Top strony
Wyszukiwarka serwisu
dochody gminy | podejmowanie decyzji | gospodarka rynkowa | teoria potrzeb | elasyczność | negocjacje zbiorowe | przyczyny bezrobocia | metody projekcyjne | Kaizen | finansowanie przedsiębiorstwa | przykładowe biznes plany | ubezpieczenia społeczne |

Poniższy spis to tylko część z ogromnej, liczącej aż 4200 plików, bazy opracowań i ściąg dla studentów. Wszystkie te pliki zamieszczone są na CD Student. Znajdziesz tam: wykłady, ściągi, prace zaliczeniowe, referaty, prezentacje, testy i inne pomoce dla studentów ekonomii, marketingu, zarządzania i finansów. Studiujesz i chcesz wszystkie 4200 plików? Poczytaj o CD Student. Potrzebujesz tylko jednego lub kilku opracowań? Poszukaj ich na naszej stronie - spis kategorii widzisz w menu po lewej stronie. Możesz też skorzystać z wyszukiwarki prac.

Podstawy zarządzania i organizacji - Wykłady Ściągi Referaty z OiZ

| Negocjacje i negocjowanie | Kierowanie | Motywacja i motywowanie | Struktura organizacyjna | Kultura organizacji |
 

Metody organizacji i zarządzania (16 stron)
Metody organizacji i zarządzania (23 strony)
Metody zarządzania firmą (16 stron)
Organizacja i kierowanie (16 stron)
Organizacja i zarządzanie (24 strony)
Organizacja i zarządzanie (35 stron)
Podstawy OiZ (11 stron)
Podstawy OiZ (31 stron)
Podstawy organizacji i zarządzania (13 stron)
Podstawy zarządzania (14 stron)
Podstawy zarządzania (17 stron)
Podstawy zarządzanie (22 strony)
Przedmiot nauki organizacji i zarządzania (12 stron)
Teoria organizacji i zarządzania (18 stron)
Zarządzanie (20 stron)
Zarządzanie (19 stron)
Zarządzanie (25 stron)
Zarządzanie (32 strony)
Zarządzanie przedsiębiorstwem (15 stron)
Definicje (19 stron)
Podstawowe definicje zarządzanie
Zarządzanie - definicje (8 stron)
754 pytania na egzamin z zarządzania
Podstawy zarządzania - test
Test z zarządzania
Testy z zarządzania (168 pytań)
Zarządzanie - test (11 stron)
OiZ (zagadnienia) - ściąga
Ściągi z podstaw organizacji i zarządzania
100 zagadnień (17 stron)
70 krótkich pytań i odpowiedzi z zarządzania
Zarządzanie - zagadnienia (33 strony)
Pytania i odpowiedzi (9 stron)
Zagadnienia (16 stron)
Zagadnienia (23 strony)
Zagadnienia (34 strony)
Burza mózgów (9 stron)
Cechy charakterystyczne menedżera
Cena i jej znaczenie w zarządzaniu
Charakterystyka sprawnego działania (5 stron)
Czynniki sukcesu firmy
Diagram Ishikawy
Działania zorganizowane i zasady zarządzania
Etyka w biznesie (10 stron)
Ewolucja systemu zarządzania (9 stron)
Ewolucja systemu zarządzania
Ewolucja teorii organizacji i zarządzania (5 stron)
Formalizacja
Grupy formalne i nieformalne
Istota zarządzania projektami
Klasyczna teoria organizacji
Komunikacja interpersonalna (16 stron)
Koncepcje przywództwa
Konflikt w zakładzie pracy (8 stron)
Konflikty w organizacji
Kontrolowanie
Makrootoczenie i jego składniki
Menadżer - konflikt i komunikowanie (15 stron)
Metoda ABC (22 strony)
Metody pracy menadżera
Misja i sukces
Misja przedsiębiorstwa (7 stron)
Misja
Nowe techniki i metody zarządzania (12 stron)
Nowoczesne koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem (24 stron)
Oddelegowanie zadań
Organizacja (16 stron)
Organizacja, motywowanie, kierowanie (15 stron)
Organizacje uczące się (12 stron)
Otoczenie przedsiębiorstwa
Otocznie organizacji
Outplacement (9 stron)
Pareto - Lorenzo
Podobieństwa i różnice poszczególnych rodzajów auditów
Podstawowe style zarządzania - istota przywództwa
Polscy przedstawiciele myśli organizacyjnej i ich wkład w rozwój światowej myśli ekonomicznej
Polscy uczeni
Prekursorzy zarządzania (9 stron)
Procesy inwestycyjne (13 stron)
Przywództwo (6 stron)
Rola konfliktu w interesach (5 stron)
Rola planowania w zarządzaniu (8 stron)
Różnice w zarządzaniu w firmach ze względu na ich wielkość
Rygoryzm a odpowiedzialność pracy (8 stron)
SI biznesu
Strategia przedsiębiorstwa transportowego (6 stron)
Stres w pracy menadżera (9 stron)
Systemy informowania kierownictwa (8 stron)
Systemy wspomagania decyzji (9 stron)
Techniki informatyczne w zarządzaniu (16 stron)
Techniki wywierania wpływu na ludzi
Teoria organizacji a system nauk organizacyjnych
Wywieranie wpływu na ludzi
Zarządzanie jako forma kierowania
Zarządzanie operacyjne (12 stron)
Zarządzanie przez cele (7 stron)
Zarządzanie przez konflikt
Zarządzanie przez zadania
Zarządzanie rozwojem organizacji (13 stron)
Benchmarking (11 stron)
Benchmarking (11 stron)
Benchmarking (14 stron)
Benchmarking
Decydowanie - zagadnienia
Decydowanie (9 stron)
Proces podejmowania decyzji (7 stron)
Innowacje
Powodzenie innowacji

Ponadto zestaw ściąg, wykładów i testy z zarządzania.

Zobacz inne opracowania w temacie: Podstawy zarządzania i organizacji ? Już za 5 minut możesz mieć je na dysku:

Ilość stron A4
Kultura organizacji w USA
8 stron(-y)
Kultura organizacyjna - referat
13 stron(-y)
Zarządzanie zmianami organizacyjnymi
15 stron(-y)
Wykłady z zarządzania i organizacji
31 stron(-y)
Podstawy zarządzania - ściąga
2 stron(-y)
Rodzaje konfliktów w organizacji
3 stron(-y)