Top strony
Wyszukiwarka serwisu
analiza ekonomiczna | zarządzanie płynnością | źródła finansowania przedsiębiorstwa | test Durbina–Watsona | efekt Veblena | model Gordona | krzywa Phillipsa | GPW | kurs walutowy | zdolność kredytowa | cashflow | marketing bezpośredni |

Poniższy spis to tylko część z ogromnej, liczącej aż 4200 plików, bazy opracowań i ściąg dla studentów. Wszystkie te pliki zamieszczone są na CD Student. Znajdziesz tam: wykłady, ściągi, prace zaliczeniowe, referaty, prezentacje, testy i inne pomoce dla studentów ekonomii, marketingu, zarządzania i finansów. Studiujesz i chcesz wszystkie 4200 plików? Poczytaj o CD Student. Potrzebujesz tylko jednego lub kilku opracowań? Poszukaj ich na naszej stronie - spis kategorii widzisz w menu po lewej stronie. Możesz też skorzystać z wyszukiwarki prac.

Handel zagraniczny - Wykłady Ściągi Referaty Prace zaliczeniowe

Handel zagraniczny (21 stron)
Handel zagraniczny (25 stron)
Handel zagraniczny (26 stron)
Organizacja handlu zagranicznego(8 stron)
Cykl transakcyjny (8 stron)
Bilans płatniczy (27 stron)
Handel zagraniczny i równowaga makroekonomiczna (12 stron)
Handel zagraniczny z UE (8 stron)
Kontrakt w handlu zagranicznym (17 stron)
Kurs walutowy (10 stron)
Międzynarodowa polityka handlowa (17 stron)
Międzynarodowe organizacje w handlu zagranicznym (27 stron)
Międzynarodowe ugrupowania gospodarcze (22 strony)
Podstawowe cele stosowania narzędzi polityki handlowej (9 stron)
Polityka handlowa (19 stron)
Stały kurs walut (9 stron)
Wymienialność złotego (9 stron)
Znowelizowane amerykańskie definicje w handlu zagranicznym (7 stron)
Ściąga (5 stron)
Agencja celna (6 stron)
Eksport i import w Polsce (5 stron)
Handel zagraniczny Polski w latach 90tych
Instrumenty polityki handlowej
Istota i pojęcie polityki wymiany gospodarczej z zagranicą (19 stron)
Istota polityki handlowej (15 stron)
Międzynarodowy system walutowy (7 stron)
Prawo dewizowe - zagadnienia (15 stron)
Wymiana międzynarodowa (18 stron)

Zobacz inne opracowania w temacie: Handel zagraniczny ? Już za 5 minut możesz mieć je na dysku:

Ilość stron A4
Bilans płatniczy - referat
27 stron(-y)
Skutki restrukturyzacji przedsiębiorstw
22 stron(-y)
Rewolucja przemysłowa na ziemiach polskich w XIX wieku
19 stron(-y)
Bank centralny - popyt i agregaty podaży pieniądza
27 stron(-y)
Biznes plan księgarni
11 stron(-y)
Zarządzanie logistyką - wykłady
22 stron(-y)