Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

Poniższy spis to tylko część z ogromnej, liczącej aż 4200 plików, bazy opracowań i ściąg dla studentów. Wszystkie te pliki zamieszczone są na CD Student. Znajdziesz tam: wykłady, ściągi, prace zaliczeniowe, referaty, prezentacje, testy i inne pomoce dla studentów ekonomii, marketingu, zarządzania i finansów. Studiujesz i chcesz wszystkie 4200 plików? Poczytaj o CD Student. Potrzebujesz tylko jednego lub kilku opracowań? Poszukaj ich na naszej stronie - spis kategorii widzisz w menu po lewej stronie. Możesz też skorzystać z wyszukiwarki prac.

Handel zagraniczny - Wykłady Ściągi Referaty Prace zaliczeniowe

Handel zagraniczny (21 stron)
Handel zagraniczny (25 stron)
Handel zagraniczny (26 stron)
Organizacja handlu zagranicznego(8 stron)
Cykl transakcyjny (8 stron)
Bilans płatniczy (27 stron)
Handel zagraniczny i równowaga makroekonomiczna (12 stron)
Handel zagraniczny z UE (8 stron)
Kontrakt w handlu zagranicznym (17 stron)
Kurs walutowy (10 stron)
Międzynarodowa polityka handlowa (17 stron)
Międzynarodowe organizacje w handlu zagranicznym (27 stron)
Międzynarodowe ugrupowania gospodarcze (22 strony)
Podstawowe cele stosowania narzędzi polityki handlowej (9 stron)
Polityka handlowa (19 stron)
Stały kurs walut (9 stron)
Wymienialność złotego (9 stron)
Znowelizowane amerykańskie definicje w handlu zagranicznym (7 stron)
Ściąga (5 stron)
Agencja celna (6 stron)
Eksport i import w Polsce (5 stron)
Handel zagraniczny Polski w latach 90tych
Instrumenty polityki handlowej
Istota i pojęcie polityki wymiany gospodarczej z zagranicą (19 stron)
Istota polityki handlowej (15 stron)
Międzynarodowy system walutowy (7 stron)
Prawo dewizowe - zagadnienia (15 stron)
Wymiana międzynarodowa (18 stron)

Zobacz inne opracowania w temacie: Handel zagraniczny ? Już za 5 minut możesz mieć je na dysku:

Ilość stron
- Bilans płatniczy - referat 27
- Skutki restrukturyzacji przedsiębiorstw 22
- Rewolucja przemysłowa na ziemiach polskich w XIX wieku 19
- Bank centralny - popyt i agregaty podaży pieniądza 27
- Biznes plan księgarni 11
- Zarządzanie logistyką - wykłady 22
Nowe artykuły: Artykuł 16 Nowy | Artykuł 27 Tylko do końca tygodnia | żyrandole kryształowe