Top strony
Wyszukiwarka serwisu
konsument na rynku | struktura organizacyjna firmy | zarządzanie marketingowe | próg rentowności | wykłady z geografii gospodarczej | teoria XiY | funkcja trendu | VBM | rzadkość dóbr | unia monetarna | stopień dźwigni finansowej | rachunek zysków i strat |

Poniższy spis to tylko część z ogromnej, liczącej aż 4200 plików, bazy opracowań i ściąg dla studentów. Wszystkie te pliki zamieszczone są na CD Student. Znajdziesz tam: wykłady, ściągi, prace zaliczeniowe, referaty, prezentacje, testy i inne pomoce dla studentów ekonomii, marketingu, zarządzania i finansów. Studiujesz i chcesz wszystkie 4200 plików? Poczytaj o CD Student. Potrzebujesz tylko jednego lub kilku opracowań? Poszukaj ich na naszej stronie - spis kategorii widzisz w menu po lewej stronie. Możesz też skorzystać z wyszukiwarki prac.

Marketing mix Cykl życia produktu - Opracowania

Marketing Mix (10 stron) i (5 stron)
Praca dotycząca mixu marketingowego (9 stron)
Mix w MSP (16 stron)
Marketing mix w poszczególnych fazach życia produktu
Promocja jako element marketingu mix
Cena (14 stron)
Cena (6 stron)
Polityka ceny
Wpływ ceny na marketing
Polityka produktu
Produkt (11 stron)
Promocja (13 stron)
Zarządzanie produktem
Pojęcie i struktura produktu
Polityka dystrybucji
Promocja
Klasyfikacja produktów
Dystrybucja jako element marketingu mix
Działania promocyjne na rynku budowlanym (15 stron)
Cykl życia branży (8 stron)
Cykl życia produktu (10 stron)
Cykl życia produktu (6 stron)
Asortyment produktów
Studium przypadku - marka i produkt
Znaczenie marki produktu (6 stron)
Wprowadzanie na rynek nowego produktu (8 stron)
Produkt w ujęciu marketingowym (13 stron)
Program promocji (14 stron)
Promocja (11 stron)
Promocja jako element marketingu (16 stron)
Przykład procesu dystrybucji (17stron)
Proces dystrybucji - gazeta (16 stron)
 

Zobacz inne opracowania w temacie: Marketing mix Cykl życia produktu ? Już za 5 minut możesz mieć je na dysku:

Ilość stron A4
Marketing mix w poszczególnych fazach życia produktu
6 stron(-y)
Atrybuty produktu
9 stron(-y)
Cykl życia produktu oraz bariery wejścia i wyjścia z sektora
14 stron(-y)
Marketing i jego elementy
14 stron(-y)
Studium przypadku sieci fast food - case study
7 stron(-y)
Podstawy marketingu
22 stron(-y)