Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Mapa tagów
walka z bezrobociem | marketing | rentowność kapitału własnego | wpływ reklamy | funkcja Cobba-Douglasa | historia gospodarcza | krzywa Philipsa | cash flow |

Poniższy spis to tylko część z ogromnej, liczącej aż 4200 plików, bazy opracowań i ściąg dla studentów. Wszystkie te pliki zamieszczone są na CD Student. Znajdziesz tam: wykłady, ściągi, prace zaliczeniowe, referaty, prezentacje, testy i inne pomoce dla studentów ekonomii, marketingu, zarządzania i finansów. Studiujesz i chcesz wszystkie 4200 plików? Poczytaj o CD Student. Potrzebujesz tylko jednego lub kilku opracowań? Poszukaj ich na naszej stronie - spis kategorii widzisz w menu po lewej stronie. Możesz też skorzystać z wyszukiwarki prac.

Finanse przedsiębiorstw - Wykłady ściągi i opracowania

Finanse przedsiębiorstw - wartość pieniądza (41 strony)
Finanse przedsiębiorstw (123 strony)
Finanse przedsiębiorstwa (58 strony)
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw (20 stron)
Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa (23 strony)
Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa (25 strony)
Faktoring (14 stron)
Finansowanie przedsiębiorstw (24 strony)
Forfaiting (7 stron)
Istota kapitału własnego (24 strony)
Konsolidacja kapitału i produkcji w BP Poland
Koszt utarg zysk (12 stron)
Leasing - rodzaje, wady i zalety (10 stron)
Międzynarodowe rynki kapitałowe jako źródło finansowania (11 stron)
Ryzyko w działalności przedsiębiorstw (18 stron)
Sposoby finansowania działalności przedsiębiorstw (23 strony)
Strategie finansowania przedsiębiorstw (12 stron)
Strategie zarządzania kapitałem obrotowym (7 stron)
Tworzenie i podział wyniku finansowego
Finanse przedsiębiorstwa (34 strony)
Wycena przedsiębiorstwa (17 stron)
Wycena przedsiębiorstwa metodą dochodową EVA (15 stron)
Zarządzanie kosztami (11 stron)
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa (19 stron)
Firma leasingowa (12 stron)
Leasing - istota i rodzaje (13 stron)
Leasing (14 stron)
Leasing (66 stron)
Leasing jako forma finansowania przedsiębiorstw (15 stron)
Leasing nieruchomości (13 stron)
Opłacalność leasingu (9 stron)
Finanse - zagadnienia (16 stron)
12 zagadnień (21 stron)
Zagadnienia (30 stron)
Finanse przedsiębiorstw (34 strony)
Finanse przedsiębiorstwa (25 stron)
Zagadnienia (34 strony)
Zagadnienia egzaminacyjne (20 stron)
Pytania z finansów przedsiębiorstw (21 stron)
75 pytań z finansów
Finanse przedsiębiorstw - ściąga
Majątek przedsiębiorstwa - ściąga
Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa - ściąga II
CAMP
Dźwignia finansowa
Dźwignia operacyjna
Efektywna stopa procentowa
IRR
NPV
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw - zadania (24 strony)
Controlling (22 strony)
Dochodzenie należności (24 strony)
Dźwignia operacyjna, finansowa (23 strony)
Faktoring (15 stron)
Faktoring (16 stron)
Faktoring
Franchising (5 stron)
Kapitał
Konstrukcja rachunku zysków i strat
Koszty w przedsiębiorstwie (14 stron)
Kryteria oceny rentowności przedsiębiorstwa (27 stron)
Leasing (21 stron)
Majątek obrotowy (14 stron)
Majątek obrotowy
Metody oceny pozycji rynkowej przedsiębiorstwa (15 stron)
Metody pozyskiwanie i wykorzystania kapitału przez podmioty (7 stron)
MSP w Polsce (12 stron)
Ocena efektywności działalności firmy
Outsourcing (12 stron)
Outsourcing (7 stron)
Papiery komercyjne (8 stron)
Piramida du Potna. Wycena majątku - schematy
Planowanie nakładów kapitałowych (15 stron)
Planowanie nakładów kapitałowych (13 stron)
Płynność finansowa przedsiębiorstwa (30 stron)
Płynność firmy (17 stron)
Rola kapitałów obcych w przedsiębiorstwie (9 stron)
Rola kredytowania w przedsiębiorstwie (5 stron)
Ryzyko działalności w działalności przedsiębiorstw (14 stron)
Ryzyko kredytowe (7 stron)
Sprawozdanie finansowe (14 stron)
System finansowy przedsiębiorstwa (12 stron)
Venture Capital (19 stron)
Venture Capital (26 stron)
Zabezpieczenie przy zastosowaniu kontraktu futures i koncepcja duration
Zarządzanie należnościami (11 stron)
Zdolność kredytowa (18 stron)
Źródła finansowania MSP (12 stron)
Leasing (10 stron)
Leasing (15 stron)
Leasing (6 stron)
Leasing 2 (10 stron)
Leasing a kodeks cywilny (12 stron)
Leasing a kredyt
Ocena opłacalności transakcji leasingowych (10 stron)
Podstawy Leasingu (18 stron)

Zobacz inne opracowania w temacie: Finanse przedsiębiorstw ? Już za 5 minut możesz mieć je na dysku:

Ilość stron A4
Finansowanie przedsiębiorstw (⭐bibliografia)
23 stron(-y)
Restrukturyzacja operacyjna i organizacyjna przedsiębiorstwa (⭐bibliografia)
9 stron(-y)
Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw - referat (⭐bibliografia)
7 stron(-y)
Prywatyzacja - referat (⭐bibliografia ⭐przypisy)
11 stron(-y)
Podsumowanie prywatyzacji w Polsce do roku 1998 (⭐bibliografia)
14 stron(-y)
Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych
12 stron(-y)
2001-2024 © ABC Ekonomii