Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Mapa tagów
ocenianie pracowników | wykłady z mikroekonomii | analiza ABC | metoda Hellwiga | system logistyczny | testy psychologiczne | metody portfelowe | unia monetarna |

Poniższy spis to tylko część z ogromnej, liczącej aż 4200 plików, bazy opracowań i ściąg dla studentów. Wszystkie te pliki zamieszczone są na CD Student. Znajdziesz tam: wykłady, ściągi, prace zaliczeniowe, referaty, prezentacje, testy i inne pomoce dla studentów ekonomii, marketingu, zarządzania i finansów. Studiujesz i chcesz wszystkie 4200 plików? Poczytaj o CD Student. Potrzebujesz tylko jednego lub kilku opracowań? Poszukaj ich na naszej stronie - spis kategorii widzisz w menu po lewej stronie. Możesz też skorzystać z wyszukiwarki prac.

Inwestycje przedsiębiorstw Inwestowanie Projekt inwestycyjny

Ekonomika inwestycji (54 strony)
Inwestycje (28 stron)
Inwestycje kapitałowe (21 stron)
Inwestycje przedsiębiorstwa (12 stron)
Inwestowanie (22 strony)
Controllingowy system zarządzania projektami inwestycyjnymi (19 stron)
Inwestycje - amortyzacja (23 stron)
Inwestycje zagraniczne (24 strony)
Metody oceny projektów inwestycyjnych (13 stron)
Metody oceny ryzyka w inwestowaniu (26 stron)
Rachunek inwestycyjny (10 stron)
Rola udziałowców w zarządzaniu projektami (11 stron)
Projekt inwestycyjny (9 stron)
Zarządzanie inwestycjami kapitałowymi - zagadnienia
Inwestowanie finansowe - ściąga
Inwestycje - ściąga
Inwestycje - ściąga
Inwestycje - zadania (24 strony)
Inwestycje kapitałowe - zadania
Analiza projektu inwestycyjnego (25 stron)
Analiza projektu inwestycyjnego (9 stron)
Inwestycje - rodzaje, finansowanie, ryzyko (14 stron)
Inwestycje zagraniczne
Metody oceny inwestycji kapitałowych (5 stron)
Metody oceny projektów gospodarczych (15 stron)
Metody oceny wartości projektów inwestycyjnych (10 stron)
Metody szacowania opłacalności inwestycji (14 stron)
Ocena efektywności inwestycji
Ocena projektów inwestycyjnych (28 stron)
Opłacalność inwestycji (10 stron)
Prognozowanie zysków (15 stron)
Rola inwestycji w strategii rozwoju przedsiębiorstwa (6 stron)
Ryzyko inwestycyjne (5 stron)
Ryzyko projektu inwestycyjnego (11 stron)
Fundusze celowe (25 stron)
Funkcjonowanie spółek kapitałowych (70 stron)
Kredyty gotówkowe na cele konsumpcyjne na przykładzie banku (16 stron)
Okres transformacji - przywileje
Organizacje non profit (14 stron)
Postępowanie naprawcze, likwidacyjne (27 stron)
Próba oceny efektów Planu Balcerowicza (23 strony)
Rozliczenia bezgotówkowe (20 stron)

Zobacz inne opracowania w temacie: Inwestycje przedsiębiorstw Inwestowanie Projekt inwestycyjny? Już za 5 minut możesz mieć je na dysku:

Ilość stron A4
Projekt inwestycyjny
8 stron(-y)
Controllingowy system zarządzania projektami inwestycyjnymi (⭐bibliografia)
20 stron(-y)
Rachunek inwestycyjny
9 stron(-y)
Metody oceny projektów inwestycyjnych (⭐bibliografia ⭐przypisy)
12 stron(-y)
Inwestycje jako warunek rozwoju przedsiębiorstw (⭐przypisy)
30 stron(-y)
Metody oceny ryzyka w inwestowaniu - referat (⭐bibliografia)
26 stron(-y)
2001-2024 © ABC Ekonomii