Top strony
Wyszukiwarka serwisu
prawa akcjonariuszy | losowość składnika losowego | marketing wyborczy | prace licencjackie z makroekonomii | benchmarking | strategie produktowe | model Gordona | kredyt | produkty bankowe | sponsoring | produkt narodowy netto | kontrakty terminowe |

Poniższy spis to tylko część z ogromnej, liczącej aż 4200 plików, bazy opracowań i ściąg dla studentów. Wszystkie te pliki zamieszczone są na CD Student. Znajdziesz tam: wykłady, ściągi, prace zaliczeniowe, referaty, prezentacje, testy i inne pomoce dla studentów ekonomii, marketingu, zarządzania i finansów. Studiujesz i chcesz wszystkie 4200 plików? Poczytaj o CD Student. Potrzebujesz tylko jednego lub kilku opracowań? Poszukaj ich na naszej stronie - spis kategorii widzisz w menu po lewej stronie. Możesz też skorzystać z wyszukiwarki prac.

Finanse publiczne Dochody i wydatki budżetu gminy i samorządów terytorialnych (JST)

Finanse publiczne (25 stron)
Finanse publiczne (27 stron)
Finanse publiczne (40 stron)
Finanse samorządów terytorialnych (21 stron)
Finanse samorządu terytorialnego (12 stron)
Finanse terytorialne (16 stron)
Budżet jako podstawa zarządzania jednostki samorządu terytorialnego (14 stron)
Budżet JST (22 strony)
Budżet państwa (6 stron)
Budżet państwa (7 stron)
Deficyt budżetowy i dług publiczny (20 stron)
Dochody JST (8 stron)
Finanse publiczne (7 stron)
Instrumenty zarządzania finansami JST (8 stron)
Pozyskiwanie środków pozabudżetowych dla gmin (36 stron)
Procedura budżetowa (16 stron)
Rola kapitału zagranicznego (8 stron)
Wydatki publiczne (17 stron)
Wydatki publiczne (18 stron)
Wykonywanie budżetu państwa (27 stron)
Zadłużenie publiczne (13 stron)
Zadłużenie publiczne we współczesnych gospodarkach rynkowych
Zamówienia publiczne (31 stron)
Zasady budżetowe (17 stron)
Pytania i odpowiedzi (7 stron)
14 zagadnień
Podstawowe zagadnienia (25 stron)
Zagadnienia (22 strony)
Zagadnienia (29 stron)
Ściąga (15 stron)
Ściąga (8 stron)
Ściąga (9 stron)
Samorząd terytorialny - ściąga 2
Samorząd terytorialny - ściąga
Finanse publiczne - test
Bony skarbowe (8 stron)
Budżet gminy
Budżet państwa (5 stron)
Budżet państwa
Deficyt budżetowy (9 stron)
Dług publiczny (17 stron)
Dochody gminy (38 stron)
Dochody publiczne (31 stron)
Finanse lokalne - emisja papierów wartościowych (26 stron)
Finanse państwa - lata 90te
Finanse publiczne - 10 zagadnień
Finanse samorządów terytorialnych (9 stron)
Fundusze dla gminy z Unii Europejskiej
Obligacje komunalne (19 stron)
Podmioty sektora publicznego (14 stron)
Polityka budżetowa państwa (5 stron)
Strategie na poziomie firmy (14 stron)
Struktura i organizacja władz gminy (34 strony)
Subwencje dla gmin (8 stron)
Wydatki budżetowe (6 stron)
Zasady konstruowania budżetu gminy (15 stron)
Zasady opracowywania i uchwalania budżetu (9 stron)

Zobacz inne opracowania w temacie: Finanse publiczne Dochody i wydatki budżetu gminy i samorządów terytorialnych (JST)? Już za 5 minut możesz mieć je na dysku:

Ilość stron A4
Budżet gminy
5 stron(-y)
Procedura budżetowa jednostek samorządu terytorialnego
23 stron(-y)
Wydatki publiczne
17 stron(-y)
Zasady konstruowania budżetu gminy
14 stron(-y)
Budżet państwa - praca
19 stron(-y)
Dochody jednostek samorządu terytorialnego
7 stron(-y)