Top strony
Wyszukiwarka serwisu
znaczenie motywacji | potrzeby człowieka | wykłady ze statystykia | weryfikacja istotności parametrów modelu | reengineering | koszty w logistyce | PHARE | kryzys gospodarczy | ilościowa teoria pieniądza | zarządzanie zmianami | zachowanie konsumenta | konsument na rynku |

Poniższy spis to tylko część z ogromnej, liczącej aż 4200 plików, bazy opracowań i ściąg dla studentów. Wszystkie te pliki zamieszczone są na CD Student. Znajdziesz tam: wykłady, ściągi, prace zaliczeniowe, referaty, prezentacje, testy i inne pomoce dla studentów ekonomii, marketingu, zarządzania i finansów. Studiujesz i chcesz wszystkie 4200 plików? Poczytaj o CD Student. Potrzebujesz tylko jednego lub kilku opracowań? Poszukaj ich na naszej stronie - spis kategorii widzisz w menu po lewej stronie. Możesz też skorzystać z wyszukiwarki prac.

Kultura organizacji i przedsiębiorstwa - Zarządzanie

Kultura organizacji (15 stron)
Kultura organizacji w USA (8 stron)
Kultura organizacji
Kultura uczenia się (8 stron)
Pojęcie kultury organizacyjnej (10 stron)
Znaczenie kultury organizacyjnej dla rozwoju firmy

Zobacz inne opracowania w temacie: Kultura organizacji i przedsiębiorstwa ? Już za 5 minut możesz mieć je na dysku:

Ilość stron A4
Kultura organizacyjna - referat
13 stron(-y)
Kultura organizacji w USA
8 stron(-y)
Kultura organizacji - referat
17 stron(-y)
Menedżer w roli lidera zmian
19 stron(-y)
Wykłady z zarządzania i organizacji
31 stron(-y)
Komunikacja społeczna i jej uwarunkowania
20 stron(-y)