Top strony
Wyszukiwarka serwisu
socjometria | unia monetarna | doskonalenie kadr | EAN | metoda XYZ | proces dystrybucji | agregaty podaży pieniądza | prace licencjackie z makroekonomii | burza mózgów | GATT | korporacje transnarodowe | planowanie |

Poniższy spis to tylko część z ogromnej, liczącej aż 4200 plików, bazy opracowań i ściąg dla studentów. Wszystkie te pliki zamieszczone są na CD Student. Znajdziesz tam: wykłady, ściągi, prace zaliczeniowe, referaty, prezentacje, testy i inne pomoce dla studentów ekonomii, marketingu, zarządzania i finansów. Studiujesz i chcesz wszystkie 4200 plików? Poczytaj o CD Student. Potrzebujesz tylko jednego lub kilku opracowań? Poszukaj ich na naszej stronie - spis kategorii widzisz w menu po lewej stronie. Możesz też skorzystać z wyszukiwarki prac.

Prawo administracyjne - Wykłady Prace zaliczeniowe Ściągi Referaty

Kodeks postępowania administracyjnego
Materialne prawo administracyjne (15 stron)
Postępowanie administracyjno - procesowe (27 stron)
Postępowanie administracyjne (17 stron)
Prawo administracyjne (35 stron)
Prawo samorządu terytorialnego (30 stron)
Ustrój administracyjno - publiczny (14 stron)
Orzeczenia wydawane przez organy drugiej instancji (28 stron)
Prawne formy działania administracji
Samorządy terytorialne (16 stron)
Województwo samorządowe (12 stron)
Wydatki publiczne (8 stron)
Ustrój administracji publicznej - pytania i odpowiedzi na egzamin (9 stron)
Ściąga (zagadnienia)
Ściąga 2
Administracja i prawo administracyjne (7 stron)
Administracja publiczna RP
Postępowanie administracyjne (40 stron)
Charakterystyka procedur administracyjnych (12 stron)

Zobacz inne opracowania w temacie: Prawo administracyjne ? Już za 5 minut możesz mieć je na dysku:

Ilość stron A4
Teoria racjonalnego wyboru konsumenta
7 stron(-y)
Wykłady z mikroekonomii
25 stron(-y)
Historia myśli ekonomicznej - opracowanie
25 stron(-y)
Definicje z mikroekonomii
12 stron(-y)
Pytania testowe z mikroekonomii
16 stron(-y)
Ewolucja poglądów na temat wpływu deficytu budżetowego na rozwój i stabilizację gospodarki
20 stron(-y)