Top strony
Wyszukiwarka serwisu
analiza statystyczna | wartość dodana | wzory statystyczne | amortyzacja | teoria Herzberga | wsakźniki du Ponta | determinanty dochodu narodowego | statystyka matematyczna | mikrootoczenie | pięć sił Portera | teoria wyboru konsumenta | metody scenariuszowe |

Poniższy spis to tylko część z ogromnej, liczącej aż 4200 plików, bazy opracowań i ściąg dla studentów. Wszystkie te pliki zamieszczone są na CD Student. Znajdziesz tam: wykłady, ściągi, prace zaliczeniowe, referaty, prezentacje, testy i inne pomoce dla studentów ekonomii, marketingu, zarządzania i finansów. Studiujesz i chcesz wszystkie 4200 plików? Poczytaj o CD Student. Potrzebujesz tylko jednego lub kilku opracowań? Poszukaj ich na naszej stronie - spis kategorii widzisz w menu po lewej stronie. Możesz też skorzystać z wyszukiwarki prac.

Analiza strategiczna i Analiza Swot przedsiębiorstwa

Inne prace dotyczące analizy strategicznej i swot znajdują się w katalogu Zarządzanie strategiczne na CD Student

Analiza strategiczna firmy:
- XXX S.C. - poligrafia (41 strony)
- spółdzielni (10 stron)
- browarów (15 stron)
- Exbud S.A. (16 stron)
- Pollena (14 stron)
- Pol-Press (15 stron)
- praca (11 stron)
- spółka wielobranżowa (28 stron)
- wypożyczalni (17 stron)
- Żywiec (19 stron)
- Bakoma (15 stron)
- browaru (14 stron)
- ORBIS SA (27 stron)
- komputery (24 stron)
- budowlanej (13 stron)
- firmy BATIG (8 stron)
- firmy budowlanej (15 stron)
- PUDM (24 strony)
- spółdzielni mleczarskiej (32 strony)
Analiza strategiczna przedsiębiorstwa (17 stron)
Analiza strategiczna zakładu fryzjerskiego (25 stron)
Analiza strategiczno - marketingowa Agencji (14 stron)
Analiza otoczenia firmy Interspeed sp. z o.o.
Etapy analizy strategicznej (9 stron)
Analiza i strategia firmy - baterie (14 stron)
Analiza SWOT - Opoczno SA
Analiza SWOT - PWiK (12 stron)


Zobacz inne opracowania w temacie: Analiza strategiczna i Analiza Swot przedsiębiorstwa? Już za 5 minut możesz mieć je na dysku:

Ilość stron A4
Analiza strategiczna agencji reklamowej
38 stron(-y)
Analiza strategiczna salonu fryzjerskiego
25 stron(-y)
Analiza strategiczna browaru
14 stron(-y)
Analiza strategiczna - praca teoretyczna
10 stron(-y)
Analiza SWOT - TOWS - referat
6 stron(-y)
Analiza strategiczna przedsiębiorstwa wielobranżowego
28 stron(-y)