Top strony
Wyszukiwarka serwisu
amortyzacja | 7W | funkcja CES | Kaizen | szacowanie parametrów strukturalnych | zadania transportowe | monetaryzm | polityka cenowa | psychologia w reklamie | alianse strategiczne | ROE | etapy analizy strategicznej |

Poniższy spis to tylko część z ogromnej, liczącej aż 4200 plików, bazy opracowań i ściąg dla studentów. Wszystkie te pliki zamieszczone są na CD Student. Znajdziesz tam: wykłady, ściągi, prace zaliczeniowe, referaty, prezentacje, testy i inne pomoce dla studentów ekonomii, marketingu, zarządzania i finansów. Studiujesz i chcesz wszystkie 4200 plików? Poczytaj o CD Student. Potrzebujesz tylko jednego lub kilku opracowań? Poszukaj ich na naszej stronie - spis kategorii widzisz w menu po lewej stronie. Możesz też skorzystać z wyszukiwarki prac.

Polityka gospodarcza państwa Polityka pieniężna - Wykłady Ściągi Referaty

Polityka:
- ekologiczna (26 stron)
- ekonomiczna (25 stron)
- handlowa (21 stron)
- handlowa (35 stron)
- regionalna (17 stron)
- zatrudnienia (14 stron)
- ekonomiczna Polski (27 stron)
- finansowa państwa (37 stron)
- fiskalna państwa (17 stron)
- fiskalna w Polsce (5 stron)
- pieniężna (15 stron)
- regionalna (10 stron)
- gospodarcza (26 stron)
- gospodarcza (29 stron)
- gospodarcza (43 strony)
- monetarna (20 stron)
- ekonomiczna (ściąga)
- fiskalna (ściąga)
- gospodarcza (ściąga)
Polityka gospodarcza państwa (35 stron)
Zagadnienia (41 stron)
Specjalne strefy ekonomiczne jako instrument realizacji polityki regionalnej (23 strony)
Finanse i polityka finansowa (50 stron)
Instrumenty polityki fiskalnej (14 stron)
Funkcje zarządzania realizowane (14 stron)
Istota polityki pieniężnej (14 stron)
Konsolidacja w energetyce (22 strony)
Najwyższa Izba Kontroli (12 stron)
Restrukturyzacja gospodarki w Polsce w latach 90-tych (12 stron)
Średniookresowa strategia polityki pieniężnej (16 stron)
38 pytań i odpowiedzi z polityki gospodarczej
Zagadnienia na egzamin
Budżet państwa i polityka fiskalna (8 stron)
Polityka budżetowa (21 stron)
Polityka ekonomiczna Polski - zagadnienia (12 stron)
Regionalna Izba Obrachunkowa
System budżetowy (11 stron)

Zobacz inne opracowania w temacie: Polityka gospodarcza państwa Polityka pieniężna ? Już za 5 minut możesz mieć je na dysku:

Ilość stron A4
Podstawy finansów publicznych - wykłady
28 stron(-y)
Plan Balcerowicza - próba oceny efektów planu (referat)
23 stron(-y)
Wykonywanie budżetu państwa
26 stron(-y)
Polityka monetarna - referat
20 stron(-y)
Pieniądz i polityka monetarna
12 stron(-y)
Podstawy makroekonomii
18 stron(-y)