0 zł
(Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Wymiana

Ilość plików które można pobrać1-30
Jak zamówić →E-mail (wymiana)
Jak długo poczekasz na kod1-12 godzin
Jak długo ważny jest kod1-12 miesięcy
Koszt0 zł (Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Dostęp na 7 dni

Ilość plików które można pobrać50
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać250
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Kod daje dostęp do dowolnie wybranych przez Ciebie plików z działu Pomoce dla studentów - ze wszystkich dostępnych kategorii, których spis widać w menu po lewej stronie.

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kod jest ważny od 7 dni do 6 miesięcy. Daje Ci on również dostęp do prac, które w przyszłości pojawią się na stronie.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy


Plik pt. Budżet jako podstawa zarządzania jednostki samorządu terytorialnego należy do kategorii:
Pomoce dla studentów » Finanse publiczne

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które ściągnęły plik Budżet jako podstawa zarządzania jednostki samorządu terytorialnego pobrały na dysk również:
Procedura budżetowa jednostek samorządu terytorialnego (Liczba stron: 23)
Dochody jednostek samorządu terytorialnego (Liczba stron: 7)
Pozyskiwanie środków pozabudżetowych dla gmin (Liczba stron: 37)
Zasady konstruowania budżetu gminy (Liczba stron: 14)
Budżet gminy (Liczba stron: 5)
Europejska Karta Samorządu Terytorialnego - referat (Liczba stron: 17)Krótko, ale na temat - czyli tematy z naszego Kompendium Ekonomii i Biznesu:
Budżet jednostki samorządu terytorialnego - Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest uchwalany w formie uchwały budżetowej, na jego podstawie jednostki samorządu terytorialnego prowadzą gospodarkę finansową. Budżet ten uchwalany jest na rok...
Budżet jednostki samorządu terytorialnego (JST) - Uchwalony jest w formie uchwały budżetowej na rok budżetowy. Stannowi roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki, przychodów i wydatków:...
Funkcje budżetu jednostki samorządu terytorialnego - Budżet jednostek samorządu terytorialnego może pełnić następujące funkcje: - Funkcja zarządzania Budżet jednostki samorządu terytorialnego służy przede wszystkim zarządzaniu finansami publicznymi. Pełni on funkcję planistyczną dzięki której...
Uchwalenie budżetu JST - Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest uchwalany w formie uchwały budżetowej na rok budżetowy. Uchwalenie budżetu należy do wyłącznej właściwości organu stanowiącego jednostki samorządowej. Budżet jednostki samorządu...
Wydatki jednostek samorządu terytorialnego - Z prawnego punktu widzenia wydatki j.s.t. można określić jako wydatki na: a) zadania własne, b) zadania własne obowiązkowe (taki charakter mogą nadać ustawy niektórym zadaniom własnym jednostki...