Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Mapa tagów
system walutowy | zapasy w przedsiębiorstwie | analiza makrootoczenia | prawo Engla | zabezpieczenia kredytu | style kierowania | marketing sportowy | zarządzanie ryzykiem |

Poniższy spis to tylko część z ogromnej, liczącej aż 4200 plików, bazy opracowań i ściąg dla studentów. Wszystkie te pliki zamieszczone są na CD Student. Znajdziesz tam: wykłady, ściągi, prace zaliczeniowe, referaty, prezentacje, testy i inne pomoce dla studentów ekonomii, marketingu, zarządzania i finansów. Studiujesz i chcesz wszystkie 4200 plików? Poczytaj o CD Student. Potrzebujesz tylko jednego lub kilku opracowań? Poszukaj ich na naszej stronie - spis kategorii widzisz w menu po lewej stronie. Możesz też skorzystać z wyszukiwarki prac.

Podstawy prawa - Wykłady Prace zaliczeniowe Ściągi Referaty

Encyklopedia prawa (14 stron)
Encyklopedia prawa (21 stron)
Zagadnienia (30 stron)
Zagadnienia (23 stron)
Prawo (43 strony)
Prawo celne (13 stron)
Prawo finansowe (22 strony)
Prawo konstytucyjne (37 stron)
Prawo Międzynarodowe
Etyka prawnicza (15 stron)
Korporacje transnarodowe - fuzje i przejęcia (25 stron)
Ochrona danych osobowych (12 stron)
Ochrona własności przemysłowej (16 stron)
Prokura
Własność (23 strony)
Podstawy teoretyczne prawa - zagadnienia (23 strony)
Prawo - pytania i odpowiedzi (30 stron)
Prawo - ściąga (8 stron)
Prawo - ściąga 1, 2, i 3
6 testów z prawa
Prawoznawstwo - test (31 stron)
Pytania na kolokwium z prawa
Nieuczciwa konkurencja
Osoba fizyczna i osoba prawna
Osoby prawne
Podział systemu prawnego
Pojęcie i funkcje prawa
Pojęcie systemu prawnego
Definicje
Prawo rzeczowe (15 stron)
Przywileje (11 stron)
Umowa przedwstępna
Ustawodawstwo antymonopolowe
Źródła prawa
Zobowiązania (21 stron)

Zobacz inne opracowania w temacie: Podstawy prawa ? Już za 5 minut możesz mieć je na dysku:

Ilość stron A4
Historia myśli ekonomicznej - opracowanie
25 stron(-y)
Ściąga z mikroekonomii - definicje wykresy i wzory
4 stron(-y)
Polski rynek kapitałowy (⭐przypisy)
19 stron(-y)
Definicje z mikroekonomii
12 stron(-y)
Zagadnienia na egzamin z ekonomii matematycznej
14 stron(-y)
Potrzeby ludzkie i ich zaspokajanie - referat (⭐bibliografia)
7 stron(-y)
2001-2024 © ABC Ekonomii