Top strony
Wyszukiwarka serwisu
karty kredytowe | list zastawny | system motywacyjny | strategia | przykładowa analiza finansowa | podstawy statystyki | historia myśli gospodarczej | szacowanie parametrów strukturalnych | prekursorzy socjologii | test Durbina–Watsona | monetaryzm | wykłady z ekonometrii |

Poniższy spis to tylko część z ogromnej, liczącej aż 4200 plików, bazy opracowań i ściąg dla studentów. Wszystkie te pliki zamieszczone są na CD Student. Znajdziesz tam: wykłady, ściągi, prace zaliczeniowe, referaty, prezentacje, testy i inne pomoce dla studentów ekonomii, marketingu, zarządzania i finansów. Studiujesz i chcesz wszystkie 4200 plików? Poczytaj o CD Student. Potrzebujesz tylko jednego lub kilku opracowań? Poszukaj ich na naszej stronie - spis kategorii widzisz w menu po lewej stronie. Możesz też skorzystać z wyszukiwarki prac.

Makroekonomia Podstawy makroekonomii Budżet państwa

Zadania (15 stron)
Makroekonomia (25 stron)
Makroekonomia (31 stron)
Makroekonomia (39 stron)
Makroekonomia (45 stron)
Matematyka w makroekonomii(13 stron)
Podstawy makroekonomii (14 stron)
Podstawy makroekonomii (18 stron)
Aktywne programy rynku pracy skierowane do młodzieży (6 stron)
Akwizycja jako forma sprzedaży bezpośredniej (5 stron)
Bezrobocie - praca (13 stron)
Bezrobocie (13 stron)
Bezrobocie (19 stron)
Bezrobocie (20 stron)
Bezrobocie i jego konsekwencje (15 stron)
Bezrobocie na rynku pracy (35 stron)
Bezrobocie, inflacja i krzywa Phillipsa (6 stron)
Budżet gospodarstw domowych (16 stron)
Budżet państwa
Cykl koniunkturalny (12 stron)
Inflacja (6 stron)
Inflacja (7 stron)
Inflacja w Polsce (8 stron)
Inflacja
Istota pieniądza (30 stron)
Koncepcja państwa dobrobytu
Marketingowa orientacja przedsiębiorstw (14 stron)
Mierniki poziomu życia (9 stron)
Milton Friedman (9 stron)
Modele ekonomiczne (20 stron)
Negatywne skutki i sposoby zwalczania bezrobocia (8 stron)
Państwo (16 stron)
PKB (7 stron)
Podaż pracy (11 stron)
Polityka pieniężna Polski (12 stron)
Powstanie interwencjonizmu państwowego (10 stron)
Poziom życia Polaków
Przepływy międzygałęziowe (15 stron)
Rynek pracy w Polsce w okresie transformacji (24 strony)
Rynki (33 strony)
Sytuacja gospodarcza Polski przed transformacją (15 stron)
Zjawisko bezrobocia
Inwestycje
Model ISLM
Rynek pieniądza
Zagadnienia (18 stron)
Zagadnienia (27 stron)
22 zagadnienia (10 stron)
Ponad 100 pytań i odpowiedzi (47 stron)
Pytania i odpowiedzi (15 stron)
Pytania i odpowiedzi (76 stron)
Zagadnienia (40 stron)
Zagadnienia (63 strony)
Cykl koniunkturalny - ściąga
Inflacja - ściąga
Makro - ściąga
Marketing - ściąga z zagadnień
Rynek pracy i polityka zatrudnienia - ściąga
Wskaźniki poziomu gospodarowania - ściąga
Egzamin z makroekonomii
Kolokwium z makroekonomii 2
Kolokwium z makroekonomii
Test z makroekonomii- prawda fałsz
Test z makroekonomii
Analiza rynku pracy
Bariery wzrostu gospodarczego (4 strony)
Bezrobocie i polityka zatrudnienia (10 stron)
Bezrobocie jako zjawisko społeczne (15 stron)
Cykl koniunkturalny
Czym jest makroekonomia
Czynniki wzrostu dochodu narodowego
Determinanty dochodu narodowego
Dochód narodowy (14 stron)
Ekonomia keynesowska (10 stron)
Ekonomiczna istota pieniądza (10 stron)
Funkcja pieniądza
Gospodarka i gospodarowanie
Inwestycje i oszczędności
Mierniki gospodarowania (10 stron)
Mierzenie produktu narodowego
Państwo
Pareto - Lorenzo
Pieniądz (8 stron)
Pieniądz i polityka monetarna (17 stron)
Pieniądz
PKB (33 strony)
PKB i PNB
PKB PNB i DN
PKB, PNB, deflator
PKB
Podmiot gospodarczy (8 stron)
Podstawowe kategorie gospodarki rynkowej
Podstawy organizacji procesów gospodarczych
Podział dochodu narodowego (11 stron)
Polityka budżetowa państwa
Polityka makroekonomiczna (36 stron)
Praca i rynek pracy (10 stron)
Przeciwdziałanie bezrobociu (6 stron)
Przedsiębiorstwo (8 stron)
Rachunek dochodu narodowego (8 stron)
Racjonalizacji zatrudnienia w gospodarce rynkowej
Rola państwa w gospodarce (6 stron)
Ruch okrężny w gospodarce
Rynek pracy (7 stron)
Rynek pracy w Polsce w okresie transformacji (22 strony)
System pieniężno-kredytowy (28 stron)
Sytuacja na rynku pracy w Polsce
Wzrost gospodarczy (32 strony)
Wzrost i rozwój gospodarczy
Wzrost i rozwój gospodarczy 2
Aktywna walka z bezrobociem (12 stron)
Bezrobocie (11 stron)
Bezrobocie (14 stron)
Bezrobocie (21 strony)
Bezrobocie i inflacja (10 stron)
Bezrobocie i inflacja
Bezrobocie i kwestia społeczna bezrobocia
Bezrobocie w Polsce (5 stron)
Inflacja (19 stron)
Inflacja i bezrobocie - zagadnienia (14 stron)
Sposoby walki z bezrobociem
Budżet państwa (6 stron)
ISLM
Model ekonomiczny IS - LM

Ponadto zestaw ściąg i testów z makroekonomii

Zobacz inne opracowania w temacie: Makroekonomia Podstawy makroekonomii Budżet państwa? Już za 5 minut możesz mieć je na dysku:

Ilość stron A4
Budżet państwa - referat
6 stron(-y)
Podstawy makroekonomii
18 stron(-y)
Budżet państwa - praca
19 stron(-y)
Inflacja - referat
6 stron(-y)
Wydatki publiczne
17 stron(-y)
Wykonywanie budżetu państwa
26 stron(-y)