Top strony
Wyszukiwarka serwisu
plan promocji | zarządzanie jakością | historia bankowości | strategia promocji | test Durbina–Watsona | spółki kapitałowe | model motywowania | komunikacja werbalna | zarządzanie majątkiem obrotowym | teoria XY | fazy cyklu koniunkturalnego | organizacja fraktalna |

Poniższy spis to tylko część z ogromnej, liczącej aż 4200 plików, bazy opracowań i ściąg dla studentów. Wszystkie te pliki zamieszczone są na CD Student. Znajdziesz tam: wykłady, ściągi, prace zaliczeniowe, referaty, prezentacje, testy i inne pomoce dla studentów ekonomii, marketingu, zarządzania i finansów. Studiujesz i chcesz wszystkie 4200 plików? Poczytaj o CD Student. Potrzebujesz tylko jednego lub kilku opracowań? Poszukaj ich na naszej stronie - spis kategorii widzisz w menu po lewej stronie. Możesz też skorzystać z wyszukiwarki prac.

Rachunkowość finansowa Podstawy rachunkowości - Wykłady i Ściągi

Podstawy rachunkowości (20 stron)
Podstawy rachunkowości (22 strony)
Rachunkowość finansowa (8 stron)
Istota i cele rachunkowości (18 stron)
Teoria i przykłady (24 strony)
Teoria i zadanie (9 stron)
Rachunkowość finansowa (21 stron)
Rachunkowość finansowa (24 strony)
Rachunkowość ubezpieczeń
Definicje (5 stron)
Definicje i pojęcia
Mini słownik
Zasady i definicje
Badanie i ogłoszenie sprawozdań finansowych (8 stron)
Bilans
Ewidencja i wycena środków pieniężnych
Istota i zakres rachunkowości finansowej
Kapitał zakładowy (35 stron)
Klasyfikacja rozrachunków oraz zasady ich ewidencji (9 stron)
Konta księgowe (7 stron)
Podatkowa księga przychodów i rozchodów (19 stron)
Rachunkowość jako system pomiaru wartości (13 stron)
Rachunkowość sektora finansów publicznych (21 stron)
Rachunkowość w przedsiębiorstwie (14 stron)
Rezerwy podmiotów gospodarczych (13 stron)
Środki trwałe (28 stron)
Wycena wartości niematerialnych i prawnych (17 stron)
Zobowiązania bilansowe i pozabilansowe przedsiębiorstwa (14 stron)
Rachunkowość bankowa (30 stron)
Ściąga (6 stron)
Ściąga z definicji
Ściągi z rachunkowości
Ściągi z rachunkowości zarządczej
Test 1 i 2
Podatek Vat - zadania
Rachunek zysków i strat - zadanie
Zadania 1, 2, 3 i 4
Rachunkowość finansowa - zadania
Zadanie - księgowanie
Aktywa i pasywa
Amortyzacja (13 stron)
Amortyzacja środków trwałych (7 stron)
Amortyzacja środków trwałych
Bilans i jego elementy (15 stron)
Bilans
Dokumentacja w handlu (29 stron)
Dzielenie i łączenie kont
Ewidencja rzeczowego majątku trwałego oraz zmiany w stanie majątku
Ewidencja środków pieniężnych
Gospodarowanie majątkiem (21 stron)
Istota i klasyfikacja kosztów
Istota i znaczenie rozrachunków (14 stron)
Istota rachunkowości
Kapitał obrotowy firmy (12 stron)
Konta wynikowe
Konto księgowe
Księgowanie
Operacje wynikowe
Podstawowe sprawozdania finansowe
Podstawowe zasady rachunkowości
Podział kapitałów
Podział materiałów i sposoby ich wyceny
Pojęcie rachunkowości (6 stron)
Rola i znaczenie środków trwałych (20 stron)
Sprawozdania finansowe (8 stron)
System informacyjny rachunkowości (9 stron)
Systemy finansowo - księgowe (7 stron)
Środki trwałe (20 stron)
Tworzenie i podział wyniku finansowego (11 stron)
VAT
Zmiany w ustawie o rachunkowości (11 stron)

Zobacz inne opracowania w temacie: Rachunkowość finansowa Podstawy rachunkowości ? Już za 5 minut możesz mieć je na dysku:

Ilość stron A4
Podstawy rachunkowości zarządczej
11 stron(-y)
Koszty w rachunkowości
43 stron(-y)
Analiza progu rentowności - referat
12 stron(-y)
Budżetowanie kosztów - teoria i przykłady
14 stron(-y)
Rachunek kosztów zmiennych i pełnych - referat
26 stron(-y)
Nowoczesne metody rachunku kosztów
14 stron(-y)