Top strony
Wyszukiwarka serwisu
plan marketinfowy | kompetencje pracownika | prezentacje z marketingu | strategia | analiza ekonomiczna | rachunkowość zarządcza | analiza fundamentalna | komunikacja w przedsiębiorstwie | psychologia | podział wyniku finansowego | Customer Relationship Management | teoria wyboru konsumenta |

Poniższy spis to tylko część z ogromnej, liczącej aż 4200 plików, bazy opracowań i ściąg dla studentów. Wszystkie te pliki zamieszczone są na CD Student. Znajdziesz tam: wykłady, ściągi, prace zaliczeniowe, referaty, prezentacje, testy i inne pomoce dla studentów ekonomii, marketingu, zarządzania i finansów. Studiujesz i chcesz wszystkie 4200 plików? Poczytaj o CD Student. Potrzebujesz tylko jednego lub kilku opracowań? Poszukaj ich na naszej stronie - spis kategorii widzisz w menu po lewej stronie. Możesz też skorzystać z wyszukiwarki prac.

Marketing Podstawy marketingu - Wykłady Ściągi Opracowania

| Badania marketingowe | Plan marketingowy | Analiza rynku | Strategia marketingowa | Marketing międzynarodowy (globalny) | Marketing mix |
 

Marketing :
- gminy (16 stron)
- gminy (24 stron)
- internetowy (8 stron)
- miasta (12 stron)
- polityczny (6 stron)
- przedsiębiorstw przemysłowych
- przemysłowy (14 stron)
 przemysłowy (26 stron)
 - ubezpieczeń
- usług (7 stron)
- usług (9 stron)
- usług finansowych (13 stron)
- w gastronomii (12 stron)
- w handlu (13 stron)
- w handlu elektronicznym (9 stron)
- w polskich spółkach giełdowych (7 stron)
- w turystyce (12 stron)
- w handlu i usługach (16 stron)
- w MOSiR (16 stron)
- wyborczy (12 stron)
Elementy marketingu (7 stron)
Istota i znaczenie marketingu (8 stron)
Marketing - full (30 stron)
Podstawy marketingu (16 stron)
Studium przypadków (29 stron)
Marketing (35 stron)
Marketing (61 stron)
Marketing i reklama (11 stron)
Marketing przemysłowy (25 stron)
Podstawy marketingu (16 stron)
Podstawy marketingu (22 strony)
Zarządzanie marketingowe (48 stron)
Internet jako środek przekazu reklamowego (10 stron)
Brand Metrics - próba określenia wartości marki
Branża reklamowa (8 stron)
Cele i przekonania konsumenta (6 stron)
Cykl życia produktu oraz bariery wejścia - wyjścia z sektora (13 stron)
Czym jest marketing (12 stron)
Decyzje podejmowane w procesie budowy marki (17 stron)
Istota segmentacji rynku (12 stron)
Koncepcja doskonalenia poziomu jakości wytwarzanych wyrobów (91 stron)
Konkurencja rynkowa (12 stron)
Kryteria segmentacji rynku krajowego (9 stron)
Projekt (21 stron)
Marketing internetowy (14 stron)
Marketing TV (10 stron)
Marketingowy system informacji (13 stron)
Mechanizm wpływu reklamy na zachowania konsumenckie (11 stron)
Merchandising (14 stron)
Modele zachowań konsumenta (9 stron)
Otoczenie marketingowe firmy (16 stron)
Polityka asortymentowa (7 stron)
Preferencje konsumentów (8 stron)
Proces tworzenia reklamy (26 stron)
Reklama - element marketingu mix (10 stron)
Reklama (15 stron)
Reklama (29 stron)
Reklama doskonała (7 stron)
Reklama w Internecie (13 stron)
Rola reklamy (15 stron)
Rola systemu informacji marketingowej (8 stron)
Rozwój marketingu w sektorze usług medycznych (10 stron)
Segmentacja i pozycjonowanie (6 stron)
Segmentacja rynku (13 stron)
Telemarketing (17 stron)
Teoria marketingu (51 stron)
Uwarunkowania marketingu przemysłowego (14 stron)
Zarządzanie marketingowe (39 strony)
Zarządzanie procesami na przykładzie dealera samochodów firmy NISSAN
Public Relations (16 stron)
Public relations (23 strony)
CRM (8 stron)
Kampania public relations (17 stron)
Projekt działu public relations (8 stron)
Public relations - zagadnienia (21 stron)
Customer Relationship Management (15 stron)
Efektywna obsługa klienta (11 stron)
54 pytania i odpowiedzi z marketingu
69 zagadnień z marketingu (24 strony)
3 zagadnienia
42 pytania i odpowiedzi
90 krótkich pytań
Marketing - studium przypadku
Studium przypadku - MBC
Studium przypadku - TB (8 stron)
Ściąga (6 stron)
Ściąga (10 stron)
Marketing a konsumpcja - ściąga
Organizacja i analiza rynku - ściąga
Cele reklamy
Charakterystyka rynku video
CRM (8 stron)
Funkcje marketingowe
Internet a marketing
Istota koncepcji marketingowej (23 strony)
Istota zarządzania marketingowego
Kampania reklamowa banku
Kierunki rozwoju systemów informacyjnych w marketingu (9 stron)
Kompetencje menedżerskie (3 strony)
Kontrola marketingowa
Marka
Marketingowa koncepcja rozwoju organizacji
Marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem (20 stron)
Media reklamy (10 stron)
Narzędziowy wymiar marketingu (12 stron)
Nastawienie marketingowe jako filozofia działalności przedsiębiorstwa (13 stron)
Niezmienne prawa marketingu
Organizowanie i kontrola działań marketingowych
Orientacja marketingowa jako sposób działania firmy (15 stron)
Otoczenie marketingowe przedsiębiorstwa
Podejście sektorowe do zarządzania marketingowego
Pojęcie i rodzaje informacji marketingowej
Psychologia w marketingu i reklamie
Reklama (5 stron)
Reklama i promocja (8 stron)
Reklama w Internecie (6 stron)
Rodzaje klientów (5 stron)
Rynek usług telekomunikacyjnych w Polsce (35 stron)
Segmentacja i ocena rynku dóbr konsumpcyjnych (13 stron)
Specyfika zarządzania marketingowego na rynkach dóbr przemysłowych
Sprzedaż (18 stron)
Sprzedaż osobista (13 stron)
System informacji marketingowej (15 stron)
System komunikacji marketingowej jako czołowy element w zarządzaniu produkcją (17 stron)
Systemy informacji marketingowych (8 stron)
Wpływ reklamy na postępowanie konsumenta (16 stron)
Zasady tworzenia systemu informacji marketingowej
Znak towarowy
Rodzaje sponsoringu
Rola i rozwój sponsoringu
Sponsoring w kulturze
Sponsoring

Zobacz inne opracowania w temacie: Marketing Podstawy marketingu ? Już za 5 minut możesz mieć je na dysku:

Ilość stron A4
Marketing i jego elementy
14 stron(-y)
Marketing globalny - referat
11 stron(-y)
Marketing mix w poszczególnych fazach życia produktu
6 stron(-y)
Test z marketingu
6 stron(-y)
Test z marketingu międzynarodowego
12 stron(-y)
Czym jest marketing?
15 stron(-y)