Top strony
Wyszukiwarka serwisu
reklama | strategia promocji | delegowanie uprawnień | test t-studenta | strategia Portera | równowaga konsumenta | prace licencjackie z makroekonomii | Narodowe Fundusze Inwestycyjne | wpływ reklamy | cele marketingowe | metoda Kanban | rodzaje spółek |

Poniższy spis to tylko część z ogromnej, liczącej aż 4200 plików, bazy opracowań i ściąg dla studentów. Wszystkie te pliki zamieszczone są na CD Student. Znajdziesz tam: wykłady, ściągi, prace zaliczeniowe, referaty, prezentacje, testy i inne pomoce dla studentów ekonomii, marketingu, zarządzania i finansów. Studiujesz i chcesz wszystkie 4200 plików? Poczytaj o CD Student. Potrzebujesz tylko jednego lub kilku opracowań? Poszukaj ich na naszej stronie - spis kategorii widzisz w menu po lewej stronie. Możesz też skorzystać z wyszukiwarki prac.

Analiza finansowa przedsiębiorstwa (firmy)

Analiza finansowa przedsiębiorstwa:
- artykuły AGD (12 stron)
- farmaceutyka (17 stron)
- firma branży komputerowej (12 stron)
- PKS
- przedsiębiorstwa usługowego (30 stron)
- CSS
- firmy budowlanej (13 stron)
- KGHM (29 stron)
- Pekao S.A.(18 stron)
- Alfa (24 strony)
- spółki GPRD (22 strony)
- PPHU Mag (15 stron)
- Wólczanka
- Pol-N (17 stron)
- firmy elektronicznej (8 stron)
- kondycji finansowej firmy Alfa (10 stron)
- przedsiębiorstwa budowlanego (11 stron)
- wypożyczalni kaset video (18 stron)
- Hortex SA (9 stron)
- LZPS (14 stron)
- Bakoma
- przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego
Podstawowa analiza finansowa Stoen S.A. (9 stron)
Analiza finansowa TP S.A (11 stron)
Analiza finansowa przedsiębiorstwa (14 stron)
Analiza finansowa przedsiębiorstwa import - eksport (14 stron)
Analiza sprawozdania finansowego firmy (10 stron)
Analiza Stylu
Analiza sytuacji finansowej firmy (12 stron)
Analiza sytuacji majątkowej spółki (19 stron)
Krótka analiza kondycji finansowej RG (8 stron)
Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa (22 strony)
PKO SA - wynik finansowy
Zestawienie struktury aktywów i pasywów spółki (20 stron)
Analiza przedsiębiorstwa
Test z analizy finansowej
Wzory z omówieniem
Wskaźniki (tabelka z charakterystyką)
Wzory
Wskaźniki analizy finansowej
Zadania (11 stron)
Analiza finansowa przedsiębiorstw - zadania (12 stron)
Zadania dotyczące bilansu i rachunku zysków i strat - zadania i pytania (12 stron)
Wskaźniki (16 stron)
Zadania (17 stron)
Analiza finansowa (34 strony)
Analiza finansowa przedsiębiorstwa (12 stron)
Analiza firmy (15 stron)
Analiza pionowa i pozioma sprawozdań finansowych
Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych
Ocena finansowa przedsiębiorstwa (25 stron)
Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa
Ocena kondycji finansowo - ekonomicznej przedsiębiorstwa (19 stron)
Przedsiębiorstwo - analiza pionowa i pozioma bilansu (14 stron)
Analiza finansowo - strategiczna agencji reklamowej (38 stron)
Analiza odchyleń (11 stron)
Analiza kosztów
Analiza powiązań
Analiza przychodów
Analiza sytuacji kapitałowej
Analiza sytuacji majątkowej
Analiza zysku
Analiza aktywów - przykład (8 stron)
Wskaźniki (11 stron)
Analiza kosztów własnych (15 stron)
Analiza wskaźnikowa jako metoda analizy ekonomicznej (10 stron)
Płynność finansowa (10 stron)
Pokrycie finansowe (7 stron)
Próg rentowności (11 stron)
Rentowność przedsiębiorstwa
Sprawozdania finansowe (8 stron)
Wewnętrzne źródła finansowania działalności przedsiębiorstw (11 stron)
Wskaźniki rentowności (7 stron)
Wycena przedsiębiorstwa (7 stron)


Zobacz inne opracowania w temacie: Analiza finansowa przedsiębiorstwa (firmy)? Już za 5 minut możesz mieć je na dysku:

Ilość stron A4
Wycena przedsiębiorstwa
17 stron(-y)
Podstawowa analiza finansowa
17 stron(-y)
Analiza finansowa banku - praca teoretyczna
28 stron(-y)
Analiza ekonomiczna salonu samochodowego (autosalonu) Toyota
28 stron(-y)
Przykładowa analiza finansowa przedsiębiorstwa usługowego
30 stron(-y)
Analiza finansowa przedsiębiorstwa
25 stron(-y)